Aktuálně

Stát neumí zaměstnat lidi s postižením, ukázal výzkum zástupkyně ombudsmana

10.04.2021 15:30

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková dokončila dva výzkumy, které se týkají zaměstnávání lidí s postižením ve veřejném sektoru. Česká republika se přijetím Úmluvy o právech lidí se zdravotním postižením zavázala k tomu, že bude zaměstnávat lidi s postižením ve veřejném sektoru. Jak však ukázaly výsledky obou výzkumů, kdy jeden se soustředil na pohled zaměstnavatelů a druhý na pohled lidí s postižením, realita je tristní a pracovní zapojení lidí s postižením minimální. 

Jak se žije neslyšícím v době koronaviru

11.04.2021 9:28

Pandemie koronaviru mění životy nám všem. Osobám se sluchovým postižením ale kromě omezení, která zažíváme všichni, klade do cesty nečekané nové potíže. Stejně jako ostatní se nemohou scházet se svými rodinami a přáteli tak často, jak by si přáli, mnohým promluvila pandemie i do pracovního života či omezila možnosti cestování. Pro neslyšící se ale zkomplikovaly i běžné každodenní situace, komunikace v obchodech, s úřady i v nemocnicích a více než kdy dříve se mluví o nedostupnosti všech informací v českém znakovém jazyce.

Hrozí, že někteří pacienti přijdou o své zastoupení

12.04.2021 13:39

Hájí zájmy konkrétních skupin pacientů a jsou registrované při ministerstvu zdravotnictví. Přesto již brzy nemusejí být pacientskými organizacemi. Přesně to hrozí celkem čtrnácti etablovaným pacientským organizacím v Česku, které nejsou formálně zapsaným spolkem, ale mají právní formu obecně prospěšné společnosti nebo zapsaného ústavu. S jejich vyřazením ze skupiny pacientských organizací jen kvůli jejich právní formě počítá ministerský návrh, který byl prostřednictvím poslaneckého návrhu načten ve sněmovním Výboru pro zdravotnictví k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zákonem se mají poslanci ve II. čtení zabývat již na nadcházející schůzi poslanecké sněmovny.

Hemofilikům hrozí při úrazu menší nebezpečí díky identifikátorům, pomáhá jim i moderní léčba a osvěta

15.04.2021 18:22

Obavy z krvácení, které může přijít kdykoliv a kdekoliv, provázejí život více než tisícovky hemofiliků v České republice. Pokud v krizové situaci okamžitě nedostanou svůj lék, hrozí jim závažná poškození kloubů, vnitřních orgánů i smrt. Rizika spojená s těžkými formami krvácivých onemocnění, ke kterým kromě hemofilie patří také Von Willebrandova choroba, se daří snižovat díky moderním léčebným postupům i osvětě. K té přispívá Světový den hemofile, který připadá na 17. dubna.

Strach z covidu vyhnal diabetiky z ordinací. Lékaři se obávají pozdějších vážných následků

18.04.2021 14:34

Lepší kontrolu nad svou nemocí a nasazení té nejmodernější léčby – to vše mohou diabetici mít, pokud pravidelně chodí na lékařské prohlídky za svým diabetologem. Během pandemie ale specialisty na cukrovku navštěvuje až o 30 % pacientů méně než v necovidovém období, do ordinací jim brání přijít strach z nákazy koronavirem. Diabetologové však upozorňují, že jejich ordinace jsou bezpečné. A že díky osobní kontrole umí u pacienta zavčas odhalit zhoršení nemoci a včas zakročit – například nasazením nejmodernější léčby.

Většina starších lidí chce očkovat u praktika – ale čeká. Od příštího týdne by do ordinací měly dorazit další vakcíny

18.04.2021 14:42

U praktiků v současnosti čeká na očkování přes 370 000 lidí, z toho 42 000 starších 80 let, 187 000 ve věku od 70 do 79 let a 145 000 chronicky nemocných. Počty starších, kteří čekají na vakcínu od svého praktika výrazně převyšují ty, kteří se registrovali do očkovacích center. Podle lékařů je za tím důvěra a znalost prostředí, kam si lidé chodí léta pro pomoc se svými zdravotními problémy.

