Alfabet.cz - ergoterapie

15.02.2007 12:59

Příspěvek na portálu Alfabet.cz charakterizuje ergoterapii a popisuje, co v jejím rámci nabízí dětem a mladým lidem se zdravotním postižením ve věku od 1 roku do 26 let Alfa Human Service.

Klíčová slova: