Granty, dotace, soutěže

Dotační řízení Úřadu vlády ČR

12.08.2019 11:39

O poskytnutí dotace v rámci programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací je možné žádat do 20. září 2019.

Stipendium Bariéry

11.08.2019 11:25

Už jen do 16. srpna 2019 je možné podat žádost o stipendium, kterým Konto Bariéry podpoří středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů měsíčním příspěvkem ve výši 1000 až 4000 korun. 

Portál Vozejkov.cz v nové podobě

11.08.2019 10:05

Česká asociace paraplegiků – CZEPA a Centrum Paraple spojily síly a nyní provozují inovovaný komunitní portál pro vozíčkáře nejen po poranění míchy a nabízejí možnost se bezplatně prezentovat na tomto webu. 

ŠKODA Neřídit

11.08.2019 9:58

Grantový program pro handicapované zájemce o řidičský průkaz má uzávěrku přihlášek 15. září 2019.

Sociální podnikání pro KPSVL

11.08.2019 9:51

Podpora může být poskytnuta na vznik nového sociálního podniku, rozšíření podniku nebo na rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. Musí však jít o projekty v území se schválenou strategií pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám. 

Fond bilaterální spolupráce

10.08.2019 18:24

České neziskové organizace a organizace z dárcovských zemí (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) mohou získat grant na bilaterální projekty, jejichž cílem je rozvíjení a posilování spolupráce, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů. Žádosti mohou být předkládány průběžně do 31. 8. 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků. 

Automobil pro hendikepované

05.08.2019 9:07

V rámci tohoto fondu Nadace Agrofert mohou individuální žadatelé žádat o příspěvek ve výši do 50 000 Kč na zakoupení automobilu, a to do 23.8.2019.

Fond vzdělání

04.08.2019 13:43

Projekt Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové má uzávěrku pro podávání žádostí o stipendium 25. srpna 2019.

Stránky