Aktuálně

Pomůžete otestovat nový navigační systém hlavního města Prahy?

11.02.2023 10:37

Tvůrci nového navigačního systému v Praze mají zájem navrhnout jej tak, aby byl pro všechny lidi bez rozdílu. Proto uvítají, když se do jeho testování zapojí také osoby s různým zdravotním znevýhodněním. Pokud vyplní registrační dotazník a budou vybráni k 90minutovému rozhovoru, odměnou za jejich čas bude poukaz na nákup v hodnotě 700 Kč a možnost být těmi, kdo pomohou udělat Prahu čitelnější pro lidi, kteří se v ní pohybují. I sami pro sebe. 

Umělou inteligenci začínáme využívat i v běžném životě. Zásluhu na tom mají také čeští vývojáři aplikace Beey

14.02.2023 11:12

V poslední době se hodně mluví o významném pokroku ve vývoji počítačové umělé inteligence. Veřejnost upoutaly překvapivě dobré výsledky online chatu GPT od americké firmy OpenAI. Úspěšné projekty na tomto poli ale vznikají i u nás. Například česká aplikace Beey pro převod hlasu na text se úspěšně etablovala i v zahraničí a má uživatele v 50 zemích.

Tichý svět ocenil firmu a instituci za pomoc neslyšícím v roce 2022

15.02.2023 10:51

Každý rok uděluje nezisková organizace Tichý svět, o. p. s. ocenění Tichá firma a Tichá instituce jako výrazy poděkování a uznání za vytváření bezbariérového prostředí pro neslyšící spoluobčany. Za rok 2022 získala titul Tichá instituce Ústřední vojenská nemocnice v Praze a titul Tichá firma ostravská tiskárna Zeman Art.

Pacientům s nemocí plic koluje v krvi příliš oxidu uhličitého, S léčbou jim pomůže přístroj, ten má ale jen 10 % z nich

22.02.2023 10:11

Malátnost, poruchy srdečního rytmu, nebo dokonce smrt – to všechno může způsobit zvýšená koncentrace oxidu uhličitého v krvi – tzv. hyperkapnie. Trpí jí především lidé s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Pacientům dokáže ulevit speciální přístroj, který jim může prodloužit život o řadu měsíců až let. Lidé o jeho existenci ale mnohdy neví. 

Schizofrenie nerovná se ztracený život!

23.02.2023 13:40

Osud mu nadělil do života „démona“: temný hlas, který k němu promlouvá, a to dost nepříjemně. Když se o tom zmíní lidem v okolí, mají ho za podivína a straní se ho. I proto se uzavírá do sebe, má obavy s lidmi komunikovat. Do života mu vstoupila schizofrenie, přesto chce žít plnohodnotně. A jde to, díky spolupráci postavené na respektu. 28. únor je Národním dnem schizofrenie. Jeho cílem je přiblížit problematiku tohoto mnohdy tabuizovaného onemocnění. 

Povědomí o vzácných onemocněních mezi doktory roste, pacienta s některým ze vzácných onemocnění mají skoro tři čtvrtiny praktických lékařů

23.02.2023 14:05

Podle průzkumu agentury Ipsos provedeného pro společnost Takeda v České republice a Českou asociaci pro vzácná onemocnění (ČAVO) roste mezi českými lékaři povědomí o vzácných nemocech. Přibývá lékařů, kteří znají definici vzácných onemocnění, i těch, kteří mají pacienta se vzácným onemocněním ve své klientele. Poměrně nízká je ale informovanost o síti evropských referenčních center, která pomáhají pacientům napříč Evropskou unií. Informace o vzácných onemocněních získávají lékaři nejčastěji z odborných časopisů, uvítali by jich však více.

Radost a podpora dětí i dospělých už zaplavují onkologická oddělení

26.02.2023 10:06

Březen patří již tradičně Tulipánovému měsíci, který přináší s jarem i naději. Letos je to již po jedenácté, co se veřejnost zapojuje do sdílení a podpory onkologicky nemocných i jejich blízkých. Ukazuje tak, že zdraví lidé myslí na ty nemocné a že zapojit se může každý. Tulipánový měsíc 2023 oficiálně zahajuje v Liberci 27. 2. koncertem, výzdoby se rozbíhají už teď a lavina dalších akcí na březen je již téměř připravena.