Vizi ŽÍT DOMA podpořili herci, akrobaté a tanečníci Cirku La Putyka seriálem, jak pomáhat

20.04.2021 17:49

Lidé mnohdy nevědí, jak správně blízkému pomoci při snaze se posadit na lůžku, vstát z křesla, nebo při přesedání z postele na vozík, oblékání, chůzi, ani jak používat berle. Dochází tak někdy i k úsměvným situacím. A právě spojením laskavého humoru a informační kampaně ŽÍT DOMA vznikl šestidílný seriál popisující momenty, se kterými se může setkat každý z nás. Výsledkem jsou jednoduché video nápovědy, jak na to.

Konec dubna patří nemocným s poruchami imunity

21.04.2021 15:52

Více než 6 milionů lidí na světě, z toho kolem tisícovky v Česku, trpí některou z vrozených poruch obranyschopnosti. Nemoci oficiálně zvané primární imunodeficience mohou způsobovat nesprávné fungování imunitního systému. Nejčastěji souvisejí s poruchami tvorby protilátek v těle. Jedinou pomoc představují léky vyrobené z krevní plazmy dobrovolných dárců. Prohloubit znalost o poruchách imunity má pomoct Světový týden primárních imunodeficiencí, který proběhne od 22. do 29. dubna. 

Onkologicky nemocní v době pandemie

27.04.2021 8:56

Asi všichni se shodneme na tom, že ačkoli se očkuje a rozvolňuje, současná situace je pro všechny složitá. I tak se ale mohou přidávat životní situace, které by samy o sobě byly hodnoceny jako velmi těžké – třeba onkologické onemocnění. Otázkou je, zda se tyto dvě situace a jejich dopady do života lidí sčítají, anebo jsou i oblasti, kde se jejich součet vyruší. Jak jsou na tom onkologicky nemocní v covidové době? Co se změnilo? Na to jsme se zeptali tří odborníků – sociálních pracovnic a psycholožky.

Český systém má nedostatky v oblasti neformální péče o blízké a potřebné

02.05.2021 9:42

Poslední rok si každý z nás musel zvyknout na celou řadu změn. Poznáváme situace, o kterých jsme do nedávna nemuseli ani přemýšlet, a musíme hledat nová řešení ve chvílích, o nichž jsme si mysleli, že je máme organizačně zvládnuté. Takovým příkladem může být péče o naše blízké, zejména seniory a seniorky, kteří patří mezi nejohroženější skupiny. Právě neformální pečovatelé, tedy ti, kteří převzali péči o své blízké a zároveň nejsou vázáni zákonem o sociálních službách, musí v některých případech řešit například odmítání péče ze strany potřebného, a to zejména kvůli strachu z nákazy.

Pandemie v lidech probudila ochotu pomáhat potřebným, roste počet pravidelných dárců i výtěžek sbírek

02.05.2021 10:28

Diakonie ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR, překonala hranici 1000 pravidelných dárců. Tito podporovatelé posílají Diakonii dar každý měsíc trvalým příkazem. Uplynulý rok byl také rokem mimořádných firemních a zaměstnaneckých sbírek – celkem Diakonii podpořily částkou přes 13 000 000 Kč.  Podle expertního odhadu Fóra dárců a statistik Ministerstva financí Češi na veřejně prospěšné účely v roce 2019 darovali 8,45 miliardy Kč.

Uvolnění pandemie? Dořešte své zanedbané zdravotní potíže

04.05.2021 9:23

Bojím se covidu, odkládám řešení svých zdravotních problémů. Takový přístup je logický, ale zároveň nebezpečný, obzvlášť v případě starších pacientů. Příkladem je léčba chronických ran, především bércových vředů. Lékaři zaznamenali řadu případů, kdy zanedbání jejich léčby vedlo k významnému snížení kvality života.

Pacientské organizace prosí premiéra Babiše o záchranu

04.05.2021 9:30

Otevřeným dopisem s prosbou o záchranu se na premiéra Babiše obrátily pacientské organizace, které hájí zájmy tisícovek pacientů s vážným onemocněním. Důvodem je sporný pozměňovací návrh, se kterým přišlo ministerstvo zdravotnictví k aktuálně projednávané novele zákona o veřejném zdravotním pojištění a podle kterého mají být do budoucna za pacientské organizace považovány výhradně spolky. Pokud by návrh prošel sněmovnou beze změn, ztratí své postavení pacientské organizace pracující pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti nebo tzv. zapsaného ústavu. Tisícovky pacientů s onkologickým onemocněním, Alzheimerem, tzv. nemocí motýlích křídel, popáleninami a další by tak ztratily své zastání.

Světluška otevírá celorepublikovou půjčovnu pomůcek a sportovního vybavení

04.05.2021 17:07

Další ulehčení v každodenním fungování čeká nevidomé a slabozraké. Světluška, projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, spustila 1. května novou Půjčovnu kompenzačních pomůcek a sportovního vybavení. Potřebným nabídne například kamerové lupy, tablety s aplikacemi pro zrakovou stimulaci, počítače se speciálním odečítacím a zvětšovacím softwarem, ale i tandemová kola. Kompenzační pomůcky budou k vypůjčení zdarma, hrazen bude pouze jednorázový příspěvek na údržbu. 

I plíce mohou mít vysoký tlak, varují lékaři. Na plicní hypertenzi dnes upozorní i modře nasvícené významné budovy

05.05.2021 13:14

Dušnost při fyzické námaze nebo únava, případně bolest na hrudi – to vše může signalizovat plicní hypertenzi, tedy zvýšený krevní tlak v plicích. Tato nevyléčitelná choroba trápí desítky tisíc Čechů, ale řada z nich o své diagnóze vůbec neví nebo se ji dozví pozdě. Včasná diagnóza a léčba přitom podle lékařů může zabránit vážným zdravotním následkům nebo i smrti. Lidé s plicní hypertenzí jsou navíc jedni z nejrizikovějších pacientů, co se týká onemocnění covid-19. 

Jak jsou na tom české neziskovky s IT? Nebojí se novinek a přibližují se firmám

09.05.2021 13:19

Téměř třetina neziskových organizací se setkala s kyberútokem, zároveň se ale neziskovky nebojí inovativních technologických vylepšení, jako jsou elektronické podpisy. Ty největší z nich se z hlediska přístupu k IT podobají spíše komerčním firmám. To a mnoho dalšího ukázal průzkum o stavu českého nezisku, který v únoru 2021 realizovala Nadace VIA ve spolupráci s Nadací OSF.

Už dvacet organizací v Česku má „značku spolehlivosti“. Tu poslední získal spolek Nové háro

11.05.2021 20:49

Rada pro hodnocení spolehlivosti udělila značku spolehlivosti spolku Nové háro, který pomáhá mladým lidem s onkologickým onemocněním. Spolek se tak v současnosti stal dvacátou organizací, která tuto značku získala. Značka spolehlivosti dokládá, že organizace je transparentní, plní své poslání a dobře zachází s finančními prostředky svých dárců.

Den proti mozkové mrtvici: Způsobuje ji také covid, rehabilitace musejí být včasné a intenzivní

12.05.2021 10:53

Dne 15. května si připomínáme Den proti mozkové mrtvici, která je druhou nejčastější příčinou úmrtnosti ve světě. Hrozí každému čtvrtému z nás a postihuje pacienty bez ohledu na věk. Výjimečné nejsou případy, kdy mrtvice postihla rodičku během porodu, pacienta s covidem nebo řidiče během jízdy. Rehabilitace by měly být dostatečně intenzivní a zahájeny co nejdříve po opuštění nemocnice.

