Helpnet / Aktuálně
Celkem 23 článků
články: [1-3] [4-6] [7-9] [10-12] [13-15] další záznamy[archiv]

Se zdravotním postižením žije každý desátý občan ČR

V roce 2012 bylo v České republice více než jeden milion lidí s různým typem a mírou zdravotního postižení. Nejčastěji se jednalo o osoby starší 60 let, s mírně převažujícím podílem žen (52 %). Nejrozšířenější intenzitou bylo středně těžké zdravotní postižení (41 %) a rozhodující příčinou nemoc. To jsou základní výsledky šetření o osobách se zdravotním postižením, které v roce 2013 realizoval Český statistický úřad ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. Historicky první šetření se uskutečnilo v roce 2007.

Děti s postižením žijící v ústavech nemají dostatečné příležitosti ke vzdělávání

Obecně prospěšná společnost Rytmus upozorňuje na zjištění, že děti a mladí lidé se zdravotním postižením (mentálním nebo kombinovaným), kteří žijí v ústavních zařízeních, nemají stejné příležitosti ke vzdělávání jako jejich zdraví vrstevníci. Zjištění vyplývá z výzkumu, který probíhal v průběhu roku 2013 ve 3 krajích České republiky, konkrétně v kraji Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském. Monitoringu se zúčastnilo 98 dětí a mladých lidí ze 7 institucionálních zařízení.

Hradec Králové nabídne opět vyhlídkové lety pro handicapované

Již po sedmé se uskuteční na letišti v Hradci Králové 21. června 2014 Open Skies for Handicapped (OSH). Letecký den s doprovodným programem je zdarma, zájemci se zdravotním postižením, kteří chtějí letět, musí mít vyplněný souhlas s letem a potvrzený od lékaře.

Celkem 23 článků
články: [1-3] [4-6] [7-9] [10-12] [13-15] další záznamy[archiv]

Granty, dotace, soutěže

Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku

Knihu Jana Svobody vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji získají zdarma.

Zaměstnavatel bez bariér – přihlaste svoji firmu

V rámci tradiční soutěže Zaměstnavatel roku organizuje Konto BARIÉRY již po deváté soutěž Zaměstnavatel bez bariér, a  znovu ve spolupráci s Klubem zaměstnavatelů. Uzávěrka pro nominace je 21. května 2014.

Firma roku 2013

Návrhy na nejlepšího zaměstnavatele neslyšících je možné posílat do 12. května 2014.

Nadace Charty 77 rozděluje počítače neziskovkám

Mimořádná výzva má uzávěrku pro podání žádostí 30. dubna 2014.

Fond profesorky Šilhánkové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové rozděluje z tohoto fondu finanční prostředky na ozdravné pobyty dětí a mládeže do 26 let se zdravotním postižením, uzávěrka pro podání žádosti je 5. května.

Podpora změny přístupu k osobám s duševním onemocněním

Vyhlášena výzva č. D5, platí do 16. června 2014.

Grantový program Jihočeského kraje

Aktuální výzvy jsou zaměřeny na podporu hospicové péče a sociálních služeb, uzávěrka je 2. května 2014.

Nadace rozvoje zdraví

Do veřejné soutěže o nadační příspěvek Nadace rozvoje zdraví na projekty rozvoje zdraví, rozvoje sociální oblasti nebo rozvoje komunitní činnosti realizované v Moravskoslezském kraji a v krajích s ním přímo sousedících se lze přihlásit do 31. května 2014.

Social Impact Award

Své nápady na společensky prospěšné podnikání mohou studenti vysokých nebo vyšších odborných škol hlásit do třetího ročníku soutěže již jen několik dnů, a to do úterý 15. dubna 2014.

Nadace Jedličkova ústavu - granty NIF 2014

Uzávěrka přihlášek je 30. dubna, do grantového řízení se mohou přihlásit nestátní neziskové organizace, které jsou registrovány v ČR a působí v oblasti podpory dětí a mládeže s tělesným a kombinovaným postižením na území ČR.

Nadace BONA

Grantové řízení na podporu projektů a programů směřujících k integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti má uzávěrku 30. dubna 2014.

Vyhlášena výzva č. D7

Evropský sociální fond v ČR podpoří sociální inovace pro začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce.

Nadace EURONISA

Jarní grantové kolo má uzávěrku 28. dubna, příspěvek mohou získat organizace, které usilují o řešení závažných společenských problémů v České republice, zejména pak na území české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a oblast Šluknovského výběžku).

