Granty, dotace, soutěže

Přerámování v terapii

09.03.2019 10:13

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji získají zdarma.

Cena Duhové křídlo

06.03.2019 11:01

Sedmý ročník vyhlašuje Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje, cena je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách ve prospěch osob se zdravotním postižením. Patronkou akce je paní Táňa Fischerová.

Grantová výzva Nadace ADRA

05.03.2019 9:11

Ŕízení pro 2019/2020 na podporu odlehčovací péče má uzávěrku pro podání žádostí 10. dubna 2019.

Program Sasakawa Asthma Fund

02.03.2019 11:30

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uděluje granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení. Žádat lze do 28. dubna 2019.

Cena Wernera von Siemense

02.03.2019 8:44

Celkem 26 nejlepších mladých vědců, studentů a pedagogů převzalo ocenění ve 21. ročníku prestižní vědecké soutěže, zvláštní ocenění za překonání překážek ve studiu získal  Ondřej Mach z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. 

Stránky