Granty, dotace, soutěže

Ocenění Gratias pro sociální pracovníky

22.03.2018 7:55

Ministerstvo práce a sociálních věcí ocenilo Dagmar Kubičíkovou a Marcelu Kutlákovou v kategorii veřejná správa a Pavlínu Vildovou a Miroslava Kadlubiece v kategorii sociální služby.

Nadační fond Tesco

21.03.2018 13:13

O grant v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme mohou nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace žádat do 1. dubna 2018.

Výběrové řízení statutárního města Ostrava

20.03.2018 19:39

Na poskytování peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních her na podporu aktivit v oblasti sociální péče, lhůta pro podání žádostí je od 9.4.2018 do 20.4.2018.  

Sasakawa Asthma Fund

18.03.2018 10:47

Žádosti o grant VDV na zdravotní výchovu a vzdělávání, primární a sekundární prevenci astmatu u dětí či rehabilitaci dětí s těžšími formami průduškového astmatu je možné podávat do 28. dubna 2018.

Dotační řízení MPSV

13.03.2018 23:52

Výsledky pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností byly zveřejněny na portálu MPSV.

Svět mých radostí

11.03.2018 10:05

Soutěž pro hendikepované výtvarníky se koná při výstavě Senior - Handicap: Aktivní život v Lysé nad Labem, přihlásit se lze do 30. května 2018.

Granty v oblasti zdravotnictví

10.03.2018 19:56

Výsledky grantového řízení hlavního města Prahy na rok 2018 zveřejnil Zdravotnický portál města Prahy. 

Microsoft NGO Awards

08.03.2018 14:41

Uzávěrka přihlášek do třetího ročníku soutěže byla prodloužena do 14. března 2018.

Stránky