Aktuálně

27.09.2016 16:23

Ve dnech 7. října a 8. října 2016 se uskuteční volby do krajských zastupitelstev a do 27 senátních obvodů. Každý volič při nich hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Výjimku však mají voliči, kteří nemohou sami upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemohou číst nebo psát. S nimi může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za ně upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Začal Týden komunikace osob se sluchovým postižením

25.09.2016 18:24

Do 5. ročníku festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením se zapojí 40 programových partnerů, ve 20 městech proběhne 80 různorodých akcí. Cílem festivalu je šířit osvětu v oblasti sluchového postižení, bořit bariéry v komunikaci, informovat o pravidlech komunikace a propagovat komunikační prostředky – simultánní přepis a tlumočení do znakového jazyka. Festival byl zahájen oficiálně 23. září v Senátu PČR za účasti místopředsedy Senátu Zdeňka Škromacha, dnes se uskutečnil v pražském Divadle ABC charitativní 1. simultánně přepisovaný Koncert pro uši, další program je popsán na stránkách pořádající organizace Orbi pontes.

24.09.2016 17:04

Roste počet lidí, kteří pečují o nezaopatřené děti a zároveň se musejí věnovat stárnoucím rodičům. Tzv. sendvičová generace řeší, jak skloubit práci s péčí o své blízké. „Vyměnit“ zaměstnání za péči o jinou osobu lze, aniž lidé přijdou o potřebné roky pro přiznání důchodu. Na podobné životní situace pamatuje zákon o důchodovém pojištění a vymezuje tzv. náhradní doby pojištění.

Konference INSPO 2017 nabízí prostor přednášejícím

23.09.2016 16:38

BMI sdružení pořádá v sobotu 25. března 2017 v Kongresovém centru Praha už 17. ročník konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Organizátoři již začínají připravovat program a uvítají návrhy od těch, kdo nabízejí nějakou zajímavou službu, web nebo aplikaci pro uživatele se zdravotním postižením a chtěli by je představit potenciálním zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. 

16.09.2016 10:17

Na letošních paralympijských hrách stohlavý tým servismanů firmy Otto Bock opravil k včerejšímu dni již 699 vozíků, 131 protéz a 28 ortéz. Celkem 1065 servisních zákroků pomohlo 196 atletům, 145 basketbalistům vozíčkářům, 77 vzpěračům, 76 plavcům, 62 tenistům vozíčkářům. Mezi stovkou servisních techniků je i Čech Honza Šnytr.

16.09.2016 9:28

Do registru ReMuS se od května 2013 zapojilo 85% všech pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), kteří užívají nejmodernější biologickou léčbu. Podle nejnovějších výstupů téměř dvě třetiny z nich pracují na plný či částečný úvazek. Také první socioekonomické analýzy, které nechal zpracovat správce registru Nadační fond IMPULS, potvrzují, že podíl ekonomicky aktivních lidí se mezi pacienty téměř neliší od celorepublikového průměru.

09.09.2016 16:02

Dne 8. září 2016 byl na tiskové konferenci Úřadu vlády České republiky v poslanecké sněmovně za účasti zástupce Ministerstva práce a sociální věcí a dalších resortů představen Komunikační soubor. Klade si za cíl přiblížit a ozřejmit odborné i laické veřejnosti jednoduché zásady komunikace s lidmi s PAS, ale také pomoci detekovat člověka, se kterým takto komunikovat mají.

06.09.2016 9:57

Letošní ročník Social Impact Award (SIA) spouští Community Voting! Od 5. do 26. září může veřejnost volit online nejlepší projekt v oblasti společensky prospěšného podnikání. Hlasující budou vybírat z nápadů zaměřených například na životní prostředí, pomoc sociálně znevýhodněným, volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a seniory, ale třeba i na využití moderních technologií pro hendikepované.

Stránky