Aktuálně

Ženám s agresivním typem nádoru prsu svítá naděje na novou léčbu

01.03.2023 13:06

Diagnózu rakoviny prsu si v Česku za rok vyslechne přibližně 7 400 žen. Asi 15 % z nich má typ, který je vysoce agresivní – rychle roste a metastazuje. Nazývá se triple negativní. Jedinou současnou léčbou je chemoterapie, případně – pokud se nádor zachytí v časném stadiu – operace a radioterapie. Nově se pacientkám otevírá šance na účinnou pomoc v podobě imunoterapie. Studie prokázaly její účinnost právě u tohoto typu nádoru a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ji schválila. 

28. února si připomínáme Den vzácných onemocnění

27.02.2023 10:47

Vzácná nemoc je taková, která poskytuje jen velice malou skupinu lidí. Takových nemocí je ale více než 7000. V součtu tedy některou z nich trpí více než 300 milionů lidí. Tato onemocnění se špatně diagnostikují, protože lékaři se s nimi potkávají zřídka a příznaky téže choroby se mohou u různých pacientů výrazně lišit. Lidé, kteří jsou jimi postiženi, proto často tráví mnoho let snahou získat správnou diagnózu. Proto je velmi důležité vzdělávat pacienty i lékaře a k tomu využíváme mezinárodní den vzácných onemocnění, který se připomínáme každý rok poslední den února.

Radost a podpora dětí i dospělých už zaplavují onkologická oddělení

26.02.2023 10:06

Březen patří již tradičně Tulipánovému měsíci, který přináší s jarem i naději. Letos je to již po jedenácté, co se veřejnost zapojuje do sdílení a podpory onkologicky nemocných i jejich blízkých. Ukazuje tak, že zdraví lidé myslí na ty nemocné a že zapojit se může každý. Tulipánový měsíc 2023 oficiálně zahajuje v Liberci 27. 2. koncertem, výzdoby se rozbíhají už teď a lavina dalších akcí na březen je již téměř připravena.

Povědomí o vzácných onemocněních mezi doktory roste, pacienta s některým ze vzácných onemocnění mají skoro tři čtvrtiny praktických lékařů

23.02.2023 14:05

Podle průzkumu agentury Ipsos provedeného pro společnost Takeda v České republice a Českou asociaci pro vzácná onemocnění (ČAVO) roste mezi českými lékaři povědomí o vzácných nemocech. Přibývá lékařů, kteří znají definici vzácných onemocnění, i těch, kteří mají pacienta se vzácným onemocněním ve své klientele. Poměrně nízká je ale informovanost o síti evropských referenčních center, která pomáhají pacientům napříč Evropskou unií. Informace o vzácných onemocněních získávají lékaři nejčastěji z odborných časopisů, uvítali by jich však více.

Schizofrenie nerovná se ztracený život!

23.02.2023 13:40

Osud mu nadělil do života „démona“: temný hlas, který k němu promlouvá, a to dost nepříjemně. Když se o tom zmíní lidem v okolí, mají ho za podivína a straní se ho. I proto se uzavírá do sebe, má obavy s lidmi komunikovat. Do života mu vstoupila schizofrenie, přesto chce žít plnohodnotně. A jde to, díky spolupráci postavené na respektu. 28. únor je Národním dnem schizofrenie. Jeho cílem je přiblížit problematiku tohoto mnohdy tabuizovaného onemocnění. 

Pacientům s nemocí plic koluje v krvi příliš oxidu uhličitého, S léčbou jim pomůže přístroj, ten má ale jen 10 % z nich

22.02.2023 10:11

Malátnost, poruchy srdečního rytmu, nebo dokonce smrt – to všechno může způsobit zvýšená koncentrace oxidu uhličitého v krvi – tzv. hyperkapnie. Trpí jí především lidé s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Pacientům dokáže ulevit speciální přístroj, který jim může prodloužit život o řadu měsíců až let. Lidé o jeho existenci ale mnohdy neví. 

Tichý svět ocenil firmu a instituci za pomoc neslyšícím v roce 2022

15.02.2023 10:51

Každý rok uděluje nezisková organizace Tichý svět, o. p. s. ocenění Tichá firma a Tichá instituce jako výrazy poděkování a uznání za vytváření bezbariérového prostředí pro neslyšící spoluobčany. Za rok 2022 získala titul Tichá instituce Ústřední vojenská nemocnice v Praze a titul Tichá firma ostravská tiskárna Zeman Art.

Umělou inteligenci začínáme využívat i v běžném životě. Zásluhu na tom mají také čeští vývojáři aplikace Beey

14.02.2023 11:12

V poslední době se hodně mluví o významném pokroku ve vývoji počítačové umělé inteligence. Veřejnost upoutaly překvapivě dobré výsledky online chatu GPT od americké firmy OpenAI. Úspěšné projekty na tomto poli ale vznikají i u nás. Například česká aplikace Beey pro převod hlasu na text se úspěšně etablovala i v zahraničí a má uživatele v 50 zemích.

Pomůžete otestovat nový navigační systém hlavního města Prahy?

11.02.2023 10:37

Tvůrci nového navigačního systému v Praze mají zájem navrhnout jej tak, aby byl pro všechny lidi bez rozdílu. Proto uvítají, když se do jeho testování zapojí také osoby s různým zdravotním znevýhodněním. Pokud vyplní registrační dotazník a budou vybráni k 90minutovému rozhovoru, odměnou za jejich čas bude poukaz na nákup v hodnotě 700 Kč a možnost být těmi, kdo pomohou udělat Prahu čitelnější pro lidi, kteří se v ní pohybují. I sami pro sebe. 

Jak dosáhnout více než 70% úspěšnosti při zaměstnávání lidí s postižením?

09.02.2023 20:44

Odpovědí mohou být pracovně rehabilitační střediska. Že se jedná o užitečný nástroj, který může lidem s postižením významně pomoct s nalezením a udržením zaměstnání ukazují výsledky projektu. Ten se zaměřil právě na pilotní ověření fungování pracovně rehabilitačních středisek. Na včerejší odborné konferenci v Kanceláři ombudsmana to potvrdili zástupci Asociace pracovní rehabilitace, organizace AGAPO a další odborníci v rámci panelové diskuze. 

Stránky