Aktuálně

22.03.2017 21:00

Vláda přijala návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, který mění oblast zaměstnávání handicapovaných osob. Pro firmy nebo organizace zaměstnávající zdravotně postižené spoluobčany bude transparentnější a jednodušší. V současnosti platí systém chráněných pracovních míst, který se ukázal jako nepřehledný, neefektivní a administrativně náročný. Nahradí ho takzvané uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

22.03.2017 20:47

Konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami se vyznačuje tím, že v maximální možné míře dbá na zpřístupnění fyzického i virtuálního (digitálního) prostoru, v němž se konference odehrává. A to účastníkům s tělesným, zrakovým stejně jako sluchovým postižením. Letošní 17. ročník, který proběhne v sobotu 25. března v Kongresovém centru Praha, přinese v tomto směru dvě novinky, které usnadní orientaci účastníků s těžkým postižením zraku. 

22.03.2017 18:31

Od března tohoto roku mohou osoby se sluchovým postižením využít pro komunikaci s bankovním úředníkem nově online přepis na 97 pobočkách ČSOB. Služba, známá mezi osobami se sluchovým postižením jako eScribe - online přepis pro neslyšící, je tak dostupná na celkem 330 místech po celé ČR. Kromě vybraných poboček ČSOB je online přepis dostupný ve všech finančních centrech Era a v celé prodejní síti mobilního operátora T-Mobile. Podílejí se na něm i nevidomí přepisovatelé. 

20.03.2017 19:17

V pardubické Tipsport areně se uskuteční 19. a 20. května národní abilympiáda. Do soutěžní přehlídky pracovních i volnočasových aktivit se mohou zapojit lidé starší 15 let s jakýmkoli zdravotním postižením, přihlásit se však musí do 31. března 2017.

19.03.2017 17:18

Zájem o 17. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami byl tak veliký, že již 7. března muselo pořádající BMI sdružení ukončit registraci účastníků. Kdo zaváhal, může však sledovat spolu s ostatními zájemci v sobotu 25. března 2017 konferenci on-line na internetu.

Společnost zatím neumí vnímat potřeby lidí se zdravotním postižením

18.03.2017 18:02

Na práva osob se zdravotním postižením se začalo poukazovat teprve na začátku devadesátých let a od té doby prošla naše společnost významnými změnami v přístupu k lidem se zdravotním postižením. Mnohem častěji jsou aktivně zapojeni do společnosti, studují, vykonávají běžná zaměstnání. Přesto se ukazuje, že stále nedokážeme vnímat jejich odlišné potřeby a nahlížíme na ně pohledem lidí bez postižení. To je důvodem, proč u nás lidé se zdravotním postižením stále čelí překážkám v každodenním životě, a to i v tak klíčových oblastech, jako je vzdělání, zaměstnanost nebo bydlení.

18.03.2017 15:40

Od ledna 2015 probíhá ve velkém sále Švandova divadla na Smíchově v Praze vždy jednou měsíčně repríza vybraného představení s českými titulky pro neslyšící. Kromě toho je velký sál také vybaven indukční smyčkou pro nedoslýchavé, která je dostupná trvale. V nejbližší době tak mohou neslyšící zhlédnout s českými titulky 18. dubna hru Krysař a 13. května představení Závislosti navzdory.  

18.03.2017 9:36

Těžký úraz nebo vážná nemoc, které člověka zcela nebo částečně vyřadí z pracovního života, mohou potkat každého. Bez ohledu na věk. Dokazují to čísla z evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Více než jedna čtvrtina příjemců invalidních důchodů jsou lidé ve věku do 44 let. K 31. 12. 2016 pobíralo invalidní důchod 425 788 lidí.

15.03.2017 9:05

Kdyby vyhráli peníze, část výhry by šla na dobročinnost. Tak zněla odpověď více jak poloviny (64 %) Čechů na otázku: „Kdybyste vyhráli 10 milionů korun, kolik byste věnovali na dobročinné účely?“ Ani korunu by potřebným neodkázalo jen 11 % z nás, čtvrtina lidí (25 %) by přispěla, jen nevědí kolik. Vyplývá to z průzkumu, který pro Nadaci Via provedla společnost NMS Market Research. Pozitivní také je, jak o dobročinnosti přemýšlíme - skoro dvě třetiny lidí (64 %) věří, že se jim dobré skutky vrátí.

10.03.2017 21:25

Mezi vystavovateli na konferenci s výstavou INSPO se letos poprvé objeví i Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Účastníkům představí značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace (Značku spolehlivosti), mezi jejímiž držiteli je už dnes řada neziskovek pomáhajících lidem se zdravotním postižením.

Stránky