Nutraceutika

06.05.2008 15:19
Sekce na portálu Zdravcentra obsahuje příspěvky podávající přehled příznivého dopadu fermentovaných produktů obecně, a fermentovaných suchých masných produktů zvláště, na obranyschopnost organismu u člověka. Zvláštní zřetel je brán na buněčnou imunitu a její posilování.
Klíčová slova: