InternetPoradna

27.12.2006 20:54

Poradenský, informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami a všechny blízké. Cílem projektu InternetPoradna je zprostředkovat pod jednotnou adresou www.iporadna.cz kontakt dotazu tazatele se sítí odborných poradců v celé ČR - prosíťovat celou sociálně-zdravotní oblast v České republice. V současné době tvoří tuto síť 230 odborníků. Jednou z deseti oblastí, na které se člení poradenský server, je i mentální postižení. Přidanou hodnotu projektu tvoří  články a diskusní skupiny.

Klíčová slova: