Základní informace

Obrazová galerie

22.02.2007 8:38

Obrázky stomií zde uvedené jsou staženy ze stránky astralské stomičky Sharon a s jejím souhlasem publikovány na webu Stomie: stomikův soukromý klub.

Charta práv stomiků

22.02.2007 8:41

Mezinárodní asociace stomiků prostřednictvím tzv. Charty práv stomiků (Charter of Ostomates' Rights) deklaruje základní potřeby a práva této skupiny pacientů. Hájí jejich právo obdržet informace i péči, které jim umožní vést nezávislý život a podílet se na všech důležitých rozhodnutích. Cílem Mezinárodní asociace stomiků je realizace jednotlivých bodů této Charty ve všech zemích světa.

Vymezení pojmu hluchoslepota

24.04.2007 1:01

Pojednání Ivety Langrové v Tyflologických listech se opírá o znalosti a zkušenosti získané do roku 1997. Původně bylo součástí absolventské práce.

Etiopatogenetický podklad systémového lupus erytematodes a perspektivy terapie v budoucnosti

10.05.2007 10:19
Příspěvek J. Vencovského a C. Dostála z Revmatologického ústavu Praha na odborném fóru lékařů a farmaceutů Medicína. Systémový lupus erytematodes (SLE) je prototypem systémových autoimunitních onemocnění. Nejde o onemocnění časté – v ČR se odhaduje počet případů asi na 5000 -7000. Choroba však začíná velmi často v mladém věku a vede většinou k závažnému orgánovému postižení, především ledvin, mozku, srdce, kůže a pohybového systému.

Systémový lupus erythematodes (SLE) dětí a jeho léčba

10.05.2007 10:30

Článek v časopise Medicína ze 14.4.1998 uvádí, že prognóza u dětských pacientů se SLE se v posledních třiceti letech významně zlepšila. V šedesátých letech se udávalo přežití o 5 a 10 let mezi 30 a 20 %, zatím co v osmdesátých až devadesátých letech se zlepšilo desetileté přežití podle četných studií na 80 %.

SLE

10.05.2007 10:35

Příspěvek na webu Klub lupusinek! podrobně popisuje systémový lupus erymatodes (SLE). Další rubriky webu poskytují informace o diagnóze a léčbě SLE, uvádějí kontakty na lékaře.

Sytémový lupus erythematosus

10.05.2007 10:48

Rozsáhlý a srozumitelně psaný příspěvek se zabývá SLE u dětí a odpovídá na základní otázky, které rodiče v souvislosti s touto nemocí napadnou.

Co je to cystická fibróza

01.12.2012 18:38

Stránky Centra prenatální diagnostiky se zabývají vyšetřením na cystickou fibrózu. Nejčastějšími důvody k vyšetření jsou v současné době podezření na klinické onemocnění, příbuzenský vztah rodičů, opakované potraty a léčená neplodnost.

Informace o cukrovce

11.12.2012 21:10

Příspěvek na informačním portálu o zdraví popisuje druhy cukrovky, jejich příčiny, příznaky a diagnostiku, komplikace a léčbu.

Informace o diabetu

11.12.2012 21:19

Článek na webu Léčba cukrovky popisuje diabetes 1. a 2. typu, příčiny onemocnění, symptomy, léčbu a prevenci, vysvětluje nejdůležitější pojmy.

Systémový lupus erytematodes

02.01.2013 22:49

Texty WikiSkript vznikají pro studenty lékařských fakult a zdravotnické profesionály. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Jeden z nich popisuje systémový lupus erytematodes.

Základní informace - péče o stomie

14.02.2013 10:13

Společnost Coloplast vyvíjí výrobky a služby, které usnadňují život lidem s velmi osobními a soukromými zdravotními obtížemi. . Na svých stránkách informuje o různých typech stomií, jaké pomůcky jsou nabízeny. Je zde uvedena i bezplatná linka pro poradenství.

Stomie - základní informace

14.02.2013 10:18

Zelená hvězda je největší sítí prodejen a výdejen zdravotnických prostředků v České republice. Její služby již využívá přes 3 000 lékařů. Na jejích stránkách jsou rovněž informace o stomii, o jejích druzích, o pomůckách pro stomiky.

Systémový lupus erythematodes

22.02.2013 14:56

Systémový lupus erythematodes je autoimunitní onemocnění, které postihuje téměř všechny důležité orgány těla. Roční incidence nových případů je 1-10 nemocných/100 000 obyvatel, onemocnění je výrazně častější u žen ve fertilním věku. Klinické příznaky jsou velmi pestré, nejčastějším prvým nálezem bývají artralgie až artritidy a typický motýlovitý exantém v obličeji. Ke stanovení diagnózy se používají tzv. klasifikační kritéria podle Americké revmatologické asociace. Vzhledem k pestré klinické symptomatologii je ale diagnostika systémového lupusu obtížná. Zlepšení léčebných možností významně prodloužilo přežívání nemocných s lupusem. Příspěvek na webu Postgraduální medicína.cz napsali prof. MUDr. Ctibor Dostál, DrSc. a MUDr. Dana Tegzová z Revmatologického ústavu v Praze.

Cerebrovaskulární manuál

30.03.2013 21:55

Velmi obsažná sekce na webu cmp-brno.cz obsahující mnoho informací od diagnostiky po léčbu.

Jak rozpoznat mrtvici

31.03.2013 14:40

Článek na strankách Jakresuscitovat.cz dává jasné instrukce, jak CMP rozpoznat a co pro postiženého lze udělat.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

07.04.2013 22:59

CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) je označení skupiny onemocnění plic a dýchacích cest, která se projevují zejména dušností a jsou spjata s obtížným vydechováním vzduchu z plic. CHOPN je zánětlivé onemocnění, jemuž často předchází dlouhodobé vdechování škodlivin, především cigaretového kouře. Nadměrné dráždění dýchacích cest těmito škodlivinami vede ke vzniku dlouhodobých zánětlivých změn, které se projevují nadměrnou tvorbou hlenů, otokem stěny průdušek a narušením struktury plicních sklípků. Všechny tyto změny vedou ve svém důsledku k postupnému zužování průdušek a k poškozování zdravých částí plic. Nemocní s CHOPN trpí kvůli trvalému zánětu nejčastěji dušností, kašlem a vykašláváním hlenů. Brožura obsahuje odpovědi na 27 nejaktuálnějších otázek týkajících se CHOPN.

Systémový lupus erythematosus

12.05.2013 2:00

Informační brožura, která vznikla ve spolupráci s občanským sdružením REVMA LIGA v České republice a Německu, odpovídá na základní otázky týkající se lupusu a možností léčby.

Systémový lupus

18.05.2013 2:00

Dokáže naprosto změnit život a záhadou je i pro lékaře. Začíná často vysokými horečkami, bolestmi i zvláštní vyrážkou. Trápí převážně ženy, Renátu Pavlíkovou přes dvacet let. Má za sebou drsnou léčbu, je v invalidním důchodu. Ale nevzdala se. Vybojovala si dvě děti a jako jedna z prvních i experimentální léky. Povídá o tom v pořadu ČT 24 z cyklu TEP 24.

Srdeční choroby

07.08.2013 2:00

Srdeční choroba je souhrnný termín pro množství rozličných chorob, které zasahují srdce. Článek na wikipedii se zaměřuje na anginu pectoris, infarkt myokardu, ischemickou chorobu srdeční a trombézu věnčitých tepen.

Práva lidí s mentálním postižením

27.12.2006 8:37

Lidé s mentálním postižením mají stejná základní zákonná, společenská i lidská práva jako ostatní občané. Tato práva, tak jako u všech občanů, by neměla být nikdy omezována bez řádného soudního procesu.

Příčiny a prevence mentální retardace

27.12.2006 8:13

Mentální retardace může být způsobena jakoukoli okolností, která narušuje vývoj mozku před narozením, během porodu nebo v raném dětství. Je známo několik stovek příčin, nejrozšířenější je Downův syndrom, fetální alkoholový syndrom a syndrom fragilního X. Ve třetině případů se příčinu nedaří zjistit. Příspěvek na webu Dobromysl.cz třídí příčiny do pěti základních skupin.

Sexualita a lidé se specifickými potřebami

27.12.2006 8:42

V dnešní společnosti je sex často spojen s mládím a fyzickou kondicí; společnost proto často považuje člověka s postižením za asexuálního. Samozřejmě tomu tak není – člověk s handicapem je také sexuální bytostí, bez ohledu na mentální nebo fyzická omezení.

Úvod do genetiky v kontextu mentální retardace

27.12.2006 8:19

Genetická věda poskytuje důležité informace o lidech s mentální retardací. Znalost skutečnosti, že mentální retardace je dědičná, nám umožňuje, abychom celému problému lépe porozuměli a mohli vést odbornější diskuse o etických otázkách týkajících se genetického výzkumu.Více na webu Dobromysl.cz.

Bratři a sestry - otázky a odpovědi

27.12.2006 8:40

S jakými problémy se potýkají sourozenci lidí s mentálním postižením? Může to mít pro ně nějaký přínos? Co pro ně mohou udělat rodiče? A co sociální organizace?

Co je to mentální retardace?

27.12.2006 8:21

Kolik lidí má mentální retardaci? Jak ovlivňuje schopnosti člověka? Otázky a odpovědi pro každého - na webu Dobromysl.cz.

Stránky