Aktuálně

Začal Světový týden glaukomu: zásadní je včasná diagnostika

07.03.2022 11:28

Zelený zákal nebolí a přichází nenápadně. Pokud není rozpoznán včas, hrozí vážné poškození zraku, které může končit i slepotou. Na vážnost zákeřného onemocnění upozorňuje každoročně Světový týden glaukomu. Letos osvětová akce připadá na 6. až 12. března.

Stomici mohou využívat ILCO Linku psychologické pomoci

12.03.2022 21:59

České ILCO - pacientská organizace, která dlouhodobě pomáhá stomikům s návratem do normálního života, spustila ILCO Linku psychologické pomoci. Je dostupná každých 14 dní vždy v pondělí od 7. 2. 2022 do 31. 12. 2023. Jejím garantem je známá a uznávaná psycholožka, sexuoložka a odbornice na partnerské vztahy Laura Janáčková.

Samotné trénování mozku nestačí. Pro úspěch je nezbytný (ať se nám to líbí, nebo ne) pravidelný pohyb

13.03.2022 13:09

V týdnu od 14. března proběhne v celé ČR Národní týden trénování paměti (NTTP), během kterého se veřejnost dozvídá prostřednictvím osvětových přednášek a ukázkových lekcí trénování paměti o možnostech cvičení mozku. Samotné trénování mozku ale nestačí. K tomu, aby mozek dobře fungoval i v pokročilém věku je potřeba přidat pravidelný pohyb. 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR zvítězila se svým projektem na podporu poskytovatelů sociálních služeb během covidu-19

14.03.2022 15:56

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR zvítězila se svým projektem Centrum podpory a distribuce pro poskytovatele sociálních služeb během pandemie covidu-19 v kategorii Nejlepší projekt národní asociace. Ocenění nejlepším asociacím na světě či jejich projektům každoročně uděluje světová asociace Association of Association Executives. Odborná porota ocenila hlavně rychlost asociace, s jakou reagovala na příchod pandemie, pomoc a podporu prostřednictvím informací, poradenství, ale i materiální pomoc poskytovanou svým členům v roce 2020. 

Grantová výzva podpoří osamostatňování mladých dospělých se zdravotním znevýhodněním

15.03.2022 16:45

Nadační fond Abakus vstupuje do nové oblasti osamostatňování mladých dospělých se zdravotním znevýhodněním, na jejíž podporu otevřel grantovou výzvu. Jejím cílem je najít a podpořit organizace nabízející metody a přístupy, které mohou rodinám usnadnit proces osamostatnění jejich potomka se zdravotním znevýhodněním. Cílem výzvy, do níž je možné se hlásit do 26. dubna, je pomoct takové metody rozvinout a formalizovat tak, aby se do budoucna mohly dostat k co největšímu počtu rodin. 

Svaz neslyšících varuje: chybí sluchadla pro nedoslýchavé Ukrajince!

15.03.2022 16:53

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR (SNN ČR), největší organizace pomáhající lidem se sluchovým handicapem, vyhlašuje humanitární sbírku odložených a nepoužívaných závěsných sluchadel pro nedoslýchavé Ukrajince. Přidělení a potřebné nastavení sluchadel u foniatra bude koordinovat SNN ČR prostřednictvím 25 poradenských center Svazu a jeho obecně prospěšných organizací ve všech krajích.

Tichý svět nabízí své služby lidem s poruchou sluchu z Ukrajiny

15.03.2022 20:08

Mezi lidmi, kteří byli nuceni kvůli válce ve své vlasti opustit své domovy a přijít do České republiky, jsou i lidé s poruchou sluchu, kteří se u nás potýkají s hned dvojitou komunikační bariérou. Nejen, že neovládají psanou češtinu, ale také neznají český znakový jazyk. V této složité situaci jim mohou pomoci konzultantky a konzultanti organizace Tichý svět, o. p. s. Sluchově postižení nebo jejich rodinní příslušníci a lidé, kteří jim pomáhají, se mohou obrátit na kteroukoliv pobočku Tichého světa, kde jim bude nabídnuta podpora.

Mnohočetný myelom – záludná nemoc, kterou není snadné porazit. Nadějí je inovativní léčba

20.03.2022 8:39

Mnohočetný myelom – onemocnění, které je pro většinu lidí stále neznámé. Přesto se jedná o druhou nejčastější rakovinu krve v naší zemi. Ročně si v České republice vyslechne tuto diagnózu asi 450 osob, většinou starších 60 let. Stejně jako u jiných onkologických onemocnění, i v případě mnohočetného myelomu hraje klíčovou roli včasná diagnostika. První příznaky nemoci jsou však nenápadné a snadno zaměnitelné s běžnými potížemi provázejícími stáří – bolestí zad nebo únavou. Zvyšování povědomí veřejnosti o této nemoci a možnostech její léčby je proto cílem Národního dne myelomu, který se každoročně koná 30. března. Jeho součástí bude letos kampaň „MY A ON“, která má dodat pacientům a jejich blízkým naději, že i s touto diagnózou je možné žít kvalitní život.

V rámci Světového dne sociální práce byli oceněni nejlepší sociální pracovníci

20.03.2022 8:58

Ministerstvo práce a sociálních věcí u příležitosti Světového dne sociální práce, který letos připadá na úterý 15. března, vyjadřuje své uznání všem sociálním pracovníkům a pracovnicím. V rámci tohoto dne MPSV uspořádalo konferenci na téma Sociální práce ve veřejné správě. Součástí programu je i předání ocenění „Gratias 2022 – sociální pracovník roku“. Ceny jsou udělovány v pěti kategoriích.

V Česku ubylo lidí s tuberkulózou. Migrační vlna může s čísly „zamávat“

21.03.2022 11:20

Tuberkulózy v Česku opět ubylo. Po loňském rekordně nízkém počtu nemocných opět podle předběžných údajů klesl počet pacientů s TBC, a to o 31 na 337. Česká republika se tak řadí k zemím, kde TBC prakticky mizí. S tímto stavem ale může v dalších letech podle plicních lékařů zamíchat migrační vlna, která se nyní valí přes Evropu v důsledku válečného stavu na Ukrajině. Lidé, kteří prchají před válkou, totiž doma obvykle neprocházejí tak důslednými zdravotními prohlídkami, jakých se dostává Čechům. Plicní lékaři nabídli hned na startu uprchlíkům bezplatnou péči a chtějí při prohlídkách kontrolovat i TBC. 

Škola chůze na Malvazinkách jako jedinečný program pro amputáře

23.03.2022 15:25

Unikátní program Škola chůze na Rehabilitační klinice Malvazinky nemá v ČR obdoby. Je určen amputářům a jeho náplní je nejen fyzioterapie a péče na nejvyšší úrovni, ale také propojení pacientů v rámci komunity, kde se mohou vzájemně podporovat spolupracovat a učit se přizpůsobit nové situaci.

Bezplatné zpřístupnění telefonních linek pro ukrajinské občany - Volání pro Ukrajince

24.03.2022 13:43

Služba „Volání pro Ukrajince“, kterou spustil sociální podnik Transkript online, umožní ukrajinským občanům zdarma telefonicky komunikovat s českými úřady, komerčními i nekomerčními subjekty i soukromými osobami v jejich mateřském jazyce. Projekt reaguje na kritický nedostatek tlumočníků ukrajinského jazyka na řadě úřadů a institucí. Ty nyní mohou umístit na svůj web odkaz na www.volaniproukrajince.cz a zpřístupnit tak bezplatné telefonování s překladem mezi českým a ukrajinským jazykem. 

Blíží se Světový den porozumění autismu, na cestu za porozuměním a bezpečím se vydali i lidé z Ukrajiny

27.03.2022 16:33

2. duben je od roku 2007 ustanoven Světovým dnem porozumění autismu. Celý svět v tento den vyjadřuje svou podporu lidem s autismem prostřednictvím různých osvětových akcí a iniciativ. Národní ústav pro autismus (NAUTIS) jako každý rok tímto dnem zároveň spouští celoroční osvětovou kampaň Porozumět autismu. NAUTIS v minulých dnech zároveň vyhlásil sbírku na pomoc lidem s autismem a jejich blízkým, kteří přicházejí do ČR z Ukrajiny a po náročné cestě potřebují krizovou péči a poradenství. O pomoc už zažádalo přes 40 rodin.

