Granty, dotace, soutěže

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Helpnet a Pomoc na dvanáctce ji dostanou zdarma.

Prazdroj lidem

01.05.2017 9:20

O podporu svých projektů zaměřených na komunitní a vzdělávací veřejně prospěšné aktivity v Plzni mohou žádat neziskové organizace do 15. června 2017. 

Dotace Moravskoslezského kraje

24.04.2017 21:50

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017 má termín pro podávání žádostí od 16.5. do 26.5.2017.

Obec přátelská rodině a seniorům 2017

21.04.2017 9:32

Obou soutěží ("seniorské" letos poprvé) se mohou zúčastnit všechna města, obce, statutární města a městské části nebo obvody statutárních měst z celé České republiky, přihlášky je možné zasílat do 18. 5. 2017.

Účelem projektu přihlášeného do výběrového řízení na granty v roce 2017 musí být vzdělávání a péče o zrakově postižené, uzávěrka přihlášek je 20. května 2017.

Knihu Harolda S. Kushnera vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helpnet ji dostanou zdarma. 

Nadace Dětský mozek

15.04.2017 8:55

Termín uzávěrky podávání žádostí o příspěvek pro fyzické a právnické osoby je v tomto výběrovém řízení 15. května 2017.

Stránky