Diety „do plavek“ i alternativní výživové směry skýtají nebezpečí

29.06.2015 17:48

Nyní v období plánování letní dovolené je pro velké množství žen stejně důležité „rychle zhubnout do plavek“ jako vybrat si vysněnou destinaci. První ze snů s sebou však často nese příliš vysokou cenu. „Většina žen, které se rozhodnou držet dietu na sebe klade nepřiměřené nároky a snaží se velmi striktně dodržovat režim, který je pro tělo nepřirozený,“ upozorňuje Ing. Tereza Bočková, nutriční terapeutka Centra Anabell.

Opel handy cars

Granty, dotace, soutěže

Cena VVZPO za publicistické práce

30.06.2015 20:01

Cena se uděluje za publicistické dílo, které nejlépe popularizuje oblast života osob se zdravotním postižením a příznivě ovlivňuje postoj veřejnosti k těmto osobám. Vyhlášeny jsou tři kategorie, uzávěrka je 30. září 2015.

Národní rozvojový program mobility pro všechny

28.06.2015 16:01

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2016 s termínem předložení záměrů do 9. října 2015. 

Jdu do toho!

28.06.2015 15:32

Roční program pro lidi, kteří začali přemýšlet o leadershipu, vyhlašuje Nadace VIA na podporu vůdčích osobností neziskovek a alternativy.

Zaměstnanec roku 2015

23.06.2015 8:01

Až do 18. září 2015 mohou společnosti nominovat dva své zaměstnance, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, do soutěže Zdravotně postižený Zaměstnanec roku 2015.

Konto Bariéry vyhlašuje již šestnáctý ročník Stipendia Bariéry, středoškoláci a vysokoškoláci z řad těžce zdravotně postižených studentů se mohou hlásit do otevřeného výběrového řízení do poloviny srpna.

Nadané děti se zdravotním postižením a děti z dětských domovů mohou podat žádost Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové do 25. srpna 2015.

Nadace zdraví pro Moravu

14.06.2015 15:28

Organizace pracující v oblasti prevence a podpory zdraví mohou žádat o příspěvky do 31. srpna 2015. 

Oznámení, pozvánky

Druhý ročník pražské soutěže vyhlásilo sdružení Pétanque pro Vás, přihlásit se lze do 15. července, jednotlivé zápasy se odehrají v srpnu.

Vyšlo nové číslo Gongu

30.06.2015 17:46

Několik příspěvků se z různých pohledů věnuje vzdělávání sluchově handicapované mládeže, dospělých i snadnější komunikaci neslyšících v naší majoritní společnosti.

Sprejování povoleno!

26.06.2015 12:09

Malí sprejeři si mohli ve středu 24. června před Tichou kavárnou na pražském sídlišti v Ládví legálně a pod dohledem dospělých dosyta vyzkoušet techniku graffiti a veřejně prezentovat své umělecké vlohy.

Prázdniny v příbramské Alce

24.06.2015 17:21

Výrazně stoupne zájem o tzv. odlehčovací služby, jejichž cílem je atraktivním způsobem vyplnit volný čas dětských klientů a zároveň je pohlídat a postarat se o ně ve všech ohledech.