Anabell přichází s Týdnem bez diet, chce povzbudit Češky, aby se netrápily hlady

23.04.2015 9:52

Centrum Anabell, které dlouhodobě pomáhá osobám s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým, chce v českých končinách vytvořit tradici Týdne bez diet s Anabell, jímž by upozorňovalo na problematiku nepříznivě rozšířeného trendu držení diet. Pilotní ročník projektu se uskuteční v týdnu 4. až 10. května 2015.

Opel handy cars

Granty, dotace, soutěže

Plán výzev OZP na rok 2015

26.04.2015 16:06

Předpokládá se ještě vyhlášení tzv. Avíza o parametrech výzvy pro žadatele v květnu a následně vyhlášení prvních řádných výzev s možností podávat žádosti o podporu v červnu 2015.

Klienti České spořitelny se mohou do 24. května 2015 přihlašovat do třetího ročníku grantového programu a získat tak až 70 000 Kč pro neziskovou organizaci v České republice, které dobrovolně pomáhají, fandí a věří v její smysl a poslání.

Fond ARMEX ENERGY

23.04.2015 16:46

Žádostí o nadační příspěvek na podporu dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, je možné podávat do 25. května 2015. Podporovány jsou děti a mladí lidé ve věkové kategorii od 6 do 25 let tzn. děti školou povinné a studující mladí lidé, kteří bydlí v okresech Děčín, Ústí nad Labem a okresech, kde má společnost ARMEX ENERGY své pobočky.

Dotační programy Moravskoslezského kraje

23.04.2015 11:17

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015 má uzávěrku příjmu žádostí 8. června 2015.

Kurz zdravého sebevědomí

22.04.2015 21:05

Knihu Michaely Peterkové vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma. 

Žádosti o poskytnutí dotace z programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2015“ lze podávat nejpozději do 10. června 2015.

Zaměstnavatel bez bariér

14.04.2015 21:29

V rámci prestižní soutěže Zaměstnavatel roku hledá Konto Bariéry ty, kdo zaměstnávají lidi s handicapem a cení si jejich dovedností a nasazení.

Studenti a mladí lidé mohou letos už počtvrté soutěžit o odbornou a finanční podporu na rozjezd společensky prospěšného podnikání. Pro ty nejlepší je připraveno až 3000 eur, přihlásit se ale musí do 20. dubna.

Duhové křídlo

09.04.2015 7:58

Pardubický kraj společně s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR vyhlašuje 3. ročník ocenění v sociální oblasti.

Hry pro rozvoj psychomotoriky

07.04.2015 16:20

Knihu zaměřenou na děti s ADHD, autismem, smyslovým postižením a dalšími handicapy vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma. 

Oznámení, pozvánky

Zpěváci z Česka a USA zazpívají pro APLA

26.04.2015 15:12

Na podporu činnosti Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. se rozhodl věnovat výtěžek svého brněnského koncertu sbor ze Spojených států amerických Concordia University Choir.

Psychohygienický víkend pro rodiče

26.04.2015 14:45

Bude se konat 26. – 27. 6. 2015 v Duchovním centrum Vranov u Brna, program povedou 2 zkušení psychoterapeuti a mohou se ho účastnit i lidé s postižením, pro které bude připravený volnočasový program. 

Autobus pro Jedličkův ústav

22.04.2015 20:42

Studentům Jedličkova ústavu a škol je určen nový bezbariérový autobus, který byl v letošním roce zakoupen díky finančním prostředkům z veřejné sbírky pořádané Nadací Jedličkova ústavu. Autobus bude slavnostně pokřtěn 30. 4. 2015 v areálu „Jedle“.

Specifika komunikace s nevidomými a slabozrakými v praxi

22.04.2015 19:53

Kurz pro zdravotníky, úředníky, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, ale také pro každého, kdo chce zlepšit svoji komunikaci s lidmi se zrakovým postižením a poznat více jejich život, pořádá OZP akademie.

Sexualita, partnerský a rodinný život lidí s postižením z pohledu nového občanského zákoníku, tak se jmenuje seminář, který pořádá v sobotu 16. května Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice.