Klesá proočkovanost české populace, vracejí se nemoci jako spalničky nebo černý kašel

17.12.2017 13:40

Očkující lékaři upozorňují, že v posledních letech se výrazně změnil přístup řady rodičů k očkování. Řada lidí věří mýtům o škodlivosti nebo neúčinnosti očkování kolujícím na internetu. Důsledkem je klesající proočkovanost. V Evropě již vypukly lokálních epidemie dříve téměř potlačených nemocí. Některé se nyní znovu více objevují i v České republice.

Rok 2018 ve zdravotnictví: Vyšší platby za státní pojištěnce, zavedení domácí paliativní péče a nižší limity na léky pro sociálně zranitelné

17.12.2017 12:44

V následujícím roce 2018 vstoupí v účinnost několik novel právních předpisů, které s sebou přinesou příznivý dopad na pacienty v podobě zvýšení komfortu a kvality poskytované zdravotní péče. Kromě navýšení plateb za státní pojištěnce a snížení limitů na léky, což pomůže zejména rodinám s dětmi a seniorům, se například do seznamu zdravotních výkonů dostává dlouho očekávaná domácí paliativní péče.

Edison Impact

Granty, dotace, soutěže

Ceny ministra zdravotnictví za rok 2017

17.12.2017 12:47

Jejich laureáty se v tomto roce stali Zdislava Freund za práci ve prospěch osob s chronickým onemocněním a PhDr. Václav Filec za celoživotní práci ve prospěch zdravotně postižených občanů a rozvoj zdravotně sociální péče.

Kalendář 2018 – soutěž příběhů a umění

17.12.2017 11:23

Cílem soutěže, kterou vyhlašuje  M.I.P. Group ve spolupráci s ABF, je ocenit výjimečné práce – kalendáře, a to nejen z pohledu kvality polygrafického zpracování a originálního návrhu, ale i z hlediska společenského přínosu či silného lidského příběhu, který stál u jeho zrodu.

Vznikla nová interaktivní Mapa eurodotací

17.12.2017 11:14

Uživatelé do ní mohou doplnit detaily o projektech ze svého okolí včetně hodnocení, zda byly přínosem pro danou oblast, nebo naopak panuje podezření na zneužití fondů.

Stipendijní program pro mladé aktivisty

17.12.2017 11:09

Komunitní mládežnické stipendijní programy Community Youth Fellowship budou podporovat dynamické mladé aktivisty ve věku 18 až 30 let, kteří chtějí realizovat v České republice vlastní projekt, který se týká propojení mezi romskými komunitami a komunitami lidí se zdravotním postižením, jakož i mnohé vrstvy a formy diskriminace, kterým tato komunita čelí.

Neziskovka roku 2017

17.12.2017 10:51

Vítězi 5. ročníku ocenění se staly Celé Česko čte dětem o.p.s. se sídlem v Ostravě (střední neziskovka), Domácí hospic Vysočina, o.p.s., z Nového Města na Moravě (velká neziskovka), ACORUS, z.ú., z Prahy (cena veřejnosti) a Hospic sv. Jana N. Neumanna z Prachatic (srdce veřejnosti).

Třináctá výzva evropské iniciativy IMI2

12.12.2017 13:58

Je zaměřena na diabetes, antimikrobiální rezistenci, neurodegenerativní choroby, rakovinu, bezpečnost léčiv během těhotenství a kojení a další témata.

Anděl strážný pro Rolničku

10.12.2017 10:44

Ocenění hejtmanky jihočeského kraje za pozitivní přístup ke zdravotně postiženým získala Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie Českobratrské církve evangelické Rolnička Soběslav.

Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, metodická podpora poradenství v oblasti bydlení a udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí. Na tyto oblasti podpory mohou neziskovky žádat o neinvestiční dotace do 18. prosince 2017.

Dotační řízení MPSV

24.11.2017 16:12

Žádosti o dotace pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností je možné podávat do 10. prosince 2017.

Oznámení, pozvánky

eReS tým ČR vydal nový newsletter

17.12.2017 10:55

Čtvrté číslo přináší informace o injekční léčbě roztroušené sklerózy, těhotenství, aktivitách Nadace Jakuba Voráčka a další zajímavosti.

Naše první kroky a pokroky s iPadem

15.12.2017 12:19

Tématem webináře, který pořádá EDA 18. prosince, je iPad jako vzdělávací pomůcka pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením: nové technologie, nové přiležitosti, jak zaujmout dítě s postižením.

Lámání chleba

15.12.2017 12:16

I v roce 2018 pokračuje Švancovo divadlo na Smíchově v uvádění divadelních představení, která jsou provázena titulky pro diváky se sluchovým postižením. 

Jak vypadá práce, která má smysl?

13.12.2017 8:53

Až do ledna probíhá v Cafe Prostor v Národní technické knihovně v Dejvicích putovní výstava 38 portrétů kampaně asistujeme.cz, která mladým lidem představí práci osobních asistentů. 

Šance na restart

12.12.2017 14:27

Projekt neziskové organizace Šance na vzdělání je určený pro nezaměstnané či neaktivní osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, ve věku 50-64 let a z Královéhradeckého, Pardubického či Libereckého kraje.

Světlo ve tmě

11.12.2017 16:31

Na vánočním koncertě Oblastní odbočky SONS Olomouc v kapucínském kostele Zvěstování Páně na Dolním náměstí v Olomouci ve čtvrtek 28.  prosince od 18:00 vystoupí vokálně – instrumentální soubor Musica pro Sancta Cecilia.

Jak si najít přátele

11.12.2017 16:19

Na půlroční kurz zve Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením.

Vozy pro tři neziskovky

10.12.2017 11:23

Nové vozy pro přepravu zrakově postižených a duševně nemocných budou sloužit organizacím Blind Sport Club Praha, Fokus – Písek a Domovu se zvláštním režimem Bílsko.

Co přinesou pacientům elektronické recepty

10.12.2017 11:11

Modelové instrukce k používání elektronických receptů, které budou zavedeny od 1. ledna 2018, přináší web Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. 

K oslavám unikátní kalendář

10.12.2017 9:03

Pražský spolek neslyšících, který je pobočným spolkem Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, oslaví v příštím roce 150 let své existence.