Aktuálně

Vánoce bez cukru? Jak na to, aby to stálo za to!

14.12.2022 10:35

Vánoční svátky. Všechny ty saláty, řízky a cukrovinky a všechny ty babičky a tety vytrvale čekající na to, až to všechno sníte, aby vám mohli přidat. O Vánocích se jídlo těžko odmítá. Jenže co když se léčíte s cukrovkou a některé pochutiny prostě odmítnout musíte? Odborníci ji nazývají diabetickou dietou. Pojďme to ale zkusit jinak. Bez nálepky „dieta“. 

Úhradová vyhláška od ledna: sociální služby budou mít možnost si účtovat více, vynahradí se jim rostoucí náklady

14.12.2022 10:59

Novela úhradové vyhlášky, která stanovuje maximální platby za jednotlivé služby od klientů sociálních zařízení, bude platit od začátku ledna. MPSV novou vyhlášku schválilo tento týden. Úhrady se zvyšují většinou o desetikoruny. V případě klientů, kteří jsou odkázáni na služby v rozsahu více než 80 hodin měsíčně, zůstanou některé úhrady na stejné úrovni jako doposud. Nová vyhláška poskytovatelům vykompenzuje mimo jiné rostoucí náklady, se kterými se v poslední době potýkají.

První nemocnice v ČR testuje diagnózy pomocí umělé inteligence

15.12.2022 15:33

Havířovská nemocnice začala testovat službu Carebot, která pomocí umělé inteligence pomáhá lékařům číst rentgenové snímky. Jde o první nasazení této technologie v České republice a zároveň důležitý krok pro její využití v praxi.

Chce opravdu magistrát zakonzervovat nevyhovující situaci v sociálních službách v Praze?

15.12.2022 16:23

Ve čtvrtek 15. 12. bude zastupitelstvo hl. m. Prahy jednat o rozpočtu na rok 2023, který neumožní udržení stávajícího rozsahu sociálních služeb ani nárůst chybějící kapacity služeb. Rodiče dětí s mentálním postižením, kteří sledují vývoj situace s obavami, v dnešním Otevřeném dopise zastupitelům hl. m. Prahy vyzývají k podpoře původního návrhu rozpočtu. Ten počítá s postupným rozšiřováním služeb komunitního typu na území hlavního města.

Novinky od roku 2023: MPSV přináší kompletní souhrn

18.12.2022 10:46

Se začátkem roku 2023 vejde v platnost řada legislativních novinek z gesce MPSV, které se týkají státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo například důchodů. Změny se připravují také v oblasti zaměstnanosti. Klíčová bude zejména další úprava příspěvku na bydlení, zvýšení minimální mzdy nebo zefektivnění lékařské posudkové služby. 

Burza filantropie míří do Královéhradeckiého kraje

22.12.2022 12:43

Burza filantropie je unikátním projektem z dílny Koalice nevládek Pardubicka a Pardubického kraje. Díky ní se daří v Pardubickém kraji realizovat již 11 let zajímavé a inovativní neziskové projekty. Projekt Burzy filantropie zaujal i v Královehradeckém kraji. Ve čtvrtek 15. prosince došlo k podpisu licenční smlouvy mezi Koalicí nevládek Pardubicka a Královéhradeckým krajem. 

V připravované novele energetického zákona jsou zranitelní zákazníci definovaní příliš úzce, míní ombudsman

25.12.2022 17:03

V připomínkách k novele energetického zákona veřejný ochránce práv upozornil, že navrhovaná definice zranitelného zákazníka zahrnuje pouze část lidí ohrožených energetickou chudobou. Současný návrh zahrnuje do kategorie zranitelných zákazníků pouze určité typy lidí se zdravotním postižením. Evropská směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou sice nechává definování kategorie zranitelných zákazníků na členských státech, zároveň ale vymezuje i další kritéria, která mohou zohlednit. Kromě zdravotního postižení může jít například o věk, výši příjmů nebo podíl výdajů na energii v rámci disponibilního příjmu.

Neziskový sektor v Česku si v mezinárodním srovnání vede dobře. Podpora dárců stabilně roste

29.12.2022 10:55

Úroveň rozvoje a kvality neziskového sektoru v Česku je v mezinárodním srovnání nadále hodnocena jako vysoká. Česko zůstává v žebříčku zemí euroasijského regionu na druhé příčce za Estonskem, spolu s Litvou a Lotyšskem. Její hodnocení se ale oproti předchozím letům mírně zlepšilo, a to v oblasti práva, financování a veřejného obrazu. Následuje Polsko na třetí příčce a Slovensko se Slovinskem na čtvrtém místě.

