Granty, dotace, soutěže

#BeInclusive EU Sport Awards!

14.07.2019 10:25

Soutěž o nejlepší projekty využívající sport k sociálnímu začlenění znevýhodněných skupin obyvatel vyhlásila Evropská komise. Uzávěrka přihlášek je 23. července 2019.

Soutěže pro publicisty a fotografy

10.07.2019 17:32

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje XXVI. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Navzdory bariérám. 

Škola bez bariér

07.07.2019 10:40

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., uděluje stipendium na celou dobu studia ročně 30 - 35 studentům s pohybovým postižením. Přihlášky ke studiu přijímá do konce září. 

Nadace Euronisa

25.06.2019 9:36

Mezi oblastmi podpory, na které lze získat nadační příspěvek, je i podpora chráněného bydlení, chráněných pracovních dílen, dále podpora soběstačnosti a dalších integračních programů, a také podpora vzniku vzdělávacího procesu budoucích pracovníků sociálních služeb. Žádosti lze podávat do 20. září 2019.

Stipendium pro paliativní péči

25.06.2019 9:29

Cílem programu Spolu až do konce je podpořit průkopníky a zkušené profesionály v paliativní péči, žádosti přijímá Nadační fond Avast do 25. září 2019.

Stránky