Revmatici přešli čtyřikrát republiku

15.10.2019 10:39

Přes 2000 kilometrů od začátku října nachodili pacienti s revmatoidní artritidou a překonali tak svůj cíl – pomyslně přejít napříč republiku od Aše až do Jablůnkova. Vysněných 547 kilometrů zdolali více než čtyřikrát. K příležitosti Světového dne artritidy tak připomněli, že pohyb je nedílnou součástí terapie revmatických onemocnění.

Průzkum ukazuje, jak Češi vnímají nevidomé. Velmi záleží na věku dotazovaného

15.10.2019 10:01

Při příležitosti dnešního Mezinárodního dne bílé hole oznamuje společnost OrCam Technologies výsledky průzkumu mapujícího povědomí české společnosti o tom, jak se žije zrakově postiženým. Předně z něj vyplývá, že většina Čechů nikdy neměla osobní vztah k člověku se zrakovým postižením (63,7 procenta). Proto nepřekvapuje, že například na otázku, zdali je veřejný prostor dobře přístupný pro nevidomé, nedokázala třetina dotázaných s určitostí odpovědět (31,5 procenta). 

Granty, dotace, soutěže

Dotace Libereckého kraje

17.10.2019 9:09

Program Sociální věci - Indviduální žádost v oblasti sociální na rok 2020 je určen na podporu organizacím působícím v oblasti sociálních věcí Libereckého kraje tam, kde žádost není obsahem žádného z vyhlášených pogramů Libereckého kraje. Žádosti lze podávat do 30. listopadu 2019.

Nadace Agrofert

17.10.2019 9:04

Žádosti o grant v programu Podpora domácí hospicové péče pro děti a dospělé v roce 2020 je možné podávat do 7. listopadu 2019.

Nadace GCP 2019

16.10.2019 13:58

Ve druhém kole grantového programu mohou žádat do 21. listopadu právnické osoby o příspěvek na pořízení movitých věcí a fyzické osoby na úhradu nákladů léčby a rehabilitaci osob,nad rámec částky hrazené zdravotní pojišťovnou. 

Dotace Moravskoslezského kraje

15.10.2019 10:45

Žádosti do pěti vyhlášených dotačních programů mohou žadatelé podat ve lhůtě od 11.11.2019 do 18.11.2019 včetně.  

Výroční Cena Makropulos

13.10.2019 14:58

Ocenění za rok 2019 získal spolek „soft palm“, provozovatel Hospice Malovická.

Vy rozhodujete, my pomáháme

12.10.2019 19:03

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS vyhlašuje 7. kolo grantového programu, který je zaměřen na podporu malých veřejně prospěšných projektů nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací po celé České republice.

Navzdory bariérám

09.10.2019 10:37

To je téma fotografické soutěže Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, jejíž uzávěrka je již 15. října 2019.

Dotace Plzeňského kraje

05.10.2019 15:27

Žádosti v rámci Programu podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2020 je možné podávat od 31.10.2019 do 4.12.2019.

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele

05.10.2019 14:39

Českomoravská záruční a rozvojová banka připravila ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí nový program S-podnik, jehož cílem je podpořit malé a střední sociální podniky, a to ve formě zvýhodněných úvěrů a poradenství.

Podpora paliativní hospicové péče

05.10.2019 13:49

Žádosti o dotace Ministerstva zdravotnictví v rámci Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2020 je možné podávat do 31.10.2019. 

Program 3P

05.10.2019 13:15

Do 4. listopadu 2019 mohou žádat neziskové organizace o nekomerční půjčku na realizaci projektů, na které očekávají peníze přislíbené z veřejných zdrojů.

Oznámení, pozvánky

Spor o bílý program

16.10.2019 9:22

Potřebujeme krizové řešení. S budoucími úhradami ze zdravotního pojištění však nesouhlasíme, argumentují specialisté České asociace paraplegiků - CZEPA.

Barvy duhy potřinácté

16.10.2019 9:17

Konceert, jehož hlavními aktéry budou vedle profesionálních i neprofesionálních umělců pěvecky, hudebně i tanečně nadaní lidé se zdravotním postižením, se uskuteční v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě 21. října od 18 hodin.

Právo na život

16.10.2019 9:04

Projekt je zaměřen na finanční podporu rodin pečujících o děti s postižením zejména v oblastech odborných terapií, odlehčovacích a asistenčních služeb, psychologického poradenství apod. První informační schůzka je ve čtvrtek 17. října. 

Originální vánoční dárek

13.10.2019 15:43

Společnost pro ranou péči nabízí firmám adventní kalendář, který naučí „vnímat všemi smysly“.

Dominovaly týmy z Prahy

12.10.2019 19:08

Milovníci hry pétanque napříč generacemi změřili svoje síly už v druhém ročníku celorepublikového mezigeneračního turnaje v pétanque o putovní pohár SenSenu.

Zvláštní vlak na veletrh Rehaprotex

12.10.2019 18:35

Vyrazí z Prahy do Brna 29. října, pojede v něm i premiér Andrej Babiš a ministr dopravy Vladimír Kremlík. Zájemci se musí přihlásit Národní radě osob se zdravotním postižením do 22. října. 

Citlivost barevného Slunce

12.10.2019 18:11

Vernisáž výstavy Jiřího Šedého spojená se křtem jeho nové knihy Záblesk času proběhne v Galerii Josefa Lieslera v Kadani 7. listopadu 2019.

Reforma péče o duševní zdraví

09.10.2019 15:42

Seminář s podtitulem Uskutečněné a nejbližší cíle se koná 13. prosince 2019 v Lichtenštejnském paláci v Praze.

Vzdělávací akademie pro seniory

09.10.2019 10:22

Cyklus bezplatných workshopů pro seniory a osoby se zdravotním postižením proběhne ve čtyřech městech Pardubického kraje, první již 10. října 2019 ve Svitavách.