Granty, dotace, soutěže

Knihu vydalo nakladatelsství Portál, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helpnet ji získají zdarma. 

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. června 2017. K dispozici je 150 milionů korun. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace.

Nadané děti se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a děti z dětských domovů mohou žádat o stipendium ke studiu na středních a vysokých školách v České republice do 25. srpna 2017.

Stránky