Wilsonova nemoc

Wilsonova nemoc

22.01.2013 16:47

Wilsonova nemoc je vrozené onemocnění sdružené s abnormálním metabolismem mědi, které vede k jejímu nadměrnému ukládání, zejména v játrech a mozku. Pokud nejsou pacienti s Wilsonovou nemocí léčeni, může se onemocnění progresivně zhoršovat i s fatálními důsledky. Při časné diagnostice a léčbě má většina pacientů relativně dobrou prognózu. Jaterní i neurologické poškození, které se objeví před léčbou, se mohou zlepšit, ale jsou často trvalého charakteru. Více informací o této nemoci přináší server Jako já.cz.

Wilsonova choroba

22.01.2013 16:52

Wilsonova choroba (hepatolentikulární degenerace) je dědičné metabolické onemocnění projevující se postižením jater a centrálního nervového systému (CNS). Příspěvek na Wikipedii popisuje klinické projevy, diagnostiku a léčbu.

Wilsonova choroba

15.06.2014 12:11

Stránky o Wilsonově chorobě vytvořila pacientka Karolína, která na nich vyzývá další lidi postižené touto vzácnou chorobou, aby se podělili o svůj příběh.

Wilsonova nemoc

15.06.2014 12:13

Příspěvek na webu Lab Test Online se zabývá popisem onemocnění, metodami vyšetření, léčbou a uvádí i literaturu a odkazy.

Diagnostika a léčba Wilsonovy choroby

15.06.2014 12:14

Doporučený postup České hepatologické společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně zpracoval Prof. MUDr. Z. Mareček, DrSc.