Poradní orgán ombudsmana požaduje zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí s postižením

29.03.2022 19:28

Členové poradního orgánu, který vede zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková a který zprostředkovává praktické zkušenosti týkající se života lidí se zdravotním postižením a jejich práv, dlouhodobě upozorňují na problémy dětí ve speciálních školách. Aktuálně poradní orgán požaduje zrušení současné podoby vyhlášky Ministerstva školství, která od roku 2020 znemožnila poskytování intenzivní podpory dětem ve speciálních školách.

Český startup videohrou boří bariéry mezi nevidomými a vidícími

29.03.2022 19:37

Nové české herní studio Kikiriki Games vydává letos na jaře mobilní hru To the Dragon Cave. Vše je v ní vyjádřeno pouze prostorovým audiem a zvukovými efekty. Díky tomu si ji mohou zahrát i nevidomí hráči. Jde tak o jednu z mála videoher, která je přístupná i lidem se zrakovým handicapem. I oni jsou uživateli chytrých dotykových telefonů. Zábavu v nich ale často nenajdou, protože herní studia přístupnost svých aplikací opomíjejí.

Lidé na vozíčku si vyzkoušeli telerehabilitaci

31.03.2022 14:12

Hendikepovaní lidé z Ligy vozíčkářů měli možnost vyzkoušet si zařízení pro telerehabilitaci. Software Mira Rehab s technologií na sledování pohybu jim v brněnské organizaci představil jednatel společnosti E-health and Telemedicine Ondřej Svoboda. Ten se dlouhodobě věnuje telemedicíně a modernizaci zdravotnictví.

Na jižní Moravě vzniká nezisková půjčovna elektrokol

02.04.2022 17:05

V jihomoravském Mikulově vzniká ojedinělý projekt, který si klade za cíl posunout hranice možností lidí s pohybovými indispozicemi. Elektrokola pro handicapované a seniory, jak zní název dobročinné sbírky na crowfundingové platformě Donio, se mají stát hlavní službou jedné z prvních neziskových půjčoven elektrokol v Česku. Unikátní novinku představuje nezisková organizace Bajkeři, která chce tímto projektem podpořit zejména ohrožené skupiny obyvatel.

Kašleš? Tak popadnidech.cz

02.04.2022 18:34

Nový web popadnidech.cz pomůže odhalit CHOPN. Kdo neví, proč kašle a je unavený, jen vyplní dotazník. Včasný záchyt nemoci je zásadní pro zachování dobré kvality života.

Už vím, co říkáte, i když vás neslyším

10.04.2022 13:49

O tom, jak ulehčit běžný život lidem s hendikepem sluchu, přednáší při různých příležitostech Ladislav Kratochvíl (Kráťa). Autor a provozovatel webu zabývajícího se postižením sluchu www.kochlear.cz, redaktor portálu Helpnet (rubriky monitoring médií), člen Odborné komise pro skryté titulky při ASNEP a velmi pravděpodobně nejčastější uživatel přepisu mluvené řeči automatem v ČR, který zcela ohluchl v roce 2003 ve věku 40 let. Svoje zkušenosti nyní shrnul do nabídky přednášek s praktickými ukázkami pro nedoslýchavé, ohluchlé, pro sociální pracovníky a další jednotlivé zájemce i organizace.

Konference INSPO se v roce 2022 uskuteční v netradiční podobě

11.04.2022 13:03

V roce 2022 proběhne konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami netradičním způsobem. Protože v Kongresovém centru Praha nebudou k dispozici obvyklé prostory kvůli množství akcí v souvislosti s předsednictvím České republiky v Evropské unii, uskuteční se ve čtvrtek 3. listopadu od 10 do 12 hodin konference INSPO 2022 Online a 10. listopadu v Kongresovém centru výstava INSPO Expo 2022.