28. února si připomínáme Den vzácných onemocnění

27.02.2023 10:47

Vzácná nemoc je taková, která poskytuje jen velice malou skupinu lidí. Takových nemocí je ale více než 7000. V součtu tedy některou z nich trpí více než 300 milionů lidí. Tato onemocnění se špatně diagnostikují, protože lékaři se s nimi potkávají zřídka a příznaky téže choroby se mohou u různých pacientů výrazně lišit. Lidé, kteří jsou jimi postiženi, proto často tráví mnoho let snahou získat správnou diagnózu. Proto je velmi důležité vzdělávat pacienty i lékaře a k tomu využíváme mezinárodní den vzácných onemocnění, který se připomínáme každý rok poslední den února.

Ženám s agresivním typem nádoru prsu svítá naděje na novou léčbu

01.03.2023 13:06

Diagnózu rakoviny prsu si v Česku za rok vyslechne přibližně 7 400 žen. Asi 15 % z nich má typ, který je vysoce agresivní – rychle roste a metastazuje. Nazývá se triple negativní. Jedinou současnou léčbou je chemoterapie, případně – pokud se nádor zachytí v časném stadiu – operace a radioterapie. Nově se pacientkám otevírá šance na účinnou pomoc v podobě imunoterapie. Studie prokázaly její účinnost právě u tohoto typu nádoru a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ji schválila. 

Počet lidí se ztrátou sluchu narůstá

01.03.2023 13:18

„Pečujte o svůj sluch, chcete-li slyšet celý život!” (To hear for life, listen with care.) Tímto heslem by se dala shrnout podstata Světového dne sluchu, který stanovila Světová zdravotnická organizace (WHO) na 3. března. Tento den by nás měl upozornit na důležitost ochrany sluchu a na význam včasné lékařské prohlídky.

Světový den sluchu a podvodné reklamy

02.03.2023 9:32

V pátek 3. března 2023 slavíme Světový den sluchu. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, největší organizace pomáhající lidem se sluchovým handicapem, při této příležitosti varuje před podvodnými reklamami, které zaplavují různá internetová a tištěná média.

„V léčbě glaukomu dosahujeme výrazných úspěchů,“ říká odborník

08.03.2023 12:02

Glaukom neboli zelený zákal je, na rozdíl od šedého zákalu, nevratné oční onemocnění a neléčený může končit ztrátou zraku. Světový týden glaukomu, který tento rok připadá na 12. až 18. března, je zde proto, aby upozornil na důležitost včasného rozpoznání onemocnění a pokrok, který v tomto oboru nastal.

Probíhá mapování stavu IT v neziskovách

08.03.2023 12:09

TechSoup Česká republika spustila ve spolupráci s Nadací OSF druhý ročník velkého průzkumu Stav IT v českém nezisku. Navazuje na první ročník, který proběhl v roce 2021. Výsledky průzkumu umožní kontinuálně sledovat vývoj, identifikovat nové trendy a především přizpůsobovat nabídku produktů, služeb a vzdělávacích aktivit TechSoup ČR, aby co nejvíce reflektovaly potřeby neziskových organizací.

S přibývajícím věkem přibývají i starosti. Jak řešit nárůst neurodegenerativních onemocnění spojených se stárnutím populace?

08.03.2023 14:06

Lidská populace stárne nebývalým tempem. S rostoucím počtem starších lidí však roste také počet pacientů s neurodegenerativními onemocněními. Na jejich riziko upozorňuje Evropský den mozku, který letos připadá na sobotu 11. března. Neurodegenerativní onemocnění se vyznačují postupným a nevratným úbytkem kognitivních, motorických a senzorických funkcí. Naději na včasnou diagnostiku, a tedy i léčbu těchto onemocnění, by mohly přinést nové technologie, jako například ty od českého startupu Neurona, které využívají umělou inteligenci. 

Jak působí učení se jazyků na mozek? Zvětšuje šedou hmotu a preventivně chrání před Alzheimerovou chorobou

11.03.2023 11:17

Na jedenáctý březen připadá v letošním roce Evropský den mozku, který je oslavou úspěchů na poli výzkumu tohoto klíčového lidského orgánu. Studium jazyků má podle řady vědeckých analýz na lidský mozek v mnoha ohledech pozitivní vliv. Pomáhá například zlepšovat paměť či zrychlovat rozhodovací procesy. Zároveň prokazatelně snižuje riziko nástupu demence a Alzheimerovi choroby.    

