Granty, dotace, soutěže

Osobnost neziskového sektoru 2019

26.09.2019 16:23

ANNO ČR vyhlašuje 4. ročník ankety, jejímž smyslem je ocenění významných osobností, které s velkým nasazením věnují své znalosti a schopnosti práci s klienty nebo přispívají k tvorbě silné občanské společnosti. Nominace přijímá do 20. října 2019.

Ceny ministra zdravotnictví za rok 2019

25.09.2019 16:00

Nominace na ocenění za práci ve prospěch osob ze zdravotním postižením či za rozvoj zdravotně sociální péče je možné podávat do 20. října 2019.

Dotace Pardubického kraje

18.09.2019 15:25

Je vyhlášeno dotační řízení v oblasti podpory sociálních služeb, žádost je možné podat v termínu od 3. října do 31. října 2019.

Nic mi není! Pomoc nepotřebuju!

17.09.2019 13:28

Knihu s podtitulem Jak pomoci duševně nemocnému, který odmítá léčbu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji získají zdarma.

Dotace Libereckého kraje

17.09.2019 9:23

Podpora je primárně určena osobám se zdravotním postižením, jimž jejich sociální situace neumožňuje pořízení nezbytné zdravotní/kompenzační pomůcky či by v důsledku jejího pořízení významným způsobem klesla jejich životní úroveň. Žádosti mohou podávat do 30.11.2019.

Nadační fond Českého rozhlasu

12.09.2019 16:06

Vyhlášeno hlavní grantové řízení pro organizace na rok 2020 z veřejné sbírky Světluška, žádosti je možné předložit až do dvou z pěti programů, a to do 31. října 2019.

Grantová výzva Nadace OSF

11.09.2019 12:45

Nový program Stronger Roots je otevřen všem organizacím, které chtějí oslovit své existující příznivce či nové skupiny občanů, zjistit jejich potřeby a názory, reflektovat tato zjištění ve své práci a postupně si vytvořit stabilnější základnu podporovatelů. Žádosti lze podávat do 15. října 2019.

Stránky