Granty, dotace, soutěže

Nominovat lze inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti v pěti kategoriích - Srdcař, Mladý srdcař, Mecenáš, Dobrá firma a Závěť pomáhá. 

Další kolo Programu 3P

25.10.2017 13:44

Žádost o návratný nadační příspěvek je třeba podat do 6. listopadu. Program pomáhá neziskovým organizacím formou nekomerčních půjček realizovat projekty, na které očekávají peníze přislíbené z veřejných zdrojů.

Investiční dotace sociálním službám

25.10.2017 11:20

Byly zveřejněny výsledky dotačního řízení MPSV v programu  „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ pro rok 2017.

Lhůta pro doručení žádosti do podatelny MMR končí dnem 5. ledna 2018 u podprogramů Bytové domy bez bariér i Podporované byty.

Začalo hlasování veřejnosti, svůj hlas můžete dát do 21. listopadu jednomu z 15 finalistů. 

Včasná pomoc dětem

16.10.2017 19:26

Malé granty pro organizace poskytující služby rané péče lze získat na pokrytí nákladů spojených se Šetřením kvality služby prováděným Asociací pracovníků v rané péči, eventuálně na Opakované šetření kvality služby po uplynutí doby platnosti garance.

Termín uzávěrky podávání žádostí o příspěvek pro fyzické a právnické osoby je v tomto výběrovém řízení  31. října 2017.

Komu Cena Makropulos?

15.10.2017 15:36

Ocenění ministra zdrdavotnictví za péči o seniory získala Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov.

Stránky