Zpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rových příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 - 2014 v roce 2014