Konference "Veřejná služba"

Datum: 
Úterý, 20. Červen 2017 -
9:00 - 16:30
Místo konání akce: 
Husův dům, Jungmannova 22/9, 11000 Praha 1
Stručný popis: 

Vzdělávací akce se realizuje prostřednictvím projektu ANNO ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem - CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002233. 

Záštitu nad touto konferencí převzala ministryně práce a sociálních věcí
paní Mgr. Michaela Marksová.

Link na přihlášku: https://goo.gl/forms/6UplXApeL7DhemWA2

Více informací o veřejné službě naleznete na: http://anno-cr.cz/aktuality/verejna-sluzba/

Podrobný popis: 

Cílem konference je popis současného využití nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti Veřejné služby, tak vytvoření prostoru pro vyjádření jednotlivých aktérů, kteří daný nástroj AZP využívají, nebo se jich nějakou měrou dotýká. V průběhu konference budete mít možnost slyšet pohled mimo jiné zástupců Úřadu vlády ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí, Generálního ředitelství Úřadu práce, Svazu měst a obcí, neziskové organizace a v neposlední řadě klienta Úřadu práce, kterého se tento nástroj bude dotýkat.
Konferencí bychom rádi vyvolali širokou diskuzi, zda současný stav pojetí tohoto nástroje AZP je pro jednotlivé aktéry v souladu s jejich potřebami a zda reflektuje vize a cíle pro které nástroj vznikl a je realizován. Konference je pojata z části jako diskusní fórum s dostatečným prostorem pro dotazy z pléna i mezi řečníky.

Vzdělávací akce se realizuje prostřednictvím projektu ANNO ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem - CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002233.

Pořadatel: 
Asociace nestátních neziskových organizací v ČR