Důležité odkazy

Cukrovka - diabetes

24.01.2023 11:20

Diskuse o cukrovce na serveru Rodina.cz obsahuje množství dílčích témat.

Diasvět

31.01.2023 15:15
Elektronický magazín, shrnující problematiku diabetu 1. a 2. typu, s bezplatným přístupem pro diabetiky i laickou veřejnost.  Přináší informace o diabetes – cukrovce i přesahujících, ale souvisejících oborů, jako je například výživa.
31.01.2023 15:23

Sekce na YouTube obsahuje videa o cukrovce, vytvořená Diabetickou asociací ČR.

31.01.2023 15:23

Pacienti s cukrovkou (diabetes mellitus) vyžadují nejen zvýšenou péči o hygienu nohou, ale zvláštní pozornost by měli věnovat také výběru vhodného typu obuvi a dokonalému padnutí obuvi na nohu. Užitečné rady jim k tomu nabízí příspěvek na stránkách České obuvnické a kožedělné asociace.