Granty, dotace, soutěže

Fond vzdělání

04.08.2019 13:43

Projekt Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové má uzávěrku pro podávání žádostí o stipendium 25. srpna 2019.

Ocenění Pardubického kraje

04.08.2019 11:56

Nominace dobrovolníků, neziskovek a společensky odpovědných firem za přispění k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru je možné podávat do 15. října 2019.

Cena hejtmanky Jihočeského kraje

30.07.2019 8:30

Kandidáty na ocenění Zlatá šupina za mimořádné činy a celoživotní práci udílené lidem, kteří se zasloužili o rozvoj či dobré jméno Jihočeského kraje v nejrůznějších oblastech či vykonali jiný prospěšný čin, může veřejnost nominovat do 30. srpna 2019.

Křesadlo 2019

20.07.2019 15:39

Nominace dobrovolníků v Plzeňském kraji byla zahájena, návrhy je možné podávat do 30. září 2019.

Stránky