Granty, dotace, soutěže

Nic mi není! Pomoc nepotřebuju!

17.09.2019 13:28

Knihu s podtitulem Jak pomoci duševně nemocnému, který odmítá léčbu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji získají zdarma.

Dotace Libereckého kraje

17.09.2019 9:23

Podpora je primárně určena osobám se zdravotním postižením, jimž jejich sociální situace neumožňuje pořízení nezbytné zdravotní/kompenzační pomůcky či by v důsledku jejího pořízení významným způsobem klesla jejich životní úroveň. Žádosti mohou podávat do 30.11.2019.

Nadační fond Českého rozhlasu

12.09.2019 16:06

Vyhlášeno hlavní grantové řízení pro organizace na rok 2020 z veřejné sbírky Světluška, žádosti je možné předložit až do dvou z pěti programů, a to do 31. října 2019.

Grantová výzva Nadace OSF

11.09.2019 12:45

Nový program Stronger Roots je otevřen všem organizacím, které chtějí oslovit své existující příznivce či nové skupiny občanů, zjistit jejich potřeby a názory, reflektovat tato zjištění ve své práci a postupně si vytvořit stabilnější základnu podporovatelů. Žádosti lze podávat do 15. října 2019.

Fond sociálních služeb v roce 2020

09.09.2019 10:56

Moravskoslezský kraj přijímá žádosti o dotace v Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí od 2. do 9. října 2019.

Nejsem na světě sám

09.09.2019 9:31

Mezinárodní literární a výtvarná soutěž o Cenu jiřího Šedého má v 11. ročníku téma Bájný svět pod hladinou řek. 

Soutěž aplikací nad otevřenými daty začíná

08.09.2019 11:19

Nadace OSF spustila přihlašování do 7. ročníku soutěže Společně otevíráme data, která oceňuje nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. Uzávěrka přihlášek je 31. října 2019.

Stránky