Aktuálně

12.11.2017 10:37

Od 1. listopadu 2017 rozesílají Úřady práce postupně dopisy jednotlivým příjemcům příspěvku na mobilitu o zvýšení tohoto příspěvku ze 400,- korun na 550,- korun měsíčně. To znamená, že zvýšení příspěvku proběhne automaticky, aniž by kdokoliv musel činit nějaké aktivní kroky. Jak konkrétně to bude vypadat, vysvětluje na stránkách NRZP ČR její předseda Václav Krása.

10.11.2017 11:05

V Česku je přes 36 tisíc e-shopů, na kterých je možné koupit cokoli od základních potravin přes nejrůznější služby až po luxusní šperky. Když na nich chce ale nakoupit nevidomý, ve většině případů se mu to nejspíš nepodaří. Zpřístupnit stránky pro čtecí zařízení přitom není složitou věcí, tvůrci webů ale mají o tomto problému jen minimální povědomí. „To, že s některým webem nemohou pracovat nevidomí, je způsobeno většinou jen drobnostmi,“ říkají samotní uživatelé.

Pražský magistrát zpřístupňuje zasedání zastupitelstva osobám s postižením sluchu

09.11.2017 18:18

Zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy jsou nově simultánně přepisována do textové podoby. Tato jednání jsou veřejná: přepis mluveného slova je tak možné sledovat přímo v sále na obrazovce, kde se v reálném čase zobrazuje jako text vše, co je řečeno. Současně lze sledovat doslovný přepis také online, tedy prostřednictvím internetu. Simultánně je přepisována dopolední část zasedání, informace z odpoledních jednání najdou zájemci na webu magistrátu hlavního města Prahy (www.praha.eu), kde je následně po několika dnech umístěn stenografický záznam. 

06.11.2017 17:40

Schválení výjimky z elektronické evidence tržeb pro nevidomé a hluchoslepé podnikatele je správný krok, který dnes na svém jednání udělala Vláda ČR. Společnost KASAmax, která se už více než 13 let zabývá vývojem pokladních systémů, podpořila tuto výjimku už v minulém týdnu.

Jak předcházet inkontinenci

05.11.2017 15:40

Samovolný únik moči, odborně inkontinence, představuje palčivý problém především pro lidi v pokročilém věku. Obecně se předpokládá, že inkontinencí trpí převážně ženy, to ovšem platí pouze v dospělosti. S pokročilým věkem se již vyskytuje stejně jak u žen, tak u mužů. Inkontinence není chorobou v pravém slova smyslu, ale příznakem, který může mít celou řadu příčin. Pokročilou inkontinenci doprovází nejen hygienické, ale i sociální obtíže. Narušuje pacientovi jeho společenský život, a snižuje tak jeho kvalitu. Dá se jí předcházet?

Růžový měsíc končí, snaha podpořit ženy s rakovinou prsu pokračuje dál

01.11.2017 16:48

Říjen je všeobecně znám jako měsíc poukazující na problémy žen s rakovinou prsu. Je rovněž označován jako Růžový měsíc. V rámci něj chtěla ONKO Unie, o.p.s. podpořit pacientky s rakovinou prsu uspořádáním dvou pochodů. První úspěšný Onkopochod se uskutečnil na začátku Růžového měsíce, druhý Onkopochod byl pro nepřízeň počasí přesunut a „Říjen - měsíc rakoviny prsu“ byl tak zakončen pouze symbolicky. Aktivity pacientských sdružení ale nekončí.

28.10.2017 19:17

Útulný domov bývá přáním každého z nás. Také pro lidi s postižením je důležité moci si zařídit a vybavit domácnost tak, aby co nejvíce vyhovovala jejich potřebám. A to i v situaci, že jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. I v takovém případě může vyhovující prostředí zvýšit alespoň jejich míru samostatnosti a to může být velkým přínosem nejen pro ně, ale také pro ty, kdo o ně pečují.

25.10.2017 16:25

Narození dítěte s postižením je neočekávanou skutečností, která ovlivní celou rodinu i její okolí. Zasáhne do vnitřních vztahů rodiny, do kontaktů s vnějším světem i do finančního zabezpečení rodiny. Letošní jubilejní 10. ročník osvětové kampaně Týden rané péče (6. – 12. 11. 2017) chce rozšířit povědomí o sociální službě raná péče. Raná péče je služba, která pomáhá rodinám překonávat těžké situace při výchově dítěte s postižením.

25.10.2017 9:58

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých stránkách informativní leták "Informace o pravidlech řízení a posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) pro účely sociálního zabezpečení". Ve 12 kapitolkách popisuje dosti podrobně vše, co by rodiče měli vědět o tom, jak se postupuje při posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním postižením.

22.10.2017 13:12

Ombudsmanka zahájila sérii systematických návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením. Zaměří se v nich na podmínky v zařízení s ohledem na potřeby klientů, na respektování důstojnosti, soukromí a autonomie vůle klientů, na volnost pohybu, na zajištění školní docházky a pracovního uplatnění, na možnost realizovat soukromý život aj.

Stránky