Granty, dotace, soutěže

Cena Duhové křídlo

06.03.2019 11:01

Sedmý ročník vyhlašuje Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje, cena je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách ve prospěch osob se zdravotním postižením. Patronkou akce je paní Táňa Fischerová.

Grantová výzva Nadace ADRA

05.03.2019 9:11

Ŕízení pro 2019/2020 na podporu odlehčovací péče má uzávěrku pro podání žádostí 10. dubna 2019.

Program Sasakawa Asthma Fund

02.03.2019 11:30

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uděluje granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení. Žádat lze do 28. dubna 2019.

Cena Wernera von Siemense

02.03.2019 8:44

Celkem 26 nejlepších mladých vědců, studentů a pedagogů převzalo ocenění ve 21. ročníku prestižní vědecké soutěže, zvláštní ocenění za překonání překážek ve studiu získal  Ondřej Mach z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. 

Cena veřejnosti SozialMarie 2019

22.02.2019 14:44

Do mezinárodní soutěže sociálních inovací se přihlásilo 224 projektů, veřejnost může hlasovat do 27. února. 

Dotace Prahy 2

20.02.2019 10:50

Žádosti o dotaci v oblasti sociální a sociálně zdravotní 2019 - 2020 přijímá Úřad městské části Praha 2 do 25. března 2019.

Stránky