Světluška spustí sportovní granty pro nevidomé

31.08.2015 19:33

Cykloprojekt Jedeme pro Světlušku na podporu sportovců se zrakovým handicapem završil 29. srpna dvouměsíční putování po deseti krajích ČR poslední vyjížďkou kolem Plzně. Trojkolo s nevidomým cyklistou nacestovalo přes 1100 kilometrů. K veřejným cyklojízdám se připojily stovky lidí včetně známých osobností. Z výtěžku akce podpoří Světluška sportovní aktivity osob se zrakovým postižením.

30.08.2015 13:16

Jestliže k 31. 12. 2014 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zhruba 75 300 důchodců, z jejichž důchodu srážela exekuční srážky, již v pololetí roku 2015 jich bylo přibližně o 4 200 více a u 40 tisíců důchodů eviduje exekuční titul, na který není možné exekuční srážky provádět z důvodu nezabavitelného důchodu. A dá se předpokládat, že počet bude stoupat.

Opel handy cars

Granty, dotace, soutěže

Program 3P

30.08.2015 13:05

Ve třetím výběrovém kole lze žádat o návratný nadační příspěvek na předfinancování projektů podpořených z veřejných zdrojů, a to do 29. září 2015.

Stipendia Nikoly Tesly

23.08.2015 16:21

Nový projekt Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytne stipendia studentům ze sociálně slabých rodin nebo z dětských domovů, kteří studují v řádném bakalářském, magisterském nebo doktorandském programu na VŠ technického zaměření a mají dobrý studijní prospěch.

Cena Makropulos 2015

16.08.2015 11:40

Návrhy na ocenění mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice je možné podávat na Ministerstvo zdravotnictví ČR do 9. září 2015.

Oznámení, pozvánky

Předsudky a destigmatizace

31.08.2015 19:23

Workshop v rámci projektu Partnerství pro dostupnější služby duševně nemocným ve Zlínském kraji pořádá 17. září v Otrokovicích 3P Consulting. 

Další z řady seminářů sdružení Už ti rozumím! se uskuteční 7. září 2015 v prostorách Domu armády Praha, tentokrát za účasti zkušeného kouče a terapeuta Mgr. Petra Růžičky, který působí mnoho let v rodinném a osobním poradenství.

Temno 2015

30.08.2015 14:44

Všechny dobrodruhy zve 11. září na 11. ročník noční šifrovací hry určené nejen vozíčkářům brněnská organizace Domov pro mne. 

Crazy Fest na zámku

26.08.2015 10:27

V rámci destigmatizační kampaně Ostravské týdny pro duševní zdraví se uskuteční ve dnech 8. až 11. září v prostorách Porubského zámku festival s pestrým programem. 

ALFA centrum na nové adrese

25.08.2015 12:27

Rozšiřuje své služby pro zdravé i postižené děti, pečující (rodiče) a seniory a 8. září zve na Den otevřených dveří.