Využití divadelních technik v práci s lidmi se specifickými potřebami - pozvánka na 7. mezinárodní teatroter. konferenci v Olomouci 8.11.2017

Datum: 
Středa, 8. Listopad 2017 -
9:00 - 17:00
Místo konání akce: 
Univerzita Palackého v Olomouci
Stručný popis: 

Dne 8.11.2017 se bude konat v Olomouci 7. mezinárodní teatroterapeutická konference, která bude mít název: "Využití divadelních technik v práci s lidmi se specifickými potřebami".

Konference je určena pro lidi pracující s nejrůznějšími cílovými skupinami (s lidmi s mentálním postižením, s PAS, s dětmi s handicapem, se seniory, s lidmi závislými na návykových látkách, lidmi s poškozením mozku, s Downovým syndromem, s lidmi bez domova, s lidmi na psychiatrických léčebnách atd.), přičemž výsledkem jejich práce nemusí být divadelní představení,  ale například "jen" účinné využití divadelních technik ke komunikaci, k motivaci a k rozvoji sociálních dovedností klientů. 

 

Aktuální informace o programu a vystupujících najdete na odkazech:

http://www.apsscr.cz/images/obr/1507524750_teatro-program.fin.pdf

http://www.apsscr.cz/files/files/%C3%BA%C4%8Dinkuj%C3%ADc%C3%AD.pdf

 

Kompletní informace a odkaz k přihlášení na konferenci, přičemž počet míst na přihlášení je omezený, najdete zde:

http://www.apsscr.cz/cz/konference-a-kongresy-a-seminare/planovane-konference-a-kongresy

 

Podrobný popis: 

7. MEZINÁRODNÍ TEATROTERAPEUTICKÉKONFERENCE KONANÉ V OLOMOUCI 8. 11. 2017 S NÁZVEM: 

 

„Využití divadelních technik v práci s lidmi se specifickými potřebami“

 

1) ČASOVÉ A PROGRAMOVÉ SCHÉMA KONFERENCE 2017

 • 8.30-8.55        Prezence (Žižkovo náměstí  - rekonstruovaná aula Pdf UP Olomouc)
 • 9.00-9.10        Vstup do konference divadelní ukázkou herců s handicapem (vystoupení Divadla My Olomouc - aula)
 • 9.10-9.25        Úvodní projevy (zástupců města, kraje a zainteresovaných organizací – aula)
 • 9.25-9.30        Uvedení konferenciéry, kdo na konferenci přišel – aula
 • 9.30-10.05      Prezentace „4x7“ čtyři sedmiminutové presentace – aula)
 • 10.05-10.20    Seznámení se systémem „open space“ - aula
 • 10.20-10.50    Přestávka (čaj , kafe a přemístění do příslušných prostorů na OS)
 • 10.50-12.40    Vlastní diskuze a presentace zkušeností systémem „open space“ – interaktivní vystoupení 12 ti vystupujících ve 4 prostorách – v rekonstruované staré aule Pdf UP OL + ve 3x učebnách této fakulty. V těchto 4x prostorách se vystupující po půlhodině obmění ve 3x kolech (3 x 4 vystupující)

             I. Kolo 10.50-11.20 (poté 10 minut na změnu)

             II.kolo 11.30-12.00 (poté 10 minut na změnu)

              III.kolo 12.10-12.40

 • 12.40-13.20    Oběd
 • 13.20-15.20    6x  workshopů (na Žižkově náměstí a v Univerzitní ulici )  
 • 1.část čtyř workshopů na Žižkově náměstí - 4x WS budou probíhat v čase 13.20-14.40 na UP Olomouc Žižkovo náměstí a v čase 14.40-15.20 se účastníci těchto WS přemístí do Konviktu (Uměleckého centra UP Olomouc)
 • 2.část dvou workshopů na Konviktu- 2x WS budou probíhat v čase 14.00-15.20  na Konviktu v Univerzitní ulici, kam se v čase 13.20-14.00 účastníci těchto WS přemístí (v Uměleckém centru UP OL, v tzv. Konviktu jsou zajištěny pro 2x WS prostory: divadelní sál a Kaple Božího Těla)
 • 15.20-16.20    Divadelní vystoupení souboru s herci s handicapem  - divadelní sál na Konviktu – vystoupení souboru Dr.amAS Praha
 • 16.20-17.00    Závěrečné diskuze, reflexe vystupujících i účastníků - divadelní sál na Konviktu

 

2) TÉMATA PRESENTOVANÁ NA KONFERENCI

a, Témata v úvodním bloku 4x7

 1. Možnosti vzdělávání v oboru dramaterapie v ČR - M.Valenta
 2. Možnosti vzdělávání v oboru dramaterapie v SR – I. Lessner Lištiaková
 3. Jak může vzniknout divadlo herců se specifickými potřebami – D. Hejzlarová
 4. Jak dlouhodobě udržet divadelní skupinu z herců se specifickými potřebami – P. Krebs

 

b, Témata v dopoledních blocích „open space“ (OS)

(Podrobnější informace o daném tématu naleznete níže u anotace konkrétního vystupujícího)

 1. Hlasy z Británie - novinky z letošní konference dramaterapeutů - I. Lessner Lištiaková
 2. Maratón, anebo jak dlouhodobě udržet divadelní skupinu, ve které herci a herečky jsou lidé se specifickými potřebami -P. Krebs
 3. Autorská tvorba se specifickými skupinami: Odraz praxe z Ódivadla - autorská divadelní tvorba jako prostor integrace - M. Čurdová 
 4. Divadelní projekt skrze Rolovou metodu u osob s mentálním postižením - J. Vávra
 5. Mentální handicap a divadlo: Divadlo ALDENTE z pohledu divadelníka versus rodiče - J. Vrbková s herci a s rodiči dětí s Downovým syndromem
 6. Divadelní práce pro nedivadlo se seniory aneb Divadelní techniky využívané pro nedivadelní účely - D. (Broková) Staňková a R. Broková
 7. Učitel jako umělec: Reformulace role speciálního pedagoga prostřednictvím workshopu v psychosomatických disciplínách - I. Mendoza
 8. Cesta hrdiny - V. Kučera
 9. Propojení dramaterapie v prostředí přírody T.Houšková, M.Růžička
 10. Kniha jako divadlo nejen pro děti a mládež se specifickými potřebami-tradice, zkušenosti, přesahy - V.Broulíková, R.Kulichová
 11. Od dramatoterapeutických stretnutí k autorskej inscenácii - M. Lukáč Jakubcová a P. Garajová Jarjabková
 12. Specifický přínos dramaterapeutické intervence v procesu střednědobé léčby osob se závislostí na nealkoholových drogách - M.Valenta, L.Šilarová, N.Čačková

 

c, Témata odpoledních workshopů (WS)

(Podrobnější informace o daném tématu naleznete níže u anotace konkrétního vystupujícího)

 1. Projektívna hra s každodennými predmetmi – I. Lessner Lištiaková
 2. Jak zařadit divadelní prvky do své každodenní práce - odraz praxe z divadelní práce se skupinou dětí a dospívajících v psychiatrické nemocnici - M. Čurdová 
 3. Divadelní projekt skrze Rolovou metodu u osob s mentálním postižením - J. Vávra
 4. Praktická ukázka divadelního tréninku Divadla ALDENTE s herci s Downovým syndromem - J. Vrbková s herci a s rodiči dětí s Downovým syndromem
 5. Myslím, tedy jsem aneb Když se mozek zamyslí - D. (Broková) Staňková a R. Broková
 6. Jak vést lidi se specifickými potřebami poznat své tělo prostřednictvím psychosomatického přístupu - I. Mendoza

 

Poznámka:  Co je to „open space“?

Open space je interaktivní diskuze nad tématem, které vystupující na začátku OS představí a do kterého se pak mohou účastníci aktivně kdykoliv zapojovat. Vystupující volně reaguje na spontánní připomínky účastníků OS a může s tématem dle složení skupiny improvizovat. Zároveň po úvodním představení tématu nebo i během OS se může účastník „tady a teď“ rozhodnout přejít k jiné skupině. V Olomouci budou probíhat současně 3x 4 bloky OS, takže mohou účastníci v případě potřeby přecházet vždy mezi čtyřmi průběžně  probíhajícími vystoupeními OS (mezi čtyřmi skupinami).

Pořadatel: 
Klíč – centrum sociálních služeb, p. o. ve spolupráci s APSS ČR s podporou PdF UP Olomouc a statutárního města Olomouc