Možnosti profesní přípravy a uplatnění sluchově postižených pedagogů na speciálních školách v České republice

17.02.2007 23:45
Pavlína Chvátalová z katedry speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci se zabývá problémem, zda sluchově postižení pedagogové mají ve speciální výchově perspektivu nebo je třeba soustředit se pouze na pedagogy neměli bez sluchového postižení. Závěr článku je pozitivní.
Klíčová slova: