Aktuálně

Na Českou republiku připadá 3 až 5 sebevražd denně. Café Na půl cesty 10. října věnuje večer tomuto tématu

06.10.2019 13:08

Na Světový den duševního zdraví 10. 10. 2019 Café Na půl cesty otevírá společensky tabuizované téma sebevražd a truchlení. Ročně si v České republice dle ČSÚ vezme život kolem 1300 osob. Vzhledem k tomu, že každý pozůstalý za sebou nechá několik dalších lidí, týká se toto téma velké části veřejnosti. I přesto se o zkušenosti se ztrátou blízkého, který si vzal život, téměř nemluví. Café Na půl cesty proto vytvořilo komponovaný večer zaměřený především na pozůstalé.

Chceme být slyšet, hlásá kampaň i crowdfundraisingová sbírka

03.10.2019 13:47

Organizace Tichý svět, o. p. s. si klade za cíl neslyšícím co nejvíce ulehčovat život. Proto v roce 2008 spustila online tlumočnickou službu Tichá linka, která přes webové stránky a mobilní aplikace slouží k bezbariérové komunikaci neslyšících, ohluchlých a nedoslýchavých se slyšícími. Ti přes ni řeší jak záležitosti denní potřeby, jako je nákup jídla nebo objednání stolu v restauraci, tak veškerou komunikaci s úřady či lékaři. Tichá linka může neslyšícím v nenadálých situacích doslova zachránit život.

Oči zatěžujeme více než před třiceti lety. Používání mobilních telefonů a tabletů nepřispívá zdravému zraku

03.10.2019 10:21

Na letošní 10. říjen připadá Světový den zraku. U této příležitosti odborníci připomínají, jak v současné době zatěžujeme náš zrak. Zatímco dříve jsme sledovali jen obrazovky televizí, postupně k tomu přibyly monitory počítačů a v posledním desetiletí i chytré telefony. Jak nám tyto chytré přístroje kazí zrak? Co by vás mělo varovat a kdy je třeba jít k očnímu lékaři?

Mamma HELP už podeváté v říjnu bojuje za zdraví žen

02.10.2019 14:15

Říjen je na celém světě měsícem boje s rakovinou prsu a podpory již nemocných žen. Myšlenka – Breast Cancer Awareness Month – vznikla v roce 1985 v USA. Cílem je podpořit prevenci, ale také ukázat, jak se s nemocí potýkají ženy, které potkala. Tradičním symbolem se stala růžová stužka a hlavně samotná růžová barva, proto se také ve světě používá pro říjen název PINKTOBER. Na zviditelnění tématu spolupracují pacientské organizace, nadace, zdravotnická zařízení, veřejné i komerční subjekty.

Návštěvy POTMĚ přecházejí v zapsaný ústav Spolu, z. ú.

01.10.2019 12:44

Služba Návštěvy POTMĚ zprostředkovává již rok a půl navštěvování seniorů i plnohodnotná pracovní místa těžce zrakově postiženým. Od března 2018 se do projektu zapojilo celkem 27 zrakově postižených, kteří se 700 seniory strávili více než 2500 hodin plných vyprávění, zpěvu, procházek a dalších aktivit. Návštěvy POTMĚ, jež byly do konce září tohoto roku finančně podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost, přecházejí nyní za trvající podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu v zapsaný ústav Spolu, z. ú.. Ten zakládají sami zrakově postižení.

Canisterapie: psí terapeuti léčí pacienty v Česku už 30 let

30.09.2019 11:58

Canisterapie je české pojmenování pro psem asistovanou léčbu. Ta má velmi dlouhou historii. Její rozvoj v Česku začal po roce 1989. Přínos canisterapie od té doby využívají nejen nemocnice, domovy seniorů, ale i soukromé osoby.

Den pečujících a benefiční koncert u kapucínů

28.09.2019 11:33

Letos poprvé si 2. října připomeneme nepostradatelnou a mnohdy neviditelnou „práci“ neformálních pečujících, tedy těch, kteří dlouhodobě pečují o své blízké doma. Tento den byl určen jako Den pečujících v rámci projektu platformy Podpora pečujících, která se dlouhodobě věnuje tomuto tématu.

Přelomové zařízení nahrazující zrak přichází s novými funkcemi

26.09.2019 16:16

Společnost OrCam Technologies je pionýrem na poli nositelné asistenční technologie pro nevidomé a slabozraké. Její přístroj OrCam MyEye 2 je vybaven kamerou s vysokým rozlišením a malým reproduktorem. Pomocí umělé inteligence svému nositeli předčítá tištěné texty na papíře i na monitoru či displeji, poznává obličeje a výrobky, bankovky nebo barvy. Průběžné inovace dělají z OrCam MyEye 2 s odstupem nejpokročilejší elektronickou kompenzační pomůcku pro zrakově postižené.

Úřad městské části Praha 2 zavádí online služby komunikační přístupnosti pro osoby se sluchovým handicapem

25.09.2019 15:34

Na Úřadě městské části Praha 2 mohou lidé se sluchovým či jazykovým handicapem nově využít online služby simultánního přepisu řeči a tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem. Obě služby jsou dostupné „teď a tady“, a to na následujících místech úřadu: informační kancelář, oddělení registrace, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel a oddělení ověřování.

Stránky