Motivační rozhovory v praxi

Knihu Jana Soukupa vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji získají zdarma.

Kdo uspěl u VVZPO

Byly zveřejněny výsledky projednání žádostí o dotaci pro rok 2014 schválené Vládním výborem pro zdravotně postižené občany.

Region bez bariér

Grantový program Škody Auto pro rok 2014 je zaměřen na odstraňování bariér hendikepovaných občanů. Mezi podporovanými regiony jsou především okresy Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a dále k nim přiléhající okresy.

Nadace Leontinka

Nadační příspěvek mohou získat žadatelé se zrakovým nebo kombinovaným postižením do 25 let nebo právnické osoby (včetně obecně prospěšné společnosti, občanského sdružení), žádosti je třeba podat do 15. června 2014.

Vyhlášeny termíny konzultací

Pro předkladatele záměrů bezbariérových tras v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Oznámení, pozvánky

Nebojte se psychoterapie

Bezplatná přednáška Mgr. Vladimíra Sáckého se uskuteční 16. května v Ostravě, po ní si účastníci budou moci prohlédnout i psychoterapeutickou pracovnu, do které mají jindy přístup pouze klienti.

Sexualita u vybraných skupin klientů

kurz na téma, ze kterého je spousta profesionálů stále v rozpacích, pořádá v Praze 13. května agentura M.H.S.

Projekt Za prací do lesa po roce

Chráněné dílny FOKUSU Vysočina jsou zaměřeny na pracovní rehabilitaci a integraci osob se zdravotním hendikepem, lesní četa jich zaměstnává třináct. 

Čtyři z 9 klientů získali a udrželi si zaměstnání

Takový je výsledek projektu Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zrakovým postižením na trhu práce v Olomouckém kraji.

Český internet pomohl půl milionem korun

Uživatelé přispěli na pořízení pomůcek třem lidem s handicapem a na zaškolení nových dobrovolníků pečujících o seniory.

Volby do Evropského parlamentu

Na kurz pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením zve Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.

Zajděte se otestovat na HIV – preventivně

Za 28 únorových dní letošního roku bylo v Česku zaznamenáno 28 nových případů HIV infekce (25 mužů a 3 ženy).

Rosteme hrou. Vývoj a podpora hry dětí se zrakovým postižením

Jedinečnou knihu holandských psycholožek vydala Raná péče EDA.

Výběrové řízení na pozici sociální pracovník

Vyhlašuje občanské sdružení Okna pro sociální služby chráněné bydlení a sociálně terapeutická dílna v Jindřichově Hradci.

Opožděný vývoj řeči u dětí

Bude tématem setkání 24. dubna, na které zve rodiče a pečovatele pražské sdružení Už ti rozumím!

PODPORA VE SVOBODĚ zaplavuje internet i Jindřichův Hradec

V posledních dnech se ve městě i okolí začaly objevovat větší i menší plakáty, na kterých kreslený panáček drží jednoduchá sdělení jako „Jedu si, kam chci“ nebo „Mám takový účes, protože se mi to líbí“ či „Bydlím s přítelkyní, protože ji mám rád“.

Othello v podání Jana Potměšila otevíral dveře do Kaňky

Výtěžek ze vstupného a dalších finančních prostředků získaných od firmy Silon s.r.o., Nadace České pojišťovny, Města Tábor a projektu Era pomáhá regionům v souvislosti s představením budou použity na dokončení „Projektu, který otevírá dveře“. Konkrétně budou v rámci odstranění bariér pořízeny v pořadí již druhé automaticky otevírané dveře usnadňující dětem s postižením pohyb v Kaňce.

Komunikace se zákazníkem a prodejní dovednosti

Kurz pro osoby se zrakovým postižením připravil Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých.

Společnost FOSA přijme pracovníka

Na pozici osobní asistent/ka v rámci služby „Osobní asistence Osa“.

Dav, adrenalin, odpadky a skvělá atmosféra

Aneb pražský půlmaraton z pohledu hluchoslepých účastníků.

Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou

Školení pro sociální pracovníky pořádá 23. dubna v Praze MAVO s.r.o.

Výpomoc při obsluze hostů

Poslední volná místa v novém kurzu v Praze 8 nabízí lidem se zdravotním postižením obecně prospěšná společnost Via Lucis Praha.

Týdenní novinky do e-mailu

Týdenní novinky do e-mailu
jméno
Heslo

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku