Přestáváte SLYŠET?

Chvilka pro tebe
-
Nejste sami! Celosvětově trpí postižením sluchu přes 360 milionů lidí.  

Stařecká nedoslýchavost (presbyakuze) začíná po 60. roce, nad 65 let trápí 30–40 % lidí a mezi seniory nad 70 let je to 50–80 %. Ale vinou zvyšující se hlučnosti prostředí i dalších faktorů mají potíže se sluchem čím dál častěji i mladí lidé.  

MOŽNOSTI LÉČBY  

Lze podávat kortikoidy, léky ovlivňující cévní průchodnost, podpůrné preparáty, vitaminy. V některých případech je vhodná léčba přetlakovým kyslíkem v hyperbarické komoře, určité formy se léčí chirurgicky. Presbyakuze se řeší sluchadlem.  

POMOHOU SLUCHADLA  

K dispozici jsou různé typy: závěsné za ucho, zvukovodové (téměř se schová ve zvukovodu), v určitých případech se užívají sluchadla nasazovaná na speciální titanový šroub zavrtaný do kosti za uchem.  
Sluchadlo přijímá zvuk přes miniaturní mikrofon, zesiluje ho a přehrává do zvukovodu malým reproduktorem.  
Základní typy jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění, na sluchadla vyšší kvality s pokročilými funkcemi si pacient přispívá.  
Další možností je kochleární implantát, který zprostředkovává sluchové vjemy přímou elektrickou stimulací sluchového nervu uvnitř vnitřního ucha. Je určen především dětem s vrozenou hluchotou, v některých případech i dospělým, kteří ohluchli. U seniorů se však téměř nepoužívá, neboť vyžaduje rozsáhlejší operaci a intenzivní rehabilitaci. *  

---

Stupně nedoslýchavosti  

- Lehká: rozumíte řeči ze vzdálenosti nejvýš 4–6 m. * Středně těžká: slyšíte šepot nejdál na 2–4 m. * Těžká: šepot vzdálenější než 1–2 m neslyšíte. * Velmi těžká: neslyšíte šepot ani blíž než na 1 m. * Praktická hluchota: slyšíte zvuk, ale nerozumíte slovům. * Úplná hluchota: neslyšíte vůbec žádný zvuk.  

foto: fotolia  

Foto: Zhoršený ný sluch je e u starších ích lidí velmi mi častý.

Klíčová slova: