Granty, dotace, soutěže

Program je zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice, ve dvou prioritních oblastech: Krizová pomoc a Služby rané péče. Žádosti lze podívat do 12. května 2017.

Zlepšování přístupu ke službám

29.03.2017 21:32

Výzvy č. 066 "Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci" má uzávěrku 31. května 2017.

A ceny Mosty 2016 získali...

18.03.2017 17:56

Národní rada osob se zdravotním postižením předala 16. března 2017 v Hradci Králové ocenění Magistrátu hl. m. Prahy, akciové společnosti Asekol, profesoru Janu Michalíkovi a panu Antonínu Pokornému. 

Dotace Plzeňského kraje

15.03.2017 19:43

Program podpory sociálních služeb má uzávěrku pro podávání žádostí 12. dubna. 

Moje první láska

15.03.2017 9:25

Takové je téma 5. ročníku literární soutěže Polabská vrba, určené všem pamětníkům. 

Kdo uspěje v SozialMarie 2017?

12.03.2017 11:11

Do nominací ocenění za sociální inovaci se letos probojovalo 20 rakouských, 6 maďarských, 5 českých a 2 slovenské projekty.

Stránky