Granty, dotace, soutěže

Nadace Leontinka

14.05.2019 8:37

Žádosti o grant mohou podávat do 10.6.2019 organizace, jejichž hlavním předmětem činnosti je podpora aktivit zrakově postižených.

Cesta k udržitelnost - roční partnerství

14.05.2019 8:31

Společnost KPMG každý rok vybírá jednu neziskovou organizaci, s níž naváže strategické roční partnerství. Nyné vyhlašuje výběrové řízení na rok 2019-2020.

Dotace Moravskoslezského kraje

07.05.2019 10:15

Žádosti o účelové dotace v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019  mohou zájemci podat ve lhůtě od 4. 6. 2019 do 12. 6. 2019 včetně.

Šťastné stáří očima dětí

07.05.2019 10:07

Letošní 10. ročník výtvarné soutěže pro děti je rozdělena do 3 kategorií podle věku pro díla výtvarná, součástí soutěže je kategorie fotografická, kategorie pro děti se zdravotním postižením a kategorie Tvoříme společně, určená nejen pro jednotlivce, ale především pro školy a domovy pro seniory, které mohou navázat spolupráci.

Vy rozhodujete, my pomáháme

05.05.2019 11:06

Uzávěrka příjmu žádostí o grant společnosti Tesco byla prodloužena do 12. května  2019.

Jak mi ereska změnila život

05.05.2019 10:12

Videosoutěž pořádá Aktivnizivot.cz, cenou bude týdenní pobyt pro celý tvůrčí tým v Lázních Teplice. 

Nadace prof. Vejdovského

05.05.2019 9:55

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení na granty je 31. května 2019, projekty musí být zaměřeny na vzdělávání a péči o zrakově postižené. 

Ceny SozialMarie 2019

02.05.2019 21:07

V 15. ročníku soutěže sociálně inovačních projektů zvítězil a získal 15 000 eur slovenský projekt Omama. 

Grant Nadace GCP 2019

01.05.2019 8:07

Program je zaměřen na podporu sociálně a zdravotně handicapovaných občanů, je určen pro koncové příjemce - fyzické osoby (občany ČR) a pro projekty neziskových organizací. Uzávěrka žádostí je 24.5.2019.

Dotace Karlovarského kraje

28.04.2019 13:07

Uzávěrku pro podávání žádostí mají do 6. května 2019 programy Neinvestiční podpora terénních a ambulantních sociálních služeb 2019, Investiční podpora terénních a ambulantních sociálních služeb 2019, Spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností 2019 i Podpora dobrovolnictví 2019.

Stránky