Granty, dotace, soutěže

Nadační fond Škoda Auto

19.05.2019 10:35

Cílem grantové výzvy Občanská společnost je motivovat občany mladoboleslavského regionu k aktivnímu zapojení do komunitního života k rozvoji zejména vzdělání, kultury, péče o mládež, ekologie, sociálních a zdravotních služeb, sportovního vyžití. Uzávěrka pro příjem žádostí je 12. června 2019.

Jít vlastní cestou

19.05.2019 10:00

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma. 

Nadace Jakuba Voráčka

17.05.2019 11:38

Nadace podporuje výzkum a vznik registru pacientů s roztroušenou sklerózou, činnost a rozvoj RS center v České republice, podporu cílí i na individuální pacienty s roztroušenou sklerózou v tíživé situaci. Žádosti je možné podávat do 28. června 2019.

Cena Senior roku 2019

15.05.2019 9:26

Nominace je možné podávat do 31. července ve dvou kategoriích: Senior/ka roku a Nejlepší klub roku.

Pečující roku

15.05.2019 9:22

Ocenění pro neformální pečující převzali od ministryně Jany Maláčové Adam Spousta, Kateřina Štolová a Šárka Krpenská. 

Nadace Leontinka

14.05.2019 8:37

Žádosti o grant mohou podávat do 10.6.2019 organizace, jejichž hlavním předmětem činnosti je podpora aktivit zrakově postižených.

Cesta k udržitelnost - roční partnerství

14.05.2019 8:31

Společnost KPMG každý rok vybírá jednu neziskovou organizaci, s níž naváže strategické roční partnerství. Nyné vyhlašuje výběrové řízení na rok 2019-2020.

Dotace Moravskoslezského kraje

07.05.2019 10:15

Žádosti o účelové dotace v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019  mohou zájemci podat ve lhůtě od 4. 6. 2019 do 12. 6. 2019 včetně.

Šťastné stáří očima dětí

07.05.2019 10:07

Letošní 10. ročník výtvarné soutěže pro děti je rozdělena do 3 kategorií podle věku pro díla výtvarná, součástí soutěže je kategorie fotografická, kategorie pro děti se zdravotním postižením a kategorie Tvoříme společně, určená nejen pro jednotlivce, ale především pro školy a domovy pro seniory, které mohou navázat spolupráci.

Stránky