Uživatelé s omezenou pohyblivostí rukou a paží využijí nové kosmetické technologie

04.01.2023 18:22

Společnost L’Oréal na veletrhu CES® 2023 představí dva inovativní technologické prototypy, které otevírají nové možnosti v oblasti krásy: HAPTA, první ruční, velmi přesný počítačový aplikátor make-upu navržený tak, aby splňoval kosmetické potřeby lidí s omezenou pohyblivostí rukou a paží, a L’Oréal Brow Magic, první elektronický aplikátor make-upu obočí pro domácí použití, který uživatelům během několika vteřin vytvoří obočí na míru. 

Prohlášení Ministerstva vnitra o přístupnosti (nejen) prezidentských voleb

05.01.2023 13:35

Ministerstvo vnitra při volbách myslí na všechny občany a snaží se, aby měli všechny informace o termínu voleb a způsobu hlasování takovým způsobem, jaký potřebují. Proto jsou informace k volbám jak na webové stránce ministerstva vnitra, tak je každý volič dostane i do schránky v tištěné podobě spolu s hlasovacími lístky. Ministerstvo vnitra si uvědomuje, že pro neslyšící není čeština mateřský jazykem a napsané informace nemusí být úplně srozumitelné, proto jsou informace k volbám překládány do českého znakového jazyka (ČZJ).

Fond vzdělání podporuje 84 znevýhodněných studentů

06.01.2023 12:30

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s ČSOB již 28 let poskytuje studentům se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Pravidelnou finanční pomoc v letošním školním roce nově získalo 13 nadaných studentů. Stipendium z Fondu vzdělání tak celkem pobírá 84 mladých lidí se zdravotním handicapem, ze sociálně znevýhodněných rodin nebo z dětských domovů.

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK má zájem o uchazeče se zdravotním postižením

15.01.2023 14:24

Obor Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami na UK FTVS vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky pro oblast tělovýchovy jedinců se zdravotním postižením, onemocněním či znevýhodněním. Pro školní rok 2023/24 bude otevíráno bakalářské (pouze v prezenční formě) a navazující magisterské studium (v prezenční i kombinované formě). Studium je vhodné i pro osoby se specifickými potřebami. Pro zájemce proběhne 26.1. online povídání současných a bývalých studentů a 27.1. Den otevřených dveří. 

Lidem po mrtvici i jejich blízkým pomůže nová webové aplikace

15.01.2023 15:45

Nová webová aplikace CMP RÁDCE koncentruje rady, tipy a podporu lidem, kterým do života vstoupila CMP, tedy cévní mozková příhoda. CMP RÁDCE vznikl díky spolupráci Moravskoslezského kraje, Ostravské univerzity, VŠB-TUO a Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách Praha.

Revma Liga získala ocenění mezi neziskovkami

19.01.2023 15:07

Cenu za pomoc pacientům, profesionalitu i komunikaci získala včera (18. 1.) pacientská organizace Revma Liga Česká republika, která se věnuje péči o pacienty s revmatickým onemocněním. Soutěž Neziskovka roku pořádala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Revma Liga ČR se ve své kategorii Malá neziskovka umístila na stupních vítězů, a to na celkovém 2. místě.

Poradní orgán ombudsmana upozorňuje na to, že řada lidí s postižením stále nemá možnost vést nezávislý způsob života

19.01.2023 15:39

Šestého ledna jsme si na Noci důstojnosti připomněli tragický osud Doroty Šandorovékterou před dvěma lety usmrtil pečovatel. Minulý rok na systematické návštěvě Domovu pod lípou, kde žijí především děti, pracovníci Kanceláře ombudsmana museli nahlásit závažná zjištění. Ombudsman kvůli špatnému zacházení s klienty podal na domov trestní oznámení. Naléhavý tlak na deinstitucionalizaci rezonuje ve společnosti stále více. Je zřejmé, že podpora, kterou stát poskytuje lidem s postižením, a to zejména těm s vyšší potřebou míry podpory, není dostatečná.

Digitalizace by měla být prioritou nejen pro stát

24.01.2023 10:58

Digitalizovat agendy v sociálních službách by mělo být do budoucna samozřejmostí, důležité však bude věnovat pozornost také zapojeným subjektům (úřadům státní a veřejné správy a jim podřízeným institucím, klientům i potenciálním klientům sociálních služeb) a změnit logiku a posloupnost vybraných procesů. Odhalila to Analýza potenciálu digitalizace a zefektivnění procesů v sociálních službách v ČR, kterou pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR vypracovala společnost Ernst & Young. 

