Prohlášení RV NRZP ČR k přípravě novely zákona o sociálních službách

25.04.2016 18:16
Republikový výbor Národní rady osob se zdravotním postižením ČR vyjadřuje velké obavy s připravovaným návrhem tzv. velké novely zákona o sociálních službách. V novém pojetí zákona dochází k zásadní změně charakteru této zákonné normy. Novela by napříště měla zahrnovat i řešení sociálních situací v rodinách, kde se nejedná o ztrátu zdravotní soběstačnosti, ale o následky užívání návykových látek, rozpad rodiny a další podobné sociální problémy.
25.04.2016 16:55

Celkem 787 postihů za nedodržení léčebného režimu během trvání dočasné pracovní neschopnosti udělili pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) neukázněným pojištěncům, kteří byli na tzv. neschopence během prvního čtvrtletí roku 2016. Kontroloři vyrazili do terénu 40 997 krát, tzv. neschopenku v daném období vypsali lékaři pojištěncům v 450 715 případech.

Opel handy cars

Granty, dotace, soutěže

Svoboda pohybu osob se zdravotním postižením je tématem fotografické soutěže, která byla vyhlášena u příležitosti prvního ročníku Handicap tour. 

Cena Olgy Havlové

25.04.2016 17:04

Nominováno bylo 22 osobností, přinášíme jejich přehled. 

VIA BONA 2016

22.04.2016 8:33

Byla otevřena nominace na cenu za filantropii, návrhy na ocenění v šesti kategoriích je možné posílat do 7. června 2016.

Knihu Leoše Zatloukala a Pavla Vítka vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helpnet ji získají zdarma. 

Stejná šance – Zaměstnavatel 2016

20.04.2016 14:18

Do soutěže zaměstnavatelů z Libereckého kraje, kteří lidem se znevýhodněním dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti, je možné podat nominace do 30. dubna. 

Program Nadace Vodafone je určen pro mladé lidi do 26 let, kteří organizují akce pro veřejnost nebo jakkoli zlepšují život ve svém okolí. Přihlášky je možné posílat do 31. května 2016.

Přes 166 milionů korun pro neziskovky

17.04.2016 19:32

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo seznam schválených žádostí o dotaci na podporu nestátních neziskových organizací. 

Dotace Jihočeského kraje

17.04.2016 11:02

Žádosti v programu Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných je možné podávat od 9. do 20. května 2016.

Zaměstnavatel bez bariér

13.04.2016 17:48

Firmy zaměstnávající (i) lidi s postižením se mohou přihlásit do soutěže už jen do 20. dubna. 

Nominovat jednotlivce či klub na cenu Nadace Charty 77 v rámci projektu Senzační senioři lze do 31. července 2016.

Oznámení, pozvánky

Na NGO Marketu 2016, největším veletrhu neziskových organizací, se veřejnosti poprvé představila nová komunikační agentura BARD PR, která se zaměřuje výhradně na komunikaci a kampaně neziskových organizací, sociálních podniků a firemních CSR projektů.

Náhradní vůz s ručním ovládáním

27.04.2016 12:15

Začalo nabízet Autocentrum HANDY svým zákazníkům, řidičům vozíčkářům, aby jim umožnilo mobilitu i v době opravy vozidla. 

Nabídka telefonu pro pevnou linku

25.04.2016 20:41

Stolní telefon s bezdrátovou přípojkou TOPCOM Butler 900 pro seniory zůstal po mamince, teď ho syn věnuje zdarma nějakému dobrému člověku. 

V dílnách Dobrého místa se tříbí talenty

22.04.2016 8:50

Tvůrčí dílny (literární, publicistická a divadelní), které ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice realizuje spolek Dobré místo, uzavřou na konci dubna první rok svého fungování v rámci projektu podpořeného z Norských fondů.