Knihovna města Ostravy - zvuková knihovna

25.01.2013 22:02

Zvuková knihovna pro slabozraké a nevidomé je jedním z oddělení Knihovny města Ostravy již od roku 1975. Vznikla na základě dohody mezi knihovnou a Tiskárnou K.E. Macana v Praze. Poskytuje veškeré služby zdarma, nabízí absenční i prezenční půjčování zvukových knih audio i MP3, filmů s komentářem, časopisů ZORA a EMA,  možnost ukládání zvukových knih na USB prostředky,  Internet na stanicích se speciálním vybavením, zásilkovou službu zvukových knih pro mimoostravské uživatele, asistenční službu u PC,  čtení dokumentů pomocí elektronické lupy,  aktualizovaný seznam zvukových knih na požádání v tištění i elektronické podobě,  hmatové orientační mapy, ukázky knih v Braillově písmu. Knihovna je vybavena orientačními hlasovými majáčky.