Důležité odkazy

Diasport

25.07.2011 20:38
Informační portál zabývající se problematikou diabetu a sportu, který je provozován územní organizací Svazu diabetiků Diasport Česká republika. Stránky obsahují především sdílení poznatků, rad a zkušeností z života sportujících a aktivně žijících diabetiků.

Cvičení s cukrovkou

25.07.2011 20:40
Pohybová aktivita hraje možná ještě důležitější roli v léčbě cukrovky než přísná dieta. Zvláště u diabetiků 2. typu s obezitou je faktor pohybu velice důležitý. Cukrovka 2. typu je charakterizována sníženou citlivostí tkání na inzulin, tedy ztíženým vstupem glukózy (cukru) do buněk, kde dochází k jeho spotřebě. Pohybová aktivita je tak jednou z hlavních možností, jak tuto citlivost vylepšit, tedy obnovit schopnost průniku glukózy do buněk. Web se snaží  být rádcem v této oblasti.

Diasvět

25.07.2011 20:50
Elektronický magazín, shrnující problematiku diabetu 1. a 2. typu, s bezplatným přístupem pro diabetiky i laickou veřejnost.  Přináší informace o diabetes – cukrovce i přesahujících, ale souvisejících oborů, jako je například výživa.

Léčba cukrovky

25.07.2011 20:59
Stránky obsahují legislativu pro diabetiky, seznam diabetologických center a podiatrických ambulancí, nutriční kalkulačku, poradnu a další užitečné informace.

Rok1.cz

15.06.2014 10:08

Webové stránky s názvem rok1.cz jsou určeny všem diabetickým pacientům, jejich rodinným příslušníkům, blízkým, ale i lékařům, zdravotníkům a také novinářům. Rok1.cz má za cíl upozornit na zdravotní, společenský i ekonomický problém spojený s epidemií nemoci diabetes mellitus a současně informovat o novinkách, trendech a poskytnout rady pacientům a jejich rodinám. V České republice žije nyní asi 1 000 000 lidí s touto nemocí, z nichž část o své nemoci zatím neví.

21.02.2015 9:35

Pacienti s cukrovkou (diabetes mellitus) vyžadují nejen zvýšenou péči o hygienu nohou, ale zvláštní pozornost by měli věnovat také výběru vhodného typu obuvi a dokonalému padnutí obuvi na nohu. Užitečné rady jim k tomu nabízí příspěvek na stránkách České obuvnické a kožedělné asociace.  

21.02.2015 9:40

Sekce na YouTube obsahuje videa o cukrovce, vytvořená Diabetickou asociací ČR.