Mateřská škola a základní škola pro sluchově postižené Brno

18.02.2007 0:22

V Brně jsou sdruženy: Mateřská škola, Základní škola, Internát  a Speciální pedagogické centrum.V MŠ se pracuje podle vzdělávacího programu CESTA založeného na bilingvismu. V ZŠ se žáci učí podle učebních plánů a osnov pro sluchově postižené, ale i běžné základní školy, v některých případech se vypracovávají individuální vzdělávací plány. Učitelé vytvořili vlastní vzdělávací program, ve kterém se počítá s bilingválním vzdělávacím přístupem, s výukou znakového jazyka jako samostatného předmětu.