18.04.2017 8:45

Česká asociace paraplegiků - CZEPA vyhlašuje soutěž pro uživatele mobilní aplikace a webového rozhraní VozejkMap. V období od 10.dubna 2017 do 30. září 2017 každý měsíc odmění menší pozorností tři uživatele, kteří vloží do VozejkMap nejvíce nových bezbariérových míst, a připíše jim body do celkového pořadí. Na základě tohoto pořadí vyhlásí 2.10. 2017 devět nejúspěšnějších, kteří získají hodnotné ceny.

Opel handy cars

Granty, dotace, soutěže

Obec přátelská rodině a seniorům 2017

21.04.2017 9:32

Obou soutěží ("seniorské" letos poprvé) se mohou zúčastnit všechna města, obce, statutární města a městské části nebo obvody statutárních měst z celé České republiky, přihlášky je možné zasílat do 18. 5. 2017.

Účelem projektu přihlášeného do výběrového řízení na granty v roce 2017 musí být vzdělávání a péče o zrakově postižené, uzávěrka přihlášek je 20. května 2017.

Knihu Harolda S. Kushnera vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helpnet ji dostanou zdarma. 

Nadace Dětský mozek

15.04.2017 8:55

Termín uzávěrky podávání žádostí o příspěvek pro fyzické a právnické osoby je v tomto výběrovém řízení 15. května 2017.

Dotace Moravskoslezského kraje

13.04.2017 17:38

Žádosti v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb je možné podávat od 16. 5. 2017 do 26. 5. 2017.

Vítězem 3. běhu Impact First je NášUp

11.04.2017 11:34

Ostravský sociální projekt založily dvě sociální pracovnice, jejichž hlavním cílem je pomáhat duševně nemocným v jejich začlenění do společnosti.

Sport handicapovaných

05.04.2017 15:08

Dotační program Libereckého kraje má uzávěrku příjmu žádostí 21. dubna 2017.

Program je zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice, ve dvou prioritních oblastech: Krizová pomoc a Služby rané péče. Žádosti lze podívat do 12. května 2017.

Oznámení, pozvánky

Smejkalovky pomáhají

21.04.2017 8:22

Třetí ročník pořádá 24. května v Olomouci Nadace prof. Vejdovského, byla již spuštěna registrace na závod a Dětský den. 

Bydlení v přírodních zahradách

20.04.2017 9:40

Přednášku pořádá 27. dubna Městská knihovna v Praze, tlumočení do znakového jazyka je zajištěno ve spolupráci se Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR. 

Elpida hledá vedoucí(ho) Linky seniorů

20.04.2017 9:14

Linka seniorů 800 200 007 je anonymní a bezplatná linka krizové pomoci pro seniory, osoby pečující o seniory a osoby v krizi. Její pomoci ročně využije přes 40 tisíc volajících.

Bojujte s nemocí, ne s financemi

18.04.2017 13:55

Neziskové organizace a sociální podniky, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, a handicapované drobné podnikatele zve na workshop v Praze 23. května Českomoravská stavební spořitelna a Srdcerváči. 

Osobní zkušeností pomáhat dalším

15.04.2017 10:11

Další ze série rozhovorů týkajících se problematiky duševních onemocnění připravila s Markétou Dohnalovou spolupracovnice Helpnetu Dana Mičolová. 

Venkovské spolky a EET

15.04.2017 9:27

Konference, na kterou se lze registrovat bezplatně do 19. dubna, ve uskuteční ve čtvrtek 20. dubna 2017 v TOP HOTEL Praha.

Zaměstnání v Brně

13.04.2017 17:35

Hospic sv. Alžběty příjme do svého kolektivu sociálního pracovníka.

Studovat můžete v každém věku

13.04.2017 17:24

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity nabízí seniorům kvalitní využití volného času a příležitost i nadále rozvíjet své dosavadní znalosti a dovednosti.