Vzdělávací program pro pobytové sociální služby umožní seniorům zemřít tam, kde se cítí doma

16.03.2023 17:40

Pobytové sociální služby pro seniory jsou v Česku významným poskytovatelem péče, žije v nich více než 60 tisíc osob, pro něž se stávají domovem často na mnoho let. Přesto jejich obyvatelé přibližně ve 40 % případů nakonec umírají ve zdravotnických zařízeních nebo při převozu do nich. Projekt nadačního fondu Abakus realizovaný ve spolupráci s Centrem paliativní péče a organizací Sue Ryder v patnácti zařízeních z celé České republiky je prvním krokem ke změně situace a posunu spolupráce na zdravotně sociálním pomezí. 

 

Pacientům se zhoubným mnohočetným myelomem pomáhají nové terapie, naděje se skrývá v jejich vlastních buňkách

16.03.2023 17:50

Mnohočetný myelom – hematoonkologické onemocnění, které postihuje plazmatické buňky, jež jsou v těle zodpovědné za tvorbu protilátek. Ačkoli tuto nemoc mnoho lidí nezná, jde o druhou nejčastější rakovinu krvetvorby v naší zemi. Národní den myelomu, který se každoročně koná 30. března, má za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o této nemoci a prostřednictvím kampaně „MÁM TO V KRVI“ také informovat o nových, a velmi nadějných možnostech léčby. Tou je například terapie geneticky modifikovanými (nebo upravenými) bílými krvinkami, která by v příštích letech mohla přinést průlom v léčbě onemocnění.

Nárok na léčbu při onemocnění covid-19

19.03.2023 11:24

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) upozorňuje, že přestože jen v prvních březnových dnech přibylo každý den přes 900 nakažených, nejsou čeští pacienti dobře informováni o tom, co mají dělat, mají-li příznaky covidu-19 anebo již mají pozitivní test. Přitom to jsou právě tzv. rizikoví pacienti, tedy senioři a občané trpící některým z mnoha chronických onemocnění, kteří jsou vážným průběhem virového onemocnění covid-19 stále nejvíce ohroženi.

Život ve zdraví – zbožné přání všech, nejen pečujících

21.03.2023 19:27

Každý z nás chce, aby jeho rodina prožila šťastný život ve zdraví. Kolem slyšíme spoustu rad, jak se zdravě stravovat, sportovat a v neposlední řadě i informace o důležitosti prevence. Co však prožívá člověk, který se v určité fázi svého života stane pečujícím? Podle údajů mezinárodní Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) tvoří 70–90 % poskytovatelů dlouhodobé péče právě neformálně pečující, tedy členové rodiny, přičemž často i oni jsou v předdůchodovém věku.

Filmový festival Jeden svět pamatuje na diváky se sluchovým postižením

21.03.2023 21:02

Filmový festival Jeden svět, který začíná v Praze ve středu 22. března 2023, se také letos snaží zpřístupnit program divákům se sluchovým postižením. Kromě toho, že všechny filmy mají české titulky, bude sedm debat po promítnutí filmu tlumočeno do českého znakového jazyka a tři debaty budou simultnánně přepisovány. 

Duben je Měsícem bláznovství

22.03.2023 13:05

Již 21. ročník destigmatizační akce Měsíc bláznovství v Brně, který každoročně organizuje Práh jižní Morava, bude letos probíhat od 3. 4. do 26. 4. 2023. Návštěvníci se opět mohou těšit na bohatý vzdělávací a kulturní program, který se letos bude odehrávat nejen v kavárně Café Práh, ale například také v Kině Art, na Pedagogické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity nebo v Science centru VIDA! 

MPSV vyhlásilo výzvu zaměřenou na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny nepobytových sociálních služeb

22.03.2023 15:46

V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí výzvu Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb. Jejím cílem je podpora investičních projektů zaměřených na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb ambulantního a terénního charakteru. Pro vybrané služby sociální péče bude podpořen nákup nemovitostí včetně pozemků, výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro poskytování služeb.

Pacientům se zhoubným mnohočetným myelomem pomáhají nové terapie, naděje se skrývá v jejich vlastních buňkách

28.03.2023 20:12

Mnohočetný myelom – hematoonkologické onemocnění, které postihuje plazmatické buňky, jež jsou v těle zodpovědné za tvorbu protilátek. Ačkoli tuto nemoc mnoho lidí nezná, jde o druhou nejčastější rakovinu krvetvorby v naší zemi. Národní den myelomu, který se každoročně koná 30. března, má za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o této nemoci a prostřednictvím kampaně „MÁM TO V KRVI“ také informovat o nových, a velmi nadějných možnostech léčby. 

