16.06.2016 14:16

V České republice žije zhruba 8 000 vozíčkářů s poraněním míchy a přes 50 % z nich je dlouhodobě bez zaměstnání. Většina těch, kteří práci mají, pracuje z domova nebo v uzavřených provozech bez kontaktu s veřejností. Prohlubuje se tak jejich vyčlenění. Ultramaratonec René Kujan usiluje o zdolání běžeckého rekordu, kterým chce podpořit zaměstnávání vozíčkářů a pomoci získat finančních prostředky na provoz tréninkového pracoviště pro vozíčkáře Hvězdný bazar.

15.06.2016 19:34

V každodenním životě většiny lidí s duševním onemocněním se projevuje množství problémů a obtíží, o kterých veřejnost nemá dostatek informací. Pracovníci spolku Dobré místo se formou anonymního internetového dotazníku zeptali přibližně tisíce lidí s vážným duševním onemocněním na to, s čím se potýkají a jakou pomoc jim poskytuje okolí.

Opel handy cars

Granty, dotace, soutěže

Evropské fondy pro nestátní neziskové organizace

18.06.2016 19:04

Publikace, kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, je rozdělena prakticky podle typových aktivit, na které mohou neziskovky žádat prostředky z evropských zdrojů. Představuje tak ucelený přehled všech evropských programů vhodných pro financování projektů neziskových organizací.

Každý podpořený podnik získá od ČSOB finanční podporu ve výši až 100 000 Kč a odborné poradenství v maximální hodnotě 40 000 Kč určené k zefektivnění jeho činnosti. Uzávěrka pro podání žádostí je 29. července 2016.

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška za účelem financování studia ve školním/akademickém roce 2016/2017. Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium je 7. září 2016.

Podpora sociálních služeb na rok 2016

15.06.2016 9:23

Vyhlášeno dofinancování dotačního řízení Pardubického kraje, žádost o účelovou dotaci je možné zpracovat v termínu od 21. června do 10. července 2016.

Výzva č. 34: Sociální bydlení

14.06.2016 12:18

Žádostí o podporu zaměřenou na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení je možné podávat od 20.6. do 27.12.2016.

Knihu Petry Štarkové s poditulem Psychologie pro děti vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Helpnet a Pomoc na dvanáctce ji dostanou zdarma.

Oznámení, pozvánky

Glóbus smrti a další atrakce

21.06.2016 19:22

Přiveze do Plzně v sobotu 25. června největší benefiční autosalon v ČR Motor Open Plzeň Plaza. 

Soutěž v kuželkách

21.06.2016 13:30

Pokračování XI. ročníku „Her usměvavých srdcí 2016“ je na programu v sobotu 25. června od 10:00 hodin v Jindřichově Hradci. 

INEX - Sdružení dobrovolných představuje workcapmy, na nichž je vždy jedno místo otevřené lidem s postižením, z dětských domovů, ze sociálně znevýhodněného prostředí anebo dlouhodobě nezaměstnaným.

V Bohnicích se klube Peer klub

16.06.2016 10:22

Je určen pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním, především samozřejmě pro současné, ale i bývalé pacienty nemocnice.

Správný předpis zdravotnických prostředků

15.06.2016 9:44

Rozsáhlý materiál o správném předpisu zdravotnických prostředků lékaři s důrazem na souběh zdravotnických prostředků u jednoho pojištěnce připravil právník NRZP ČR JUDr. Zdeněk Žižka.