Aktuálně

Setkání k Noci důstojnosti: společné úsilí o důstojný život pro lidi s postižením nikdy nekončí

11.01.2024 16:00

Diskusní i pietní částí Noci důstojnosti v Kanceláři ombudsmana se kromě vzpomínek na zabitou Dorotu Šandorovou prolínalo téma péče o lidi s nejtěžšími typy postižení. Právě ti jsou podobně jako Dorota silně ohroženi špatným zacházením. Často totiž dokáží komunikovat pouze prostřednictvím svého chování, včetně sebepoškozování nebo agrese vůči okolí.

Zaměstnavatelé podceňují benefity pro pečující zaměstnance

11.01.2024 15:26

Každý pátý zaměstnanec v ČR má na starosti péči o někoho blízkého. Dalo by se tedy předpokládat, že poskytnutí podpory těmto rodinným pečujícím ze strany jejich zaměstnavatelů by mělo být standardní praxí. Realita je ovšem jiná, většina českých firem na pečující osoby příliš nemyslí a tím si zakládá na budoucí problémy.

E-zdravotnictví v Česku „táhnou“ samotní lékaři

07.01.2024 12:04

Pacienti v Česku už 10 let nemusí dělat lékařům „pošťáky“ při předávání zdravotních informací. Více než 8 tisícům zdravotnických zařízení po celé zemi totiž předává data elektronicky a bez časových průtahů tzv. eZprava. Celý systém, přes který každodenně projdou desítky tisíc zpráv, si přitom vyvinuli sami lékaři a za takřka „symbolické“ peníze. Jeho tvůrci pak upozorňují na dlouhodobě neúspěšnou snahu státu o elektronizaci českého zdravotnictví, která vedle nevalných výsledků také vyžaduje investici miliard korun.

Co nás čeká s rokem 2024? MPSV přináší kompletní souhrn nejen legislativních novinek

01.01.2024 12:21

Se začátkem nového roku 2024 (případně v jeho průběhu) začíná platit řada změn z působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, které ovlivní primárně státní sociální podporu, péči o děti a důchodový systém. Úpravy se chystají také v oblasti trhu práce a podpory v nezaměstnanosti. Nadále zároveň MPSV pokračuje v rozsáhlé digitalizaci resortu, což přinese zjednodušení a urychlení dosud nastavených procesů, a to jak ze strany klienta, tak i úředníků.

Memorandum o přístupnosti informací pro lidi se sluchovým postižením

30.12.2023 16:11

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel vydala Memorandum o přístupnosti informací pro lidi se sluchovým postižením. Reaguje na situaci, kdy v České republice žije přibližně 500 000 lidí s postižením sluchu, kteří narážejí na komunikační bariéry v pracovním i v soukromém životě, včetně bariér v rovném přístupu ke vzdělávání. Přístupnost informací pro zmíněnou skupinu obyvatel se často zajišťuje neefektivně nebo se na toto téma úplně zapomíná.

Ministerstvo zdravotnictví kontinuálně podporuje paliativní péči

30.12.2023 15:57

Období vánočních svátků a příchod nového roku je časem, který chceme prožívat se svou rodinou nebo blízkými. Jsou mezi námi ale lidé, kteří toto štěstí nemají a do jejichž života zasáhla nevyléčitelná nemoc. K jejímu zvládnutí pomáhá paliativní péče. Umožňuje pacientům kvalitně prožít jejich poslední okamžiky s nejbližšími. I těm zároveň poskytuje potřebnou podporu. Paliativní pacienti mohou důstojně dožít v hospici, v nemocnici v péči speciálního paliativního týmu nebo s pomocí domácí paliativní péče tam, kde se cítí doma.

Digitální doba s lidskou tváří. Pomůže příručka pro novináře k lepšímu informování?

20.12.2023 12:40

Jako jeden z výstupů projektu Podpora lidských práv v digitální době vznikla příručka Digitální doba s lidskou tváří. Využívá mj. unikátní data z loňského výzkumu, do kterého se zapojilo 620 pracovníků redakcí v ČR. V některých částech poskytuje příručka vhled do problematiky lidí se zdravotním postižením, proto přinášíme její recenzi.

Michaela Maurerová v adventním čase vypráví osobní příběhy vážně nemocných

17.12.2023 13:32

Audioverze několika příběhů z knihy “Ve stínu Duchenna” v adventním čase načetla herečka Michaela Maurerová. Vypráví v nich příběhy chlapců a mladých mužů nemocných Duchennovou svalovou dystrofií (DMD) a jejich rodin. Maurerová se již v září stala kmotrou knihy a je také patronkou organizace Parent Project, kterou založili rodiče dětí s tímto vzácným, genetickým neurosvalovým onemocněním. Kniha je pro ně cestou, jak oslovit veřejnost a získat podporu pro osobní asistenci a boření bariér.

Grantový program podpoří rozvoj péče v závěru života v ordinacích praktických lékařů

17.12.2023 13:22

V lednu 2024 startuje uzavřený grantový program Péče v závěru života v ordinacích praktických lékařů, který podpoří vybrané zástupce z řad praktických lékařů z celé České republiky. Cílem programu je poskytnout praktickým lékařům vzdělání a nástroje, které napomohou ke zvýšení dostupnosti kvalitní péče v závěru života ve všech regionech. 13. prosince 2023

Stránky