Granty, dotace, soutěže

Dotace Libereckého kraje

17.10.2019 9:09

Program Sociální věci - Indviduální žádost v oblasti sociální na rok 2020 je určen na podporu organizacím působícím v oblasti sociálních věcí Libereckého kraje tam, kde žádost není obsahem žádného z vyhlášených pogramů Libereckého kraje. Žádosti lze podávat do 30. listopadu 2019.

Nadace Agrofert

17.10.2019 9:04

Žádosti o grant v programu Podpora domácí hospicové péče pro děti a dospělé v roce 2020 je možné podávat do 7. listopadu 2019.

Nadace GCP 2019

16.10.2019 13:58

Ve druhém kole grantového programu mohou žádat do 21. listopadu právnické osoby o příspěvek na pořízení movitých věcí a fyzické osoby na úhradu nákladů léčby a rehabilitaci osob,nad rámec částky hrazené zdravotní pojišťovnou. 

Dotace Moravskoslezského kraje

15.10.2019 10:45

Žádosti do pěti vyhlášených dotačních programů mohou žadatelé podat ve lhůtě od 11.11.2019 do 18.11.2019 včetně.  

Výroční Cena Makropulos

13.10.2019 14:58

Ocenění za rok 2019 získal spolek „soft palm“, provozovatel Hospice Malovická.

Vy rozhodujete, my pomáháme

12.10.2019 19:03

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS vyhlašuje 7. kolo grantového programu, který je zaměřen na podporu malých veřejně prospěšných projektů nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací po celé České republice.

Navzdory bariérám

09.10.2019 10:37

To je téma fotografické soutěže Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, jejíž uzávěrka je již 15. října 2019.

Dotace Plzeňského kraje

05.10.2019 15:27

Žádosti v rámci Programu podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2020 je možné podávat od 31.10.2019 do 4.12.2019.

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele

05.10.2019 14:39

Českomoravská záruční a rozvojová banka připravila ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí nový program S-podnik, jehož cílem je podpořit malé a střední sociální podniky, a to ve formě zvýhodněných úvěrů a poradenství.

Stránky