24.10.2016 16:23

Vzdělávací projekt Akademie pacientských organizací (APO), který zastřešuje Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), uzavřel svůj čtvrtý ročník setkáním s úspěšnými absolventy. Slavnostní akce pod záštitou Jeho Excelence Charlese Malinase se konala v prostorách Velvyslanectví Francie v České republice. Organizace Mamma Help a Parkinson-Help si zároveň došly pro ocenění za nejlepší pacientské projekty.

Týden pro inkluzi představil stovku akcí po celé České republice

23.10.2016 17:56

V pondělí 17. října se rozběhly akce na podporu společného neboli inkluzivního vzdělávání. Školy, organizace a veřejné instituce se tak připojily k myšlence, že začleňování dětí i dospělých lidí s postižením či znevýhodněním má význam pro celou společnost a konání akce tak navazuje na naplňování mezinárodních výzev a deklarací, ke kterým se Česká republika zavázala.

Opel handy cars

Granty, dotace, soutěže

V rámci výzvy č. 27 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení mohou žádat nestátní neziskové organizace a veřejné instituce o podporu, a to od 21. listopadu 2016 do 20. dubna 2017.

Dotace Plzeňského kraje

23.10.2016 10:22

Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné má uzávěrku pro podání žádosti 30.11.2016.

Dotační řízení MPSV pro rok 2017

23.10.2016 10:13

Žádost o dotaci v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností je možné podat do 20. listopadu 2016.

O nadační příspěvek na zakoupení zdravotnického přístroje, pořízení kompenzační pomůcky či pořízení speciální výukové pomůcky lze žádat do 4. listopadu 2016.

Granty Nadace Olgy Havlové

20.10.2016 18:41

O téměř tři miliony korun se podělí přes 50 organizací, které poskytují pomoc a podporu seniorům, a organizací zabývající se paliativní péčí.

Cena Makropulos

09.10.2016 14:30

Tradiční ocenění za péči o seniory získala obec Křižánky.

Knihu Kevina Lemana vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Helpnet a Pomoc na dvanáctce ji dostanou zdarma.

Social Impact Award

30.09.2016 17:17

V akceleračním programu pro podnikavé studenty uspěly projekty pro nevidomé, pro zlepšení integrace neslyšících a na podporu sociálně vyloučených jedinců.

Oznámení, pozvánky

Týden rané péče v Ostravě

23.10.2016 9:45

Do celorepublikové kampaně probíhající od 7. do 13. listopadu se i letos zapojí Středisko rané péče SPRP Ostrava, jež poskytuje službu rané péče rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením z celého Moravskoslezského kraje.

Kapičky ticha

23.10.2016 9:37

Knize básní neslyšící básnířky Elišky Vyorálková pomáhá na svět Knižní startér, podpořit její vydání je možné ještě 27 dní. 

Pomozte nám vyhrávat

19.10.2016 19:47

Kampaň Poradenského centra pro sluchově postižené Kroměříž obsahuje 10 kroků k lepší komunikaci se sluchově postiženými. 

Bouráme zdi předsudků

19.10.2016 19:31

Tak se jmenuje interaktivní audiovizuální expozice, se kterou se představí Fokus Praha 27. až 31. října na Designbloku na pražském Výstavišti.

Logopedická konference v Brně

19.10.2016 15:03

U příležitosti dne porozumění koktavosti se uskuteční v pondělí 24. října, proběhne na ní také křest knihy Vady řečí u dětí od logopedky Ilony Kejklíčkové.