Začal festival Jeden svět – poprvé proběhne online po celém Česku

12.05.2021 11:12

Více než 100 filmů a 40 debat představí 23. ročník Mezinárodního festivalu o lidských právech Jeden svět. Všechny filmy mají české a anglické titulky, vybrané akce budou simultánně přepisovány do českého jazyka a tlumočeny do českého znakového jazyka. První část festivalu od 10. do 19. května bude patřit proudu živých debat Jeden svět živěOd 20. května do 6. června pak budou všechny snímky dostupné na platformě Jeden svět online. 

Návrh zdravotního výboru poškodí tisícovky pacientů v ČR

14.05.2021 9:42

Pacienti s tzv. nemocí motýlích křídel, lidé s Alzheimerem nebo onkologičtí pacienti mohou již brzy přijít o své zastoupení v jednáních s ministerstvem nebo pojišťovnami. Důvodem je návrh, který ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím poslanecké iniciativy vložilo do projednávané novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Podle něj mají být pacientskou organizací výhradně spolky, vyloučeno je naopak 14 současných zavedených pacientských organizací s právní formou obecně prospěšné společnosti nebo zapsaného ústavu.

Začala osvětová kampaň CHRPA 2021 #Děkujeme pečujícím

16.05.2021 12:38

U příležitosti Mezinárodního dne rodiny, který každoročně připadá na 15. května, zahajuje nezisková organizace Alfa Human Service (AHS) již třetí ročník osvětové kampaně CHRPA #Děkujeme pečujícím. Jejím cílem je zvýšit povědomí  o existenci a důležitosti neformální péče v naší společnosti. Symbolem pečujících, tedy těch, kteří se dlouhodobě starají o své blízké v domácím prostředí, se stala chrpa.

Zřizování vyhrazených parkovišť pro osoby se zdravotním postižením

19.05.2021 15:32

V minulém roce ombudsman zveřejnil výzkum týkající se vyhrazeného parkování, jehož výstupy byly následně zveřejněny a prezentovány na kulatém stole. Na základě tohoto výzkumu nyní ombudsman zveřejnil doporučení, které má za cíl sjednotit praxi v rozhodování o zřízení vyhrazeného parkování a je tak určeno především obcím a silničním správním úřadům.

Hlasujeme proti a chceme pátý stupeň - přijdou demonstrovat před sněmovnu lidé s postižením

22.05.2021 11:04

Poslanecká sněmovna bude ve druhém čtení projednávat nebezpečnou novelu zákona o sociálních službách, která obsahuje i návrh na zvýšení maximálních plateb za sociální služby o 20 %. Stejně jako před prvním čtením se na Malostranském náměstí v úterý 25. května v 10 hodin sejdou lidé s postižením a jejich podporovatelé, aby sdíleli svůj postoj k této novele.

Praktici opět dostali méně vakcín než jim stát slíbil. Zájem o očkování podle nich upadá

23.05.2021 12:47

Praktičtí lékaři dostanou o 13 000 dávek vakcín Moderna méně, než jim minulý týden přislíbil premiér a Národní dispečink očkování. Do ordinací tak tento týden poputuje pouze 37 000 namísto původních 50 600 přislíbených dávek. Chybu v číslech podle praktiků udělal právě Národní dispečink očkování a Modernu tak dostane jen 188 ordinací, dalších 384 ordinací dostane vakcínu Janssen.

Sportovní klub vozíčkářů Praha vyzývá všechny sportovce, hendikepované i bez hendikepu, ke společnému běhání či jízdě pro radost

23.05.2021 12:53

Sportovní klub vozíčkářů (SKV) Praha se rozhodl připojit k dalším neziskovým organizacím a propojit sportování hendikepovaných i nehendikepovaných sportovců. Prostřednictvím virtuálního běhu připravil pozvánku do přírody spojenou s radostí z pohybu. Svou trať