Organizace

Diabetická asociace ČR

25.07.2011 20:22

Sdružení největších českých organizací zabývajících se diabetem. Cílem sdružení je sjednotit přístup ke zlepšení péče o pacienty pomocí legislativních změn, dodržováním standardů léčby a dostatečné informovanosti pacientů a odborné veřejnosti.

Česká diabetologická společnost ČLS JEP

25.07.2011 20:24
Společnost, podporující rozvoj výzkumu v oblasti diabetologie, sdružující lékaře a odborníky. Organizátor největšího kongresu věnovaného diabetologii v ČR „Diabetologické dny v Luhačovicích“. Na jejích stránkách je rovněž přehled diabetologických center v ČR a doporučených postupů. Je zde zavedena i možnost odesílat odkazy do emailové schránky, aktuálně je uveden Dopis ministru zdravotnictví ohledně Úhradové vyhlášky na rok 2013.

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí

25.07.2011 20:26
Humanitární organizace, která od roku 1990 pomáhá ve spolupráci s dětskými diabetology všem dětem a jejich rodinám učit se žít s cukrovkou. Nabízí mj. výukový program pro malé děti s diabetem, poradna a diskusní fórum, dále jsou zde některé odkazy na weby zabývající se diabetem a adresář Diaklubů a regionálních sdružení.

Svaz diabetiků ČR

25.07.2011 20:31
Humanitární občanské sdružení, které hájí zájmy a pomáhá řešit problémy všech diabetiků v České republice. Na svých stránkách má také online poradnu.

SME

15.06.2014 10:24

Stránky Skupiny Mladých s Epilepsií, která má regionální kluby v Praze, Plzni, Brně a Ostravě.

EPI rodina

15.06.2014 10:24

Občanské sdružení EPI-RODINA je určené rodičům s dětmi, které mají epilepsii, a jejich přátelům. Nabízí poradenství, pravidelná setkání s odborným programem, tábor pro děti. Cílem EPI-RODINY je nalézt dostatek finančních prostředků pro zajištění asistentů do škol, získat prostředky na všeobecnou respitní péči, vzdělávací a informační kampaň.