22.06.2017 18:21

Od roku 2013 pořizují technici střediska Teiresiás Masarykovy univerzity videozáznamy všech přednášek, které zazní na konferenci INSPO. Nejinak tomu bylo i na letošní konferenci o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami, která se uskutečnila 25. března 2017 v Kongresovém centru Praha. Zájemci o kterékoliv z 24 témat si mohou nyní pustit záznam dané přednášky. Nejenže uvidí a uslyší přednášejícího a uvidí jeho prezentaci, ale záznam obsahuje i tlumočení do českého znakového jazyka a simultánní přepis. 

22.06.2017 10:17

Amputace představuje pro každého pacienta obrovský zásah do jeho dosavadního života i celého těla. Musí se vyrovnat se značnými psychickými i fyzickými změnami. Nejčastěji jsou v České republice amputace prováděny na dolních končetinách. Je to způsobeno tím, že důvody amputací jsou nejčastěji diabetes a ischemická choroba končetin na podkladě onemocnění cév. Obě příčiny se přitom navzájem prolínají

Opel handy cars

Granty, dotace, soutěže

Středoškoláci a vysokoškoláci z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů mohou poslat přihlášku se všemi náležitostmi do 31. srpna 2017.

Mezi „vítězi“ grantového řízení se objevily například projekty zaměřené na podporu rodin s dětmi trpícími kombinovaným postižením, pomoc lidem trpícím epilepsií či některými duševními chorobami nebo vzdělávání mladých lidí v problematice HIV/AIDS.

Knihu Manfreda Lütze vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helpnet ji získají zdarma. 

Aktualizace výzvy IROP č. 49

17.06.2017 13:27

Byl prodloužen termín ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II do 27. 7. 2017 do 15 hodin.

Příležitost pro publicisty a fotografy

14.06.2017 15:34

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje XXIV. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Život bez bariér.

V pátém ročníku ocenění může veřejnost nominovat prostřednictvím formuláře do 19. června 2017, organizace se mohou přihlásit samy až do 15. září 2017.

Cena Olgy Havlové

04.06.2017 9:10

Za rok 2017 byla oceněna Naděžda Nováková, předsedkyně ROSKA Ostrava, za dlouholetou práci ve prospěch osob s roztroušenou sklerózou.

Žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2017“ lze podávat nejpozději do 11. listopadu 2016.

Nominace do dvou kategorií Senior/ka roku 2017 a Nejlepší klub roku 2017 mohou posílat seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy, stálé kulturní a společenské organizace. do 31. července 2017. 

Oznámení, pozvánky

Praktické informace (nejen) pro vozíčkáře

24.06.2017 8:45

Rozcestník, který vytvořila na svých stránkách společnost Meyra, nabízí například přímé odkazy na nadace, které mohou pomoci s financováním kompenzačních pomůcek, na společnosti zajišťující stavbu plošin a výtahů, přestavbu automobilů, kontakty na poskytovatele sociálních služeb a služby osobní asistence.

Praha bez bariér

23.06.2017 13:37

Seznámení s programem Opel Handycars a jeho výhodami pro všechny osoby se zdravotním postižením a další bohatý program nabídne pestré odpoledne, které se uskuteční v sobotu 15. července v Praze v areálu Palace Spořilov. 

Zelený ostrov obdržel nový automobil

14.06.2017 18:09

V rámci společného projektu Konta Bariéry a Globus ČR „Auta bez bariér“ byl v pondělí 12. června ve Zbraslavi slavnostně předán další, již 69. velkoprostorový vůz organizaci, která slouží lidem s handicapem.

Základy komunikace s osobami se sluchovým postižením

14.06.2017 17:01

Spolek neslyšících Plzeň zve sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách na akreditovaný kurz profesního vzdělávání v sociálních službách, jehož absolvováním splní požadavky zákona č. 108/2006 Sb. o průběžném vzdělávání.

INEX hledá dobrovolníky

14.06.2017 15:26

Na tábor pro děti s autismem, který je otevřený všem zájemcům od 18 let se základní znalostí angličtiny a zájmem o téma autismu. 

Život v pohybu

13.06.2017 16:51

U příležitosti konání druhého ročníku Handicap tour byla vyhlášena fotografická soutěž, uzávěrka je 29. září. 

Lipanka zve na letní tábory

11.06.2017 14:26

Ozdravné pobyty pro rodiče s dětmi v Jeseníkách pořádá Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.

Do projektu podporujícího zaměstnávání osob se zrakovým postižením na území Středočeského kraje se mohou zájemci hlásit spolku Beluška.

Handicapovaní sportovci míří na Školní atletický parapohár

07.06.2017 11:07

V pořadí devátý ročník se koná se ve čtvrtek 8. června od 9.30 hodin na pardubickém Městském atletickém stadionu na Dukle a spolupořádají jej spolek Atletika Bez Bariér Pardubice a Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.