Jak titulkovat videa pomocí online editoru Beey

28.01.2023 11:38

S raketovým nárůstem množství multimediálního obsahu (video i samotné audio) na internetu roste potřeba zpřístupnění těchto zdrojů i v textové podobě. A nejedná se jen o potřeby lidí s postižením sluchu. Většinu videí přihraných ze sociálních platforem na mobilních zařízeních si lidé pouští bez zvuku. Proto jsou titulky v případě videí nebo přepis zvukové stopy v případě podcastů tak důležité.

Pojistné milostivé léto: Dlužníci na sociálním pojištění dostanou šanci se vyhnout penále i exekucím

28.01.2023 12:57

Dlužníci České správy sociálního zabezpečení se budou moci v průběhu letošního léta zbavit svých neuhrazených závazků vůči státu, aniž by museli platit penále nebo exekuční náklady. Odpuštění penále se bude vztahovat jak na fyzické, tak i právnické osoby. Vláda dnes schválila návrh zákona, který to umožní za podobných podmínek, jako tomu bylo v případě Milostivého léta I a II. Podobný systém bude platit také v souvislosti s daňovými dluhy.

Ucelené informace a odkazy pro lidi s rakovinou plic i jejich blízké

30.01.2023 12:10

V těchto dnech vychází vstříc informačním potřebám všech lidí s onkologickým onemocněním na plicích i jejich blízkým nová útlá brožura PROdýchej. Pracovníci a dobrovolníci Amelie, z.s. ji v tištěné podobě rozesílají do všech pracovišť, kde by ji lidé mohli potřebovat. Zároveň je zveřejněna v online verzi na webu Amelie a webu PROdychej.cz.

Česko zná nejlepší pečovatele roku 2022

31.01.2023 16:53

Slavnostní předání ocenění 10. ročníku Národní ceny sociálních služeb PEČOVATEL/KA ROKU proběhlo po roční přestávce v sále Novoměstské radnice v Praze pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéty Pekarové Adamové. V České republice pracuje v odvětví sociálních služeb zhruba 100 000 lidí, z toho 65 000 v tzv. přímé péči.

Suchý únor je výzvou i pro diabetiky. Jak alkohol ovlivňuje cukrovku?

03.02.2023 10:35

Češi jsou proslulí kladným vztahem k alkoholu, mnozí však poctivě dodržují tzv.  suchý únor – měsíc abstinence. Cílem tohoto alkoholového půstu je prověřit svůj vztah k alkoholu a vystoupit ze zaběhlých návyků. Alkohol se totiž řadí mezi hlavní, společností tolerované návykové látky, ačkoli jeho nadměrná konzumace může způsobit zdravotní problémy a zatížit zdravotnický systém. A pro diabetiky to platí dvojnásob. 

Sleva na pojistném u zkrácených úvazků platí už od začátku února

05.02.2023 11:50

Od 1. února mají zaměstnavatelé možnost využít slevy na sociálním pojištění u zaměstnanců, kteří budou pracovat na zkrácený úvazek. Konkrétně se odpočet vztahuje na studenty, pracovníky do 21 let, čerstvě rekvalifikované, zdravotně postižené, na všechny, co pečují o dítě do 10 let nebo i osoby starší 55 let. U nich bude zaměstnavatel z toho, co sám hradí za pracovníky, odvádět na sociálním pojistném o 5 % méně. Další slevy na pojistném se pak chystají pro pracující důchodce na léto.

Epileptický záchvat nemusí být drama. Škola dokáže při výskytu epileptického záchvatu pomoci

08.02.2023 13:28

Budovy v celém Česku se v pondělí 13. února při příležitosti Mezinárodního dne epilepsie rozsvítí do fialova. Vyjádří tím solidaritu s těmi, kteří mají nejčastější chronické neurologické onemocnění, epilepsii. Některou z jejích forem má v České republice zhruba 80 tisíc lidí, čtvrtina z nich jsou děti. Právě na citlivé řešení epileptických záchvatů dětí v prostředí školy se dnes zaměřují lékaři spolku EpiStop. 

Jak dosáhnout více než 70% úspěšnosti při zaměstnávání lidí s postižením?

09.02.2023 20:44

Odpovědí mohou být pracovně rehabilitační střediska. Že se jedná o užitečný nástroj, který může lidem s postižením významně pomoct s nalezením a udržením zaměstnání ukazují výsledky projektu. Ten se zaměřil právě na pilotní ověření fungování pracovně rehabilitačních středisek. Na včerejší odborné konferenci v Kanceláři ombudsmana to potvrdili zástupci Asociace pracovní rehabilitace, organizace AGAPO a další odborníci v rámci panelové diskuze. 

Stránky