27.05.2016 12:15

Krizová telefonická Linka EDA 800 40 50 60 je v provozu více než rok. U klientů se osvědčila, proto rozšiřuje poskytování krizové telefonické intervence od června 2016 na každý pracovní den. Na Linku EDA je možné volat zdarma z celé České republiky. Za dobu své existence pomohla již více než 350 rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci. Na linku se obracejí rodiče nebo příbuzní v případě, že se dozvěděli závažnou diagnózu dítěte nebo se museli vypořádat s následky těžkého úrazu svého dítěte.

25.05.2016 20:52

Porucha vidění, řeči, brnění, nejistá chůze, ztráta citlivosti rukou či nohou, únava, duševní nevyrovnanost. Jakmile rodiče uvidí tyto příznaky u svého potomka, měli by s ním vyrazit k neurologovi – může se jednat o první ataku roztroušené sklerózy (RS). Lékaři odhadují, že v České republice nyní žije 50 dětí s RS. Včasná diagnóza zásadně zlepšuje jejich naděje na plnohodnotný život. Dětské pacienty s RS v Česku mapuje Registr pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS) a upozorňuje na ni v rámci Světového dne RS, který letos připadá na 25. května.

Opel handy cars

Granty, dotace, soutěže

I zvířata mají srdce

25.05.2016 9:47

Takové je téma 8. ročníku mezinárodní literární a výtvarné soutěže o cenu Jiřího Šedého „Nejsem na světě sám“. Příspěvky je možné posílat do 31. října 2016.

Památky a zdraví

25.05.2016 9:32

V grantovém programu Nadace Občanského fóra mohou žádat o grant spolky nebo ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace, nestátní zdravotnická zařízení a církevní právnické osoby poskytující sociální a zdravotní péči, která provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost v budovách s charakterem kulturních památek.

O grant na projekty, které významně pomohou budování občanské společnosti a rozvoji komunity a veřejného prostoru, mohou žádat neziskovky, lokální komunity a neformální skupiny do 22. června. .

Projekty v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce

17.05.2016 9:47

Česká rozvojová agentura vyhlásila dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v Bosně a Hercegovině.

Dotační program Středočeského kraje

13.05.2016 17:23

Program pro poskytovatele vybraných sociálních služeb na období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2019 má uzávěrku pro podání žádosti 15. června 2016.

Tulifest 2016 hledá hudební talenty

08.05.2016 13:31

Přehlídku začínajících hudebníků s handicapem i bez pořádá 18. června liberecké sdružení Tulipan, přihlásit se lze do 6. června. Vítězné začínající hudební uskupení získá možnost natočit hudební CD v profesionálním natáčecím studiu a  vystoupit na Benátské noci.  

Oznámení, pozvánky

SENI Cup opět přinesl radost

28.05.2016 21:05

Jedenáctý ročník fotbalového turnaje zdravotně postižených, který se hrál ve středu 25. května na hřišti Slovanu Havlíčkův Brod, letos okořenila svojí přítomností dvojice patronů – kromě tradičního Antonína Panenky přijel poprvé další slavný fotbalista, Ladislav Vízek.

Vyšel časopis UNIE

28.05.2016 13:34

Jeho vydávání se podařilo České unii neslyšících obnovit po pětileté pauze. Vycházet bude jen v elektronické podobě, což umožní přizpůsobovat jej postupně i osobám se sluchovým postižením, které preferují komunikaci v českém znakovém jazyce.  

Po 23 letech hrozí vystěhování

25.05.2016 21:13

Zveřejňujeme petici za zachování svépomocné rodičovské ubytovny spravované neziskovými organizacemi Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček ve Fakultní nemocnici v Motole.

Děkujeme, pokračujeme

24.05.2016 19:52

Benefiční festival pořádá Asistence, o.p.s., ve čtvrtek 26.5. 2016 na Střeleckém ostrově v Praze na podporu rozšíření osobní asistence lidem s postižením v Praze.

Cirkus míří do Prahy!

21.05.2016 12:29

Nemůžeš chodit, můžeš tančit! - je motto občanského sdružení Bílá holubice, které sdružuje profesionální umělce a vozíčkáře a se svým úchvatným představením zavítá do metropole 3. června.

Dny umění nevidomých na Moravě

21.05.2016 10:54

Recitál nevidomé klavíristky Ráchel Skleničkové se koná 8. června v Olomouci, výstava obrazů slabozraké britské malířky Sally Booth proběhne od 2. do 28. června.