Učíme se rádi

30.06.2015 20:19

Internetový obchod nabízí pomůcky pro rozvoj znalostí a dovedností předškoláků, dětí mladšího školního věku i dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - dětí s poruchou autistického spektra (PAS), s poruchami učení a chování, s vadami řeči nebo narušenou komunikační dovedností. Jde zejména o pomůcky pro strukturované učení, hotové sturukturované úkoly, naučné hračky, didaktické hry, grafomotorické pomůcky, logopedická cvičení, knihy a další..