26.07.2016 11:10

Od 1. září 2016 nabude účinnosti novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Vyhláška je základním dokumentem k hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby pro účely přiznání jednotlivých stupňů příspěvku na péči. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR upozorňuje na změny, které novela přináší. 

Opel handy cars

Granty, dotace, soutěže

Zdravotně znevýhodnění mohou získat profesní vzdělání zakončené titulem MBA či LL.M. zcela zdarma.

Podpora žáků se zdravotním postižením

22.07.2016 19:20

Avízo výzvy, jejíž závazná verze a její dokumentace bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 9. srpna 2016.

Poskytování sociálních služeb

20.07.2016 12:49

Dotační řízení pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2017 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, žádost o dotaci je možné podat do 31. července 2016.

Cena Makropulos 2016

16.07.2016 19:16

Návrhy na udělení ceny ministra zdravotnictví je možné podávat do 20. srpna 2016, oceněn může být mimořádný a v praxi osvědčený projekt řešící zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice.

Grantové řízení GSK 2016

16.07.2016 19:07

Neziskové organizace mohou zažádat o finanční příspěvky na projekty, které se zaměřují na pomoc seniorům a handicapovaným lidem. Uzávěrka přihlášek je 25. července 2016 do 12 hodin.

Rozvoj infrastruktury komunitních center

16.07.2016 19:02

Pro žadatele má Ministerstvo pro místní rozvoj připraveno 141 milionů korun, žádosti je možné podávat od 18. července 2016 do 31. října 2016.

Investujme v sociálních službách 2016

13.07.2016 18:19

Grantový program Kraje Vysočina na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních poskytujících sociální služby má uzávěrku 5. srpna 2016.

Život bez bariér

10.07.2016 15:44

Do fotografické soutěže, kterou vyhlásil Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, mohou být přihlášeny takové fotografie, které nejlépe zobrazují rovnocenné zapojení lidí se zdravotním postižením do společenských aktivit. Fotografie je možné přihlásit do 14. října, ceny vítězům uděluje předseda vlády ĆR.

Oznámení, pozvánky

V bezpečí mámy

24.07.2016 11:25

Výstava abstraktních obrázků 17leté Markéty, která od raného dětství své momentální stavy (Rettův syndrom, těžká mentální retardace na úrovni cca 3 let, epilepsie a autismus) ráda vyjadřuje malbou nebo modelováním, probíhá do 31. července v pražském OC Eden v 1. patře naproti dětskému koutku.

Cyklo-tým DEBRA ČR na cestě za snem

13.07.2016 18:01

Cílem jeho účasti na Metrostav handy cyklo maratonu 2016 je šířit povědomí o nemoci motýlích křídel mezi co nejširší veřejnost a získat od podporovatelů a fanoušků finanční prostředky, ze kterých bude pořizován ošetřovací materiál pro lidi s nemocí motýlích křídel.

Motor Open Plzeň Plaza opět pomáhal i bavil!

13.07.2016 17:36

Jízdu na motorce se zavázanýma očima v sedmimetrovém glóbu smrti, stojky na jedoucí čtyřkolce nebo kouřovou clonu ze zběsile driftujícího speciálu nabídl společně s další podívanou třetí ročník benefičního autosalonu, který pořádala Diakonie Západ,