Aktuálně

Helpnet + vozíčkáři = Pomoc na dvanáctce

18.06.2013 2:00

Pomoc na dvanáctce se jmenuje portál pro sociální oblast, který vznikl na základě veřejné zakázky městské části Praha 12. Po technické stránce je dílem společnosti CZI, bohatý obsah do něj vložili pracovníci BMI sdružení, kteří jej i nadále budou průběžně doplňovat o aktuální události. Portál najdete od včerejšího oficiálního spuštění na adrese http://p12.helpnet.cz, což napovídá, že je propojen s portálem Helpnet, který provozuje BMI sdružení. Portál je zajímavý nejen zapojením velkého počtu vozíčkářů do jeho tvorby, ale i komplexností a provázaností informací.

Aneta Langerová a Eliška Balzerová otevřely Kavárnu POTMĚ

17.06.2013 2:00

Ochutnat kávu v naprosté tmě a tak aspoň na malou chvíli zavítat do světa nevidomých je znovu možné v Kavárně POTMĚ na Ovocném trhu v Praze, jejíž dveře zůstanou otevřené až do 30. června každý den od 10 do 21 hodin.

APPN: Pomozte nám obnovit služby pro neslyšící

12.06.2013 21:53

Ničivá povodeň se nevyhnula ani kancelářím občanského sdružení APPN (Agentury pro neslyšící) a obecně prospěšné společnosti 365, které poskytují řadu služeb neslyšícím občanům z celé naší republiky. Obě organizace nyní vděčně přijmou jakoukoli finanční a materiální pomoc, aby neslyšící klienti nebyli odříznuti od nabízených služeb.

MPSV radí, jak se vypořádat s povodní

09.06.2013 2:00

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce pomoci lidem postiženým povodní, aby se rychle zorientovali v sociální a pracovněprávní oblasti, která s živelní pohromou souvisí. Proto připravilo informační  leták  „Jak se vypořádat s povodní  – Informace  z pracovněprávní a sociální oblasti“. V současné době ho zaměstnanci MPSV rozvážejí do oblastí, které zasáhly povodně.  K dispozici bude mj. na pracovištích Úřadu práce ČR. Stáhnout si ho lze už teď na adrese www.mpsv.cz/cs/14787.

Mironet poskytuje bezplatnou záchranu techniky zaplavené povodní

08.06.2013 2:00

Společnost Mironet bezplatně obětem povodní vysuší, vyčistí a zprovozní zaplavenou techniku. Nabídka pomoci se vztahuje k LCD televizím, počítačům, notebookům, monitorům, audiotechnice a telefonům. Pro záchranu techniky je nutné přístroj jednoduše osušit, případně vyjmout baterii a co nejrychleji dodat IT specialistovi, aby techniku nezničila koroze.

Písecká brána dnes patřila seniorům

08.06.2013 2:00

V příjemném prostředí Písecké brány v Praze dnes proběhl první ročník multižánrového festivalu nejen pro seniory. Ve spolupráci Fresh senior klubu / PORTE o.s. a projektu SENSEN Nadace Charty 77 / Konta BARIÉRY byly pro širokou veřejnost i seniorské kluby z celé republiky přichystány koncerty, besedy se známými osobnostmi, originální tvůrčí dílny či zdravotní a sociální poradna. Pozitivně hodnocené bylo promítání aktuálního filmu Šmejdi i za účasti jeho režisérky Silvie Dymákové s následnou besedou o problematice předváděcích akcí pro seniory a možností podepsání Petice proti „šmejdům“.

Povodňová výzva Konta BARIÉRY

03.06.2013 2:00

Konto BARIÉRY je připraveno pomoci všem lidem se zdravotním postižením, do jejichž života nepříznivě zasáhly současné povodně. Jde zejména o případnou náhradu zničených pomůcek, vozíků, plošin a dalších zařízení.

Lidem postiženým povodněmi pomůže stát

03.06.2013 2:00

Na řadě míst České republiky byl vyhlášen 2. či 3. stupeň povodňové aktivity. Kvůli živelní katastrofě se někteří lidé mohou dostat do nesnází. Stát je připraven jim pomoci – prací na místě při odstraňování následků, penězi nebo poradenstvím. Výplata dávek není nijak ohrožena, MPSV situaci průběžně sleduje.

V Era finančních centrech se hraje o tablet a roční poplatkové prázdniny na osobním účtu

03.06.2013 2:00

Moderní tablet včetně služby umožňující simultánní přepis komunikace a také roční poplatkové prázdniny na Era osobním účtu. To vše čeká na výherce soutěže, kterou přichystala Era společně s firmou Transkript online. Osoby se sluchovým postižením mohou také i nadále ve všech 74 finančních centrech využívat službu Era eScribe. Soutěž trvá od 1. června až do 31. července 2013 ve všech Era finančních centrech v České republice. Tvoří ji osm otázek a jeden tipovací dotaz. Zúčastnit se může každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR starší 18 let.

Jak využívají lidé se speciálními potřebami mobilní technologie a přidružené služby?

02.06.2013 2:00

Granty od Nadace Vodafone přispěly v minulosti k zavedení nejedné potřebné služby pro osoby s různým zdravotním postižením. Připomeňme alespoň vznik Navigačního centra Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR nebo Centrum zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících. Do budoucna hodlá Nadace Vodafone podporu tímto směrem ještě posílit. Aby ji mohla zacílit co nejúčelněji, uvítala by odpovědi od uživatelů se zdravotním hendikepem na dotazník, který pro ten účel připravila.

Stránky