Granty, dotace, soutěže

Svět mých radostí

21.03.2019 17:40

Soutěž pro handicapované výtvarníky při výstavě Senior- Handicap: aktivní život v Lysé nad Labem má uzávěrku 30. května 2019.

Výzva České televize

20.03.2019 21:36

Žádosti o vysílání charitativních a osvětových spotů na podporu fundraisingu je možné předkládat do 31.3.2019 pro kampaně se začátkem vysílání od 1.9.2019 do 31.12.2019.

Ke Světovému dni sociální práce

20.03.2019 8:15

Ocenění sociálním pracovníkům Gratias převzali Robert Sutorý, Bohuslava Horská, Dana Štefečková, Ludmila Nováková, Hana Mrňková a Igor Tomeš. 

Včasná pomoc dětem

16.03.2019 10:27

Program je zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice, ve dvou prioritních oblastech: Krizová pomoc a Služby rané péče. Uzávěrka pro příjem žádostí je 20. dubna 2019.

O duševním zdraví na rovinu

16.03.2019 9:39

Výtvarnou soutěž zaměřenou na podporu destigmatizace lidí se zkušeností s duševním onemocněním vyhlásil Ledovec, z.s., ve spolupráci s Animánií, z. s., v rámci Dnů pro duševní zdraví 2018 v Plzni.

Čtvrt století Ceny Olgy Havlové

13.03.2019 20:07

Pro 25. ročník Výbor dobré vůle sbírá nominace na osobnost se zdravotním postižením, která přes svůj handicap pomáhá ostatním. Nominace je možné podávat on-line na www.cenaolgyhavlove.cz až do 10. dubna.

Stránky