Tulipánový měsíc již po jedenácté přinesl radost a naději na onkologická oddělení

29.03.2023 17:01

Březen, patřící již tradičně Tulipánovému měsíci, opět propojil zdravé i nemocné. Nemocným zprostředkoval vzkaz, že nejsou sami, že na ně někdo venku myslí. Tulipánový měsíc 2023 dorazil do 23 nemocnic, na více než 40 onkologických oddělení a ambulancí, kde změnil prostor výtvarnými dílky, která zaslalo více než 5 tisíc lidí. Zapojilo se i několik desítek dobrovolníků a spolupracujících institucí a proběhlo mnoho akcí ve veřejném prostoru i v nemocnicích. Ale to není vše.

Tesco spouští přihlašování do svého grantového programu, podpoří 70 dobročinných projektů po celé ČR

03.04.2023 11:54

Společnost Tesco dnes otevřela přihlašování do již 13. kola oblíbeného grantového programu na podporu dobročinných projektů „Vy rozhodujete, my pomáháme“, neziskovým organizacím rozdělí přes tři miliony korun. Až do pátku 28. dubna mohou neziskové a příspěvkové organizace z celé České republiky přihlásit své projekty zaměřené na zlepšení kvality života v lokalitě, ve které působí.

Pracovali jste v Česku i v zahraničí a máte nárok na výchovné? Díky ombudsmanovi můžete správu sociálního zabezpečení požádat o výhodnější přepočet důchodu

04.04.2023 9:44

Tisíce důchodců, kteří kvůli práci v zahraničí pobírají takzvaný dílčí důchod, mohou v souvislosti se zavedením výchovného požádat Českou správu sociálního zabezpečení o přepočet. Na popud ombudsmana se k takovému výkladu předpisů přiklonilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Veřejný ochránce práv se na ministerstvo obrátil kvůli podnětům seniorek, které v minulosti pracovaly mimo území ČR, zejména na Slovensku a v Německu. Ty veřejného ochránce práv upozorňovaly na značně sníženou výši výchovného.

Léčba rakoviny ve 21. století: Sami pacienti pomáhají zpřístupnit moderní léky

05.04.2023 11:35

Pro stále větší část pacientů s vážným onemocněním je jedinečnou možností moderní léčby vstup do klinické studie. Tedy do speciálního medicínského projektu, v němž mohou být léčeni pomocí inovativních léků až o několik let dříve, než dojde k jejich registraci. Navíc svým zapojením podpoří vývoj inovativních léků. Své o tom ví také paní Anna (71) z Kutné Hory, které byl diagnostikován adenokarcinom plic.

Inovace v dárcovských SMS: nově lze zaslat 190 Kč a získat potvrzení o daru

08.04.2023 13:05

Prostřednictvím DMS, které jsou unikátním českým řešením, dárci poslali již téměř miliardu korun neziskovým projektům. Společný projekt Fóra dárců a Asociace provozovatelů mobilních sítí teď navíc přichází hned se dvěma novinkami – vyšší částkou, kterou lze darovat, i možností získat potvrzení o daru. T-Mobile, který stejně jako ostatní operátoři poskytuje službu DMS bezplatně, letos komunikačně podpoří tradiční charitativní projekt Pomozte dětem Nadace rozvoje občanské společnosti. Jejich DMS KURE byla úplně první odeslanou dárcovskou SMS.

ÚP ČR podporuje zaměstnanost OZP i komunikační dovednosti úředníků

09.04.2023 9:31

Ke konci února 2023 evidoval Úřad práce ČR v řadách uchazečů o zaměstnání 37 515 osob se zdravotním postižením (OZP). Tvořily 13,3 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 10 822 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, pomocníky v domácnostech nebo třeba informačních službách a montážní dělníky. 

Příliš sladká krev. Kolísání cukru v krvi může diabetika ohrozit na životě

11.04.2023 11:47

V České republice žije asi milion lidí s cukrovkou, dalších 250 000 obyvatel o onemocnění neví a neléčí jej.  Přestože nemoc nebolí, nekompenzovaná cukrovka může způsobit nevratné škody na zdraví. 14. dubna si připomínáme Světový den monitoringu diabetu – pravidelná kontrola glykémie je totiž u pacientů s cukrovkou stěžejní. Výrazné kolísání cukru se podílí na rozvoji celé řady komplikací a může skončit i fatálně – například poškozením mozkových funkcí či rozvojem kardiovaskulárních onemocnění.

Stránky