Aktuálně

16.06.2016 14:16

V České republice žije zhruba 8 000 vozíčkářů s poraněním míchy a přes 50 % z nich je dlouhodobě bez zaměstnání. Většina těch, kteří práci mají, pracuje z domova nebo v uzavřených provozech bez kontaktu s veřejností. Prohlubuje se tak jejich vyčlenění. Ultramaratonec René Kujan usiluje o zdolání běžeckého rekordu, kterým chce podpořit zaměstnávání vozíčkářů a pomoci získat finančních prostředky na provoz tréninkového pracoviště pro vozíčkáře Hvězdný bazar.

15.06.2016 19:34

V každodenním životě většiny lidí s duševním onemocněním se projevuje množství problémů a obtíží, o kterých veřejnost nemá dostatek informací. Pracovníci spolku Dobré místo se formou anonymního internetového dotazníku zeptali přibližně tisíce lidí s vážným duševním onemocněním na to, s čím se potýkají a jakou pomoc jim poskytuje okolí.

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany podpořil novelu zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

15.06.2016 9:18

Dne 14. června se uskutečnilo v tomto roce druhé zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Cílem novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání je mimo jiné i upřesnit podmínky zpřístupňování televizních pořadů lidem se sluchovým nebo zrakovým postižením. K tomuto bodu byli přizváni zástupci Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, kteří tuto novelu také podporují. Výbor doporučil vládě ČR přijmout úpravu tohoto zákona tak, jak navrhuje Ministerstvo kultury.

Ještě k INSPO 2016: mobilní aplikace i zařízení na vzestupu

12.06.2016 9:27

S časovým odstupem se vrátil ke konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami, která se uskutečnila 12. března 2016 v Kongresovém centru Praha, moderátor jedné ze tří sekcí Radek Pavlíček. Na svém blogu Poslepu.cz, kde se zabývá přístupností webových stránek a asistivními technologiemi pro hendikepované uživatele, se soustředil zejména na prezentace, které zazněly v sekci Přístupnost nejen webu. Jeho postřehy doplňujeme odkazy na videozáznamy jednotlivých přednášek a příspěvky autorů do sborníku konference, takže zájemci o konkrétní prezentovaná řešení se s nimi mohou seznámit dosti podrobně. 

Ohlédnutí za společnou poutí

10.06.2016 12:39

Druhou květnovou sobotu, 14. 5. 2016,  proběhla v Humpolci první společná doprovázená pouť lidí zdravých a handicapovaných. Naším prvotním záměrem bylo propojit světy lidí zdravých a lidí s handicapem. Najít styčný bod, kdy jsme si vzájemně přínosem. Zároveň vyplynul i druhotný výstup celé akce, a sice další možný směr růstu naší společnosti. 

Obavy z připravované novely zákona o sociálních službách

01.06.2016 18:00

Velké obavy z připravovaného návrhu tzv. velké novely zákona o sociálních službách vyjádřili delegáti Republikového shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, které se uskutečnilo 31. května. V prohlášení, které vydali, uvádějí, že se současným pojetím novely zákona nemohou souhlasit. 

30.05.2016 9:29

Lidé z byznysu pomohou handicapovaným posunout se na trhu práce. Projekt Srdcerváči Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením 30. května 2016 spouští na webu  www.srdcervaci.cz unikátní příležitost pro lidi s handicapy, kteří se chtějí ve svém profesním životě posunout dál – expertní dobrovolnictví. Expertní dobrovolníci poradí například handicapovaným s rozjezdem jejich podnikání nebo jim pomohou se zorientovat na trhu práce.

Děti pomohly získat 100 000 Kč na tlumočnickou aplikaci

29.05.2016 17:53

Mobilní telefon je tím prvním, po čem lidé v případě nouze sáhnou. Ať už se jedná o nesnáze jako zabouchnuté klíče nebo například dopravní nehodu, neslyšící si zavolat o pomoc jen tak nemohou. Mají jim v tom pomáhat speciální tlumočníci. Ti však podle údajů Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel v České republice působí v poměru jeden na 143 neslyšících. Největší poptávka je v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Děti zapojené do projektu Čtení pomáhá proto darují částku 100 000 korun na provoz tzv. Tiché linky – online aplikace určené pro video-hovory ve znakovém jazyce.

27.05.2016 12:15

Krizová telefonická Linka EDA 800 40 50 60 je v provozu více než rok. U klientů se osvědčila, proto rozšiřuje poskytování krizové telefonické intervence od června 2016 na každý pracovní den. Na Linku EDA je možné volat zdarma z celé České republiky. Za dobu své existence pomohla již více než 350 rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci. Na linku se obracejí rodiče nebo příbuzní v případě, že se dozvěděli závažnou diagnózu dítěte nebo se museli vypořádat s následky těžkého úrazu svého dítěte.

Stránky