Aktuálně

„V léčbě glaukomu dosahujeme výrazných úspěchů,“ říká odborník

08.03.2023 12:02

Glaukom neboli zelený zákal je, na rozdíl od šedého zákalu, nevratné oční onemocnění a neléčený může končit ztrátou zraku. Světový týden glaukomu, který tento rok připadá na 12. až 18. března, je zde proto, aby upozornil na důležitost včasného rozpoznání onemocnění a pokrok, který v tomto oboru nastal.

Světový den sluchu a podvodné reklamy

02.03.2023 9:32

V pátek 3. března 2023 slavíme Světový den sluchu. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, největší organizace pomáhající lidem se sluchovým handicapem, při této příležitosti varuje před podvodnými reklamami, které zaplavují různá internetová a tištěná média.

Počet lidí se ztrátou sluchu narůstá

01.03.2023 13:18

„Pečujte o svůj sluch, chcete-li slyšet celý život!” (To hear for life, listen with care.) Tímto heslem by se dala shrnout podstata Světového dne sluchu, který stanovila Světová zdravotnická organizace (WHO) na 3. března. Tento den by nás měl upozornit na důležitost ochrany sluchu a na význam včasné lékařské prohlídky.

Ženám s agresivním typem nádoru prsu svítá naděje na novou léčbu

01.03.2023 13:06

Diagnózu rakoviny prsu si v Česku za rok vyslechne přibližně 7 400 žen. Asi 15 % z nich má typ, který je vysoce agresivní – rychle roste a metastazuje. Nazývá se triple negativní. Jedinou současnou léčbou je chemoterapie, případně – pokud se nádor zachytí v časném stadiu – operace a radioterapie. Nově se pacientkám otevírá šance na účinnou pomoc v podobě imunoterapie. Studie prokázaly její účinnost právě u tohoto typu nádoru a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ji schválila. 

28. února si připomínáme Den vzácných onemocnění

27.02.2023 10:47

Vzácná nemoc je taková, která poskytuje jen velice malou skupinu lidí. Takových nemocí je ale více než 7000. V součtu tedy některou z nich trpí více než 300 milionů lidí. Tato onemocnění se špatně diagnostikují, protože lékaři se s nimi potkávají zřídka a příznaky téže choroby se mohou u různých pacientů výrazně lišit. Lidé, kteří jsou jimi postiženi, proto často tráví mnoho let snahou získat správnou diagnózu. Proto je velmi důležité vzdělávat pacienty i lékaře a k tomu využíváme mezinárodní den vzácných onemocnění, který se připomínáme každý rok poslední den února.

Radost a podpora dětí i dospělých už zaplavují onkologická oddělení

26.02.2023 10:06

Březen patří již tradičně Tulipánovému měsíci, který přináší s jarem i naději. Letos je to již po jedenácté, co se veřejnost zapojuje do sdílení a podpory onkologicky nemocných i jejich blízkých. Ukazuje tak, že zdraví lidé myslí na ty nemocné a že zapojit se může každý. Tulipánový měsíc 2023 oficiálně zahajuje v Liberci 27. 2. koncertem, výzdoby se rozbíhají už teď a lavina dalších akcí na březen je již téměř připravena.

Povědomí o vzácných onemocněních mezi doktory roste, pacienta s některým ze vzácných onemocnění mají skoro tři čtvrtiny praktických lékařů

23.02.2023 14:05

Podle průzkumu agentury Ipsos provedeného pro společnost Takeda v České republice a Českou asociaci pro vzácná onemocnění (ČAVO) roste mezi českými lékaři povědomí o vzácných nemocech. Přibývá lékařů, kteří znají definici vzácných onemocnění, i těch, kteří mají pacienta se vzácným onemocněním ve své klientele. Poměrně nízká je ale informovanost o síti evropských referenčních center, která pomáhají pacientům napříč Evropskou unií. Informace o vzácných onemocněních získávají lékaři nejčastěji z odborných časopisů, uvítali by jich však více.

Schizofrenie nerovná se ztracený život!

23.02.2023 13:40

Osud mu nadělil do života „démona“: temný hlas, který k němu promlouvá, a to dost nepříjemně. Když se o tom zmíní lidem v okolí, mají ho za podivína a straní se ho. I proto se uzavírá do sebe, má obavy s lidmi komunikovat. Do života mu vstoupila schizofrenie, přesto chce žít plnohodnotně. A jde to, díky spolupráci postavené na respektu. 28. únor je Národním dnem schizofrenie. Jeho cílem je přiblížit problematiku tohoto mnohdy tabuizovaného onemocnění. 

Pacientům s nemocí plic koluje v krvi příliš oxidu uhličitého, S léčbou jim pomůže přístroj, ten má ale jen 10 % z nich

22.02.2023 10:11

Malátnost, poruchy srdečního rytmu, nebo dokonce smrt – to všechno může způsobit zvýšená koncentrace oxidu uhličitého v krvi – tzv. hyperkapnie. Trpí jí především lidé s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Pacientům dokáže ulevit speciální přístroj, který jim může prodloužit život o řadu měsíců až let. Lidé o jeho existenci ale mnohdy neví. 

Tichý svět ocenil firmu a instituci za pomoc neslyšícím v roce 2022

15.02.2023 10:51

Každý rok uděluje nezisková organizace Tichý svět, o. p. s. ocenění Tichá firma a Tichá instituce jako výrazy poděkování a uznání za vytváření bezbariérového prostředí pro neslyšící spoluobčany. Za rok 2022 získala titul Tichá instituce Ústřední vojenská nemocnice v Praze a titul Tichá firma ostravská tiskárna Zeman Art.

Stránky