Češi pomáhají ukrajinským neslyšícím, přitom aktuálně berou minimální mzdu

14.04.2022 18:36

Okamžitá pomoc více než 300 neslyšícím lidem z Ukrajiny, kteří se v České republice ocitli mnohdy bez dokladů i peněz. Zajištění tlumočníků českého a ukrajinského znakového jazyka hned od prvních dnů války. Celorepubliková sbírka sluchadel – zdravotnických prostředků, které chybí několika stovkám nedoslýchavých uprchlíků a bez nichž u nás nemohou fungovat…To všechno zajišťuje Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR v úzké spolupráci s dalšími organizacemi pracujícími pro neslyšící v rámci krizového štábu.

Konec dubna patří pacientům s poruchami imunity

21.04.2022 10:01

Více než 6 milionů lidí na světě trpí nějakou vrozenou poruchou imunity. Onemocnění nazývaná primární imunodeficience jsou spojena se špatným fungováním imunitního systému. Nejčastěji jsou spojena s poruchami tvorby protilátek. Jedinou pomoc představují léky na bázi krevní plazmy, která se odebírá od dobrovolných dárců. Světový týden primárních imunodeficiencí, který probíhá od 22. do 29. dubna, si klade za cíl přispět ke zvýšení povědomí o těchto poruchách imunity a zdůraznit význam dárcovství krevní plazmy.

Každý pátý občan České republiky pečuje o svého blízkého. Čím dříve začnete hledat pomoc, tím lépe, radí odbornice

25.04.2022 10:37

Postarat se o osoby blízké, které trpí nevyléčitelným onemocněním, a zajistit jim tak co možná nejkvalitnějších život, je pro mnoho lidí naprosto přirozená věc. Podle Diakonie Českobratrské církve evangelické, která zaštiťuje projekt Pečuj doma, se to na základě dostupných dat týká každého pátého občana České republiky. Ne každý však dokáže náročnou každodenní péči dlouhodobě zvládnout zcela sám. Málokdo si navíc tento problém umí připustit, což si postupem času vybírá svou daň. 

Open House Praha 2022 je festival bez bariér ‒ i letos nabídne řadu komentovaných prohlídek pro osoby se sluchovým postižením

29.04.2022 7:48

Svátek městské architektury, festival Open House Praha, se letos uskuteční od 16. do 22. května 2022. Osmý ročník festivalu zpřístupní o víkendu veřejnosti zdarma 101 budov a prostorů na celém území hlavního města. Program festivalu je tradičně určen pro širokou veřejnost a podobně jako v minulých letech, i letos organizátoři připravili na festivalový víkend řadu speciálně upravených prohlídek pro osoby se sluchovým postižením.

Mějte astma a alergii pod kontrolou. Včasná a přesná diagnostika je pro správnou léčbu zásadní

29.04.2022 7:54

První úterý v květnu patří již několik let Světovému dni astmatu a alergie. Přestože počet astmatiků v Česku i celosvětově stoupá, povědomí o prevenci a dlouhodobé léčbě stále pokulhává. Ačkoli astma ani alergii nelze vyléčit, je možné je vhodně zvolenou léčbou a režimem zvládat – a udržovat tak jejich příznaky pod kontrolou. Zásadní je nemoc včas rozpoznat. Rizika pacientům pomáhají odhalit i nové přístroje na principu tzv. komponentní diagnostiky.

Proč myslet na ty, jejichž nemoc ještě neznáme

01.05.2022 13:17

Každý rok se jen v České republice narodí asi stovka dětí se syndromem beze jména, genetickým onemocněním tak vzácným, že je nepravděpodobné, že bude někdy diagnostikováno. Přitom bez výjimky jde o onemocnění závažná, někdy život ohrožující. Pro tyto nemoci je používána zkratka SWAN (Syndroms Without A Name). Den nediagnostikovaných koordinuje na evropské úrovni organizace SWAN UK a u nás Česká asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO).

Festival Open House Praha i letos nabídne komentované prohlídky pro osoby se zrakovým postižením

03.05.2022 13:48

Svátek městské architektury, festival Open House Praha, se letos uskuteční od 16. do 22. května 2022. Osmý ročník festivalu zpřístupní o víkendu veřejnosti zdarma 101 budov a prostorů na celém území hlavního města. Program festivalu je tradičně určen pro širokou veřejnost a podobně jako v minulých letech, i letos organizátoři připravili na festivalový víkend řadu speciálně upravených prohlídek pro osoby se zrakovým postižením.

Stránky