Granty, dotace, soutěže

Prioritou programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové pro rok 2017 je podpora sociálního bydlení, uzávěrka přjímání žádostí je 31. března 2017.

Dotace Libereckého kraje

03.03.2017 20:23

Žádosti v programu Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními je možné podávat od 3.4. do 21.4.2017.

Dodatečný termín konzultací

03.03.2017 20:14

Pro předkladatele záměrů bezbariérových tras v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlásil sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Nadace Sophia

03.03.2017 18:58

O granty na vzdělávání lze žádat do 30. dubna 2017.

Duhové křídlo

03.03.2017 18:12

Pátý ročník ceny vyhlásil Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje. Cena je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách ve prospěch osob se zdravotním postižením. 

Nadace rozvoje zdraví

26.02.2017 13:18

Veřejná soutěž o nadační příspěvek na projekty rozvoje zdraví, rozvoje sociální oblasti nebo rozvoje komunitní činnosti realizované v Moravskoslezském kraji má uzávěrku 31. března 2017.

O granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení lze žádat od 28. dubna 2017.

Knihu Karla Nešpora vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helpnet ji dostanou zdarma.

Podpora sociální služby osobní asistence

22.02.2017 12:17

Do výběrového řízení na rozdělení prostředků z výnosu benefičního televizního pořadu Konta Bariéry a prodeje nosů je možné se přihlásit do 28. února 2017.

Stránky