Organizace pacientů

Onko - Amazonky

01.12.2008 19:05
Stránky Sdružení onkologických pacientů Ostrava informují o bohaté činnosti sdružení, jsou na nich také Zpravodaje. vydávané od roku 2008 čtyřikrát ročně.

ALEN sdružení žen Praha

01.12.2008 19:07
Stránky občanského sdružení žen postižených rakovinou prsu odrážejí aktivní činnost sdružení. Jsou na nich vystaveny také několikrát do roka vydávané Informační zpravodaje.

ARCUS - ONKO CENTRUM

01.12.2008 19:09
Občanské sdružení z České Lípy s celostátní působností informuje o své bohaté činnosti, která zahrnuje rovněž vydávání Časopisu Arcus a Brožur Arcus, které jsou na stránkách k dispozici ke stažení.

Liga proti rakovině Praha

01.12.2008 19:16
Stránky občanského sdružení, jehož členy jsou onkologičtí pacienti, jejich příbuzní a přátelé, zdravotníci. Kolektivními členy jsou onkologická sdružení z celé republiky. Stránky Ligy proti rakovině informují o rozsáhlé činnosti, nabízejí množství osvětových materiálů.

Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s.

01.12.2008 19:20
Informační a edukační centrum, metodická pomoc onkologickým organizacím, koordinace projektů a kampaní ve prospěch prevence a léčby nádorových onemocnění prsu, léčba lymfedému a rady po ablaci, pomůcky pro nemocné, publikace ke stažení.

Společnost AMA

01.12.2008 19:23
AMA - společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel zajišťuje rekreační a rekondiční pobyty, cvičení a masáže, poskytuje poradenské služby a odstraňuje sociální bariéry, které brání integraci onkologickým pacientům zpět do společnosti. Společnost působí v Mostě.

Klub pacientů mnohočetný myelom

05.06.2011 13:55
Občanské sdružení vzniklo z iniciativy pacientů s mnohočetným myelomem a jejich blízkých s cílem nabídnout podporu a pomoc všem, kteří řeší podobné zdravotní a životní problémy. Na svých webových stránkách nabízí nejen odborné informace o samotném onemocnění, prvotních příznacích, doprovodných jevech, diagnostice či léčbě mnohočetného myelomu, ale mnoho dalších užitečných rad, které mohou být nápomocny při řešení nejedné složité situace. Klub má v současnosti pět organizačních regionálních skupin, které postupně vznikaly v návaznosti na specializovaná centra zabývající se léčbou mnohočetného myelomu, a to regionální skupina v Praze, Brně, Plzni, Hradci Králové a Olomouci.

Mamma Help

17.06.2014 22:16

Stránky Sdružení pacientek s rakovinou prsu informují o nabídce služeb v Mamma HELP Centru, poskytují on-line poradnu, je možné si na nich přečíst nebo stáhnout ve formátu .doc Bulletin, vycházející od roku 2000. Odkazuje také na zdravotnická zařízení, kde poskytují přístrojovou a manuální lymfodrenáž, dále na screeningová mamodiagnostická centra v ČR, centra léčby bolesti a genetická pracoviště, která mohou poskytnout genetické poradenství při podezření na hereditární formu nádorů.