Zaměstnáváte lidi s postižením? Dejte si pozor na konec čtvrtletí

17.09.2019 12:42

Firmám zaměstnávajícím lidi se zdravotním postižením přináší každý konec čtvrtletí riziko, že nedostanou příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na úhradu jejich platů, mezd a dalších nákladů spojených s jejich zaměstnáváním. Pokud totiž z jakéhokoli důvodu nestihnout zaplatit všechny povinné daně a odvody tak, aby byly nejpozději poslední kalendářní den čtvrtletí připsány na příslušné bankovní účty, nesplní jednu z podmínek pro získání příspěvku. Aktuální kalendářní čtvrtletí končí v pondělí 30. září a zaměstnavatelé by si měli pohlídat, že všechny povinné odvody do tohoto dne s jistotou uhradí.

Spravedlivější příspěvek na auto pro postižené: dosud výrazně znevýhodňoval pracující

17.09.2019 10:00

Od 1. března 2020 dosáhne část pracujících zdravotně postižených, kteří mají nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla, na výrazně vyšší sumu v rámci tohoto příspěvku. Nyní jim je již při dosažení příjmů převyšujících osminásobek životního minima příspěvek krácen, což je znevýhodňuje oproti nepracujícím postiženým. Tato hranice se nyní zvedne na šestnáctinásobek. Zákon již podepsal prezident. Na změně se významně podílelo vedení České asociace paraplegiků – CZEPA.

Granty, dotace, soutěže

Dotace Pardubického kraje

18.09.2019 15:25

Je vyhlášeno dotační řízení v oblasti podpory sociálních služeb, žádost je možné podat v termínu od 3. října do 31. října 2019.

Nic mi není! Pomoc nepotřebuju!

17.09.2019 13:28

Knihu s podtitulem Jak pomoci duševně nemocnému, který odmítá léčbu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji získají zdarma.

Dotace Libereckého kraje

17.09.2019 9:23

Podpora je primárně určena osobám se zdravotním postižením, jimž jejich sociální situace neumožňuje pořízení nezbytné zdravotní/kompenzační pomůcky či by v důsledku jejího pořízení významným způsobem klesla jejich životní úroveň. Žádosti mohou podávat do 30.11.2019.

Nadační fond Českého rozhlasu

12.09.2019 16:06

Vyhlášeno hlavní grantové řízení pro organizace na rok 2020 z veřejné sbírky Světluška, žádosti je možné předložit až do dvou z pěti programů, a to do 31. října 2019.

Grantová výzva Nadace OSF

11.09.2019 12:45

Nový program Stronger Roots je otevřen všem organizacím, které chtějí oslovit své existující příznivce či nové skupiny občanů, zjistit jejich potřeby a názory, reflektovat tato zjištění ve své práci a postupně si vytvořit stabilnější základnu podporovatelů. Žádosti lze podávat do 15. října 2019.

Fond sociálních služeb v roce 2020

09.09.2019 10:56

Moravskoslezský kraj přijímá žádosti o dotace v Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí od 2. do 9. října 2019.

Nejsem na světě sám

09.09.2019 9:31

Mezinárodní literární a výtvarná soutěž o Cenu jiřího Šedého má v 11. ročníku téma Bájný svět pod hladinou řek. 

Soutěž aplikací nad otevřenými daty začíná

08.09.2019 11:19

Nadace OSF spustila přihlašování do 7. ročníku soutěže Společně otevíráme data, která oceňuje nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. Uzávěrka přihlášek je 31. října 2019.

Oznámení, pozvánky

Pohádkový les

18.09.2019 15:47

Akce, kterou pořádá v sobotu 21. září v Hradci Králové zapsaný ústav HANDIC-UP, je určena primárně rodinám s dětmi a snaží se prostřednictvím zábavných aktivit a her na několika stanovištích přiblížit dětem i rodičům život lidí s handicapem – ať už zrakovým, sluchovým nebo pohybovým.

VIA Akademie

18.09.2019 15:09

Nadace VIA vyhlásila nové vzdělávací semináře zdarma, v tuto chvíli jsou otevřené k přihlášení tři z nich.

I slova léčí

17.09.2019 12:37

Čtvrtý ročník mezioborové konference se zaměří 20. listopadu v Praze na specifika komunikace s onkologicky nemocnými a jejich blízkými.

Fialové září a GO Day 2019

15.09.2019 19:49

V pátek 20. září v Den onkogynekologických diagnóz se v Praze uskuteční cyklojízda, na kterou se spolu s ministrem  Adamem Vojtěchem vydají lékaři, sestřičky, pacienti, novináři i široká veřejnost, aby tak upozornili na důležitost prevence a vyjádřili solidaritu ženám, které s onkologickým onemocněním bojují. Podporu mohou vyjádřit lidé z celé republiky. 

Nádražní blues

15.09.2019 19:25

Nová inscenace Bílé holubice o touze, která je cestou k sobě samému, bude mít premiéry 12. a 16. října na alternativní scéně Divadla loutek Ostrava.

Uplatnění pro fyzioterapeuta/ku

15.09.2019 19:14

Nabízí  v Praze ERGO Aktiv, o.p.s., - Centrum neurorehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku. 

Den Charity 2019

15.09.2019 18:59

Na tradiční akci konanou jednou ročně zve 27. září od 13 do 17 hodin ve svých pěti pobočkách Oblastní charita Žďár nad Sázavou. 

Zahradní terapie je přínosem

15.09.2019 18:43

Pracovnice denních stacionářů Rosa a Nesa, které patří mezi služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou, se zúčastnily vzdělávání na téma Využití přírody pro aktivizaci uživatelů sociálních služeb. 

Online tlumočník českého znakového jazyka

13.09.2019 18:34

Na tuto pozici hledá sociální podnik Transkript online s.r.o. se sídlem v Praze a s celorepublikovou působností pracovníka, který má sluchový, příp. jiný zdravotní handicap.

Centrum Kosatec otevře dveře dokořán

13.09.2019 14:31

Pardubické bezbariérové Integrační centrum Kosatec, v němž Česká abilympijská asociace poskytuje služby zdravotně či sociálně znevýhodněným lidem, oslaví osm let existence. Jeho dveře se otevřou veřejnosti v úterý 17. září v 9 hodin.