Kdo si letos může požádat o starobní důchod?

Nárok na starobní důchod vzniká letos při splnění dvou podmínek – dosažení důchodového věku a získání doby pojištění alespoň 34 let.

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. I po vzniku nároku na důchod je možné pokračovat ve výdělečné činnosti bez pobírání důchodu, a částku důchodu si tím navýšit.

Výdělečnou činnost je možné vykonávat i při pobírání starobního důchodu a po 360 kalendářních dnech této činnosti pak lze požádat o přepočet důchodu.

Důchodový věk v roce 2018

V letošním roce dosáhnou důchodového věku:

 • muži narození v listopadu až prosinci 1954 a v lednu až srpnu 1955,
 • bezdětné ženy narozené v květnu až prosinci 1955,
 • ženy narozené v květnu až prosinci 1956, které vychovaly jedno dítě,
 • ženy narozené v květnu až prosinci 1957, které vychovaly dvě děti,
 • ženy narozené v květnu až prosinci 1958, které vychovaly tři či čtyři děti,
 • ženy narozené v květnu až prosinci 1959, které vychovaly pět a více dětí.

Aby mohli „odejít“ do starobního důchodu, musejí získat alespoň 34 let doby důchodového pojištění (tedy odpracovaných let), do nichž se podle zákonných pravidel započítávají náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do čtyř let věku, základní vojenská služba, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby aj.).

O důchod je třeba požádat

Kdo se rozhodne o důchod požádat, musí se obrátit na okresní (v Praze Pražskou – kterékoliv územní pracoviště, v Brně Městskou) správu sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště, kde s ním odborníci žádost o důchod sepíší. Žádný formulář předem se nevyplňuje. Žádost je ale možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.

Parametry výpočtu důchodu

Důchody přiznané od 1. 1. 2018 se vypočítávají podle těchto parametrů:

 • výše základní výměry důchodu činí 2 700 Kč,
 • rozhodné období, za něž se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu, zahrnuje roky 1986 až 2017,
 • redukční hranice pro stanovení výpočtového základu jsou: I. hranice 13 191 Kč a II. hranice 119 916 Kč,
 • procentní výměra důchodu činí za každý celý rok důchodového pojištění získaný do doby nároku na důchod 1,5 procenta výpočtového základu. Výpočtový základ se stanovuje z osobního vyměřovacího základu (průměru příjmů za rozhodné období, příjmy se upravují příslušnými koeficienty na úroveň současné hodnoty) tak, že částka do I. redukční hranice náleží v plné výši, z částky nad I. do II. redukční hranice náleží 26 procent, k částce nad II. redukční hranici se nepřihlíží.

Důchodová kalkulačka ČSSZ

Pomocí důchodové kalkulačky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) snadno zjistíte, jaký je váš důchodový věk, kdy ho dosáhnete či jakou musíte získat dobu pojištění.

Kalkulačka může spočítat rovněž orientační výši starobního důchodu. Údaje, které je do ní třeba vyplnit, získáte z informativního osobního listu důchodového pojištění, o nějž můžete ČSSZ jednou ročně zdarma požádat. Majitelé datových schránek mohou využít on-line služby ePortálu ČSSZ.

Kde získáte více informací?

Odchod do důchodu je důležitý životní mezník, který je spojen s řadou otázek. Nejdůležitější informace proto ČSSZ shrnula do praktického letáku Kdy a jak žádat o starobní důchod. Obsahuje praktické rady pro ty, kteří se důchodci právě stali nebo se do důchodu v blízké době chystají. V elektronické verzi (formát pdf) je ke stažení na www.cssz.cz (O ČSSZ – Informace – Informační materiály).

Podrobné informace o podmínkách nároku na starobní důchod, jeho výši a výpočtu lze získat také při osobní návštěvě OSSZ, klientského centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo prostřednictvím telefonní informační linky 800 050 248.

Příklad výpočtu starobního důchodu přiznaného v letošním roce

Muž narozený 15. 3. 1955 – jeho důchodový věk je 63 let a čtyři měsíce. Toho dosáhne 15. 7. 2018 a k tomuto datu požádá o přiznání důchodu. Získal celkem 45 roků pojištění. Osobní vyměřovací základ (OVZ) tohoto muže za období let 1986–2017 činí 25 000 Kč.

Výpočtový základ z OVZ ve výši 25 000 Kč se stanoví tak, že částka 13 191 Kč náleží v plné výši a k této částce se přičte 26 procent rozdílu mezi částkou 13 191 a 25 000 Kč, tj. 26 procent z částky 11 809, což je po zaokrouhlení 3 071 Kč. Výpočtový základ je tedy 16 262 Kč (13 191 + 3 071).

Procentní výměra důchodu činí 67,5 procenta z výpočtového základu (45 × 1,5 procenta za každý rok pojištění), její výše bude tedy 10 977 Kč. K ní bude náležet základní výměra 2 700 Kč, starobní důchod tak bude celkem činit 13 677 Kč.

Výše důchodu podle osobního vyměřovacího základu*)

Osobní vyměřovací základ Výše důchodu
10 000 Kč 9 450 Kč
12 500 Kč 11 138 Kč
15 000 Kč 11 922 Kč
20 000 Kč 12 800 Kč
25 000 Kč 13 677 Kč
30 000 Kč 14 555 Kč
40 000 Kč 16 310 Kč
50 000 Kč 18 065 Kč

*) Platí pro stejnou výchozí situaci z příkladu

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.