Granty, dotace, soutěže

Křesadlo 2019

20.07.2019 15:39

Nominace dobrovolníků v Plzeňském kraji byla zahájena, návrhy je možné podávat do 30. září 2019.

#BeInclusive EU Sport Awards!

14.07.2019 10:25

Soutěž o nejlepší projekty využívající sport k sociálnímu začlenění znevýhodněných skupin obyvatel vyhlásila Evropská komise. Uzávěrka přihlášek je 23. července 2019.

Soutěže pro publicisty a fotografy

10.07.2019 17:32

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje XXVI. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Navzdory bariérám. 

Škola bez bariér

07.07.2019 10:40

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., uděluje stipendium na celou dobu studia ročně 30 - 35 studentům s pohybovým postižením. Přihlášky ke studiu přijímá do konce září. 

Stránky