Aplikace Záchranka má 1 000 000 uživatelů!

20.08.2019 9:13

Po třech a půl letech dosáhli tvůrci aplikace Záchranka na milion uživatelů. Každý den appku využije 50 z nich a záchranáři přijali za 3 a půl roku fungování z aplikace více než 35 000 tísňových volání. Kromě toho aplikace vyrostla i v jiných směrech, už dávno totiž nejde jen o přenos polohy volajícího. Důležitou součástí nouzového tlačítka je i přenesení zdravotního stavu či kontaktů na osoby blízké.

Jak žijí lidé s mentálním a kombinovaným postižením? Ukáže to výstava fotografií Jindřicha Štreita

20.08.2019 8:52

Od úterý 20. srpna až do neděle 29. září budou ve Valdštejnské zahradě v Praze vystaveny velkoformátové fotografie světově uznávaného fotografa Jindřicha Štreita. Cyklus „Ruku v ruce – touha je zázrak“ vznikal po celý rok 2016. Zachycuje dění v denních stacionářích a v domově pro osoby se zdravotním postižením provozovaných společností Ruka pro život o. p. s. v Praze, Brně a v Litomyšli. Cílem výstavy, kterou pořádá obecně prospěšná společnost Ruka pro život, je přiblížit veřejnosti život dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením a učinit tak krok na cestě vedoucí ke zlepšení postoje společnosti k nim. 

Granty, dotace, soutěže

Babička roku 2019

22.08.2019 9:44

Pražského kola talentové soutěže se mohou zúčastnit babičky ve věku od 55 let s trvalým pobytem v Praze. Uzávěrka nominací je 4. září, soutěž proběhne 20. září 2019.

Zázrak tří květin

12.08.2019 12:19

Knihu s podtitulemTerapie zaměřená na řešení s dětmi a dospívajícími vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma. 

Dotační řízení Úřadu vlády ČR

12.08.2019 11:39

O poskytnutí dotace v rámci programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací je možné žádat do 20. září 2019.

Stipendium Bariéry

11.08.2019 11:25

Už jen do 16. srpna 2019 je možné podat žádost o stipendium, kterým Konto Bariéry podpoří středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů měsíčním příspěvkem ve výši 1000 až 4000 korun. 

Portál Vozejkov.cz v nové podobě

11.08.2019 10:05

Česká asociace paraplegiků – CZEPA a Centrum Paraple spojily síly a nyní provozují inovovaný komunitní portál pro vozíčkáře nejen po poranění míchy a nabízejí možnost se bezplatně prezentovat na tomto webu. 

ŠKODA Neřídit

11.08.2019 9:58

Grantový program pro handicapované zájemce o řidičský průkaz má uzávěrku přihlášek 15. září 2019.

Sociální podnikání pro KPSVL

11.08.2019 9:51

Podpora může být poskytnuta na vznik nového sociálního podniku, rozšíření podniku nebo na rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. Musí však jít o projekty v území se schválenou strategií pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám. 

Fond bilaterální spolupráce

10.08.2019 18:24

České neziskové organizace a organizace z dárcovských zemí (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) mohou získat grant na bilaterální projekty, jejichž cílem je rozvíjení a posilování spolupráce, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů. Žádosti mohou být předkládány průběžně do 31. 8. 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků. 

Automobil pro hendikepované

05.08.2019 9:07

V rámci tohoto fondu Nadace Agrofert mohou individuální žadatelé žádat o příspěvek ve výši do 50 000 Kč na zakoupení automobilu, a to do 23.8.2019.

Fond vzdělání

04.08.2019 13:43

Projekt Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové má uzávěrku pro podávání žádostí o stipendium 25. srpna 2019.

Oznámení, pozvánky

Dny seniorů v Praze

22.08.2019 10:04

Na oslavu Mezinárodního dne seniorů s bohatým programem v Paláci Žofín ve dnech 4. a 5. října zve Život 90.

Mezioborová spolupráce v životě s demencí

20.08.2019 9:44

Konference v rámci Pražských gerontologických dnů 2019 proběhne v úterý 17. a ve středu 18. září v prostorách Fakulty architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice.

Fundraising BootCamp

13.08.2019 14:19

Dvoudenní školení proběhne 11. a 12.9.2019 ve Vestci u Prahy. 

Příležitost pro rychlopísaře s handicapem

12.08.2019 16:08

Sociální podnik Transkript online s.r.o. se sídlem v Praze a s celorepublikovou působností hledá do svého týmu kolegu/yni na pozici přepisovatele/ky mluvené řeči, který/á je osobou se zdravotním postižením.

Asistence lidem s disabilitou při katastrofách

11.08.2019 10:58

Publikace, kterou vydalo Minisgterstvo vnitra, se soustředí na spolupráci s lidmi se zrakovým, sluchovým, psychickým či pohybovým postižením. Jejím cílem je zlepšit krizovou připravenost a spolupráci policistů, hasičů, zdravotnických záchranářů a dalších s lidmi se zdravotním postižením při řešení mimořádných událostí.

Člověk s mentálním postižením v síti

10.08.2019 18:35

Seminář pro lidi pracující s lidmi s mentálním postižením o tom, jak být bezpečně online, pořádá 26. září v Praze Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice.

Praha: čtyři procházky bez bariér.

04.08.2019 12:15

Publikace vydaná ve spolupráci Pražské organizace vozíčkářů, agentury Prague City Tourism a MHMP volně navazuje na předchozí díl, který vyšel v roce 2017. Nabízí další čtyři pražské procházky po trasách určených lidem s pohybovým omezením, tentokrát však cílí na méně známé přesto zajímavé a atraktivní místa metropole.