24.04.2017 9:55

Personální krize v sociálních službách, tedy v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, pečovatelských službách, denních stacionářích a dalších zařízeních, je již alarmující. Nedostatek zaměstnanců již způsobuje kolaps sociálních služeb, snižování kapacit zařízení, snižování kvality péče a přetěžování stávajících pracovníků. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR) upozorňují na tento problém vládu ČR již mnoho měsíců.

Opel handy cars

Granty, dotace, soutěže

Dotace Moravskoslezského kraje

24.04.2017 21:50

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017 má termín pro podávání žádostí od 16.5. do 26.5.2017.

Obec přátelská rodině a seniorům 2017

21.04.2017 9:32

Obou soutěží ("seniorské" letos poprvé) se mohou zúčastnit všechna města, obce, statutární města a městské části nebo obvody statutárních měst z celé České republiky, přihlášky je možné zasílat do 18. 5. 2017.

Účelem projektu přihlášeného do výběrového řízení na granty v roce 2017 musí být vzdělávání a péče o zrakově postižené, uzávěrka přihlášek je 20. května 2017.

Knihu Harolda S. Kushnera vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helpnet ji dostanou zdarma. 

Nadace Dětský mozek

15.04.2017 8:55

Termín uzávěrky podávání žádostí o příspěvek pro fyzické a právnické osoby je v tomto výběrovém řízení 15. května 2017.

Dotace Moravskoslezského kraje

13.04.2017 17:38

Žádosti v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb je možné podávat od 16. 5. 2017 do 26. 5. 2017.

Vítězem 3. běhu Impact First je NášUp

11.04.2017 11:34

Ostravský sociální projekt založily dvě sociální pracovnice, jejichž hlavním cílem je pomáhat duševně nemocným v jejich začlenění do společnosti.

Sport handicapovaných

05.04.2017 15:08

Dotační program Libereckého kraje má uzávěrku příjmu žádostí 21. dubna 2017.

Program je zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice, ve dvou prioritních oblastech: Krizová pomoc a Služby rané péče. Žádosti lze podívat do 12. května 2017.

Oznámení, pozvánky

Konference v Pardubicích

25.04.2017 17:12

Na téma Praktické zkušenosti pečujících osob s aplikací nového občanského zákoníku v oblasti opatrovnictví se uskuteční 17. května. 

Volné místo v Tyflocentru

25.04.2017 14:48

Na pozici sociální pracovník/ pracovnice.  Náplní práce je poskytování sociálních služeb pro zrakově postižené v Hradci Králové a Náchodě. 

Bezpečně na internetu

25.04.2017 14:35

Seminář pro sociální pracovníky, lektory a učitele, kteří pracují s lidmi s mentálním postižením, se uskuteční 31. května v Praze. Vstup zdarma. 

Koncert vynesl přes 400 000 korun na léčbu duše

25.04.2017 10:33

Přední čeští interpreti Václav Hudeček, Kristina Fialová a Petr Nouzovský za doprovodu Barocco sempre giovane společně vystoupili 20. dubna 2017 pro Nadační fond IMPULS a podpořili tak nemocné s roztroušenou sklerózou.

Café Na půl cesty slaví

24.04.2017 10:12

V pondělí 15. května v parku Na Pankráci v Praze proběhne vernisáž výstavy, která připomene úplné začátky kavárny, a následovat bude konference pro odbornou veřejnost.

Smejkalovky pomáhají

21.04.2017 8:22

Třetí ročník pořádá 24. května v Olomouci Nadace prof. Vejdovského, byla již spuštěna registrace na závod a Dětský den. 

Bydlení v přírodních zahradách

20.04.2017 9:40

Přednášku pořádá 27. dubna Městská knihovna v Praze, tlumočení do znakového jazyka je zajištěno ve spolupráci se Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR. 

Elpida hledá vedoucí(ho) Linky seniorů

20.04.2017 9:14

Linka seniorů 800 200 007 je anonymní a bezplatná linka krizové pomoci pro seniory, osoby pečující o seniory a osoby v krizi. Její pomoci ročně využije přes 40 tisíc volajících.

Bojujte s nemocí, ne s financemi

18.04.2017 13:55

Neziskové organizace a sociální podniky, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, a handicapované drobné podnikatele zve na workshop v Praze 23. května Českomoravská stavební spořitelna a Srdcerváči. 

Osobní zkušeností pomáhat dalším

15.04.2017 10:11

Další ze série rozhovorů týkajících se problematiky duševních onemocnění připravila s Markétou Dohnalovou spolupracovnice Helpnetu Dana Mičolová.