Granty, dotace, soutěže

Vy rozhodujete, my pomáháme

05.05.2019 11:06

Uzávěrka příjmu žádostí o grant společnosti Tesco byla prodloužena do 12. května  2019.

Jak mi ereska změnila život

05.05.2019 10:12

Videosoutěž pořádá Aktivnizivot.cz, cenou bude týdenní pobyt pro celý tvůrčí tým v Lázních Teplice. 

Nadace prof. Vejdovského

05.05.2019 9:55

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení na granty je 31. května 2019, projekty musí být zaměřeny na vzdělávání a péči o zrakově postižené. 

Ceny SozialMarie 2019

02.05.2019 21:07

V 15. ročníku soutěže sociálně inovačních projektů zvítězil a získal 15 000 eur slovenský projekt Omama. 

Grant Nadace GCP 2019

01.05.2019 8:07

Program je zaměřen na podporu sociálně a zdravotně handicapovaných občanů, je určen pro koncové příjemce - fyzické osoby (občany ČR) a pro projekty neziskových organizací. Uzávěrka žádostí je 24.5.2019.

Dotace Karlovarského kraje

28.04.2019 13:07

Uzávěrku pro podávání žádostí mají do 6. května 2019 programy Neinvestiční podpora terénních a ambulantních sociálních služeb 2019, Investiční podpora terénních a ambulantních sociálních služeb 2019, Spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností 2019 i Podpora dobrovolnictví 2019.

Veřejnost rozhodne mezi třemi kandidáty

27.04.2019 9:11

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové zahájil hlasování pro osobnosti, které mohou získat Cenu veřejnosti ve 25. ročníku Ceny Olgy Havlové. Nominováni jsou Josef Cerha, Dita Horochovská a Jan Šisler.

Fond Armex Energy

17.04.2019 14:27

Žádosti o nadační příspěvek zaměřený na podporu dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, je možné podávat do 13. května. Upřednostněni budou žadatelé, kteří bydlí v Ústeckém kraji.

Hospicová a paliativní péče 2019

16.04.2019 8:28

Třetí kolo Otevřeného fondu Nadace Jistota - Komerční banka a.s. je zaměřeno na zlepšení podmínek péče o pacienty umístěné v lůžkových hospicích a na podporu mobilní domácí hospicové péče. Žádosti lze podívat do 22. května 2019.

Stránky