Město Český Krumlov vydává nová pravidla pro vjezd do pěší zóny

Zklidnění provozu v historickém jádru Českého Krumlova mají přinést nová pravidla pro vjezd do pěší zóny, která město nyní vydává. Od 1. května 2018 vejdou v účinnost změny, které minimalizují vjezd do centra města, a tím zmírní neustále se zvyšující zatížení úzkých uliček automobilovou dopravou.

Doprava v pěší zóně je dlouhodobě vnímána jako problematická, zatěžuje běžný pohyb lidí v historickém centru, a proto město Český Krumlov přichází s novými pravidly, která přemíru vozidel regulují. Základem opatření se staly výstupy z dopravní studie, která detailně zanalyzovala současný stav. "Do pěší zóny denně vjede zhruba 1 150 aut, což představuje obrovské zatížení, museli jsme proto učinit kroky, jak celou situaci řešit, aby pěší zóna skutečně byla pěší zónou," uvádí místostarosta Josef Hermann. Návrh pro nový režim město připravovalo více jak čtyři měsíce a jedná se o první výraznou změnu po patnácti letech, kdy se naposled měnily podmínky provozu. Podstata změny spočívá v omezení během nejexponovanější části dne, tj. od 10.00 do 16.00 hodin, kdy bude vjezd do centra regulován na maximální možnou úroveň. Toto omezení se dotýká vlastníků nemovitostí, podnikatelských subjektů a kanceláří, které sídlí v centru. Provoz výrazně zatěžují také ubytovaní návštěvníci, kteří zajíždí k penzionům a hotelům autem. A zácpy v uličkách způsobují i velká shuttle vozidla. Pro tento typ dopravy je vymezen stejný čas, kdy do centra nebudou moci vjet, a to od 10.30 do 15.00 hodin. Neomezený vjezd budou mít po celý den naopak rezidenti, kteří v centru bydlí. Bez omezení mohou do pěší zóny také vjíždět složky integrovaného záchranného systému, vozidla, která odstraňují poruchy dodávek el. energie, vody, plynu apod. a držitelé karet ZTP...
 

Klíčová slova: