Granty, dotace, soutěže

Paliativní a hospicová péče

27.08.2017 16:08

Uzávěrka pro podání žádosti o nadační příspěvek Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je 20. září 2017.

Nadaní studenti ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů nebo případně se zdravotním handicapem, kteří studují technický obor na vysoké škole v ČR, mohou podat žádost do 11. září 2017.

Knihu Radky Gottwaldové vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helpnet ji dostanou zdarma. 

Evropská talentová soutěž

08.08.2017 8:54

V říjnu ve Stockholmu bude zastupovat každou zemi 5 neslyšících umělců ve věku 13 až 30 let, tuzemští zájemci o účast by se měli přihlásit do 27. srpna 2017.

O dotaci na rok 2018 v programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených je možné žádat nejpozději do 30. září 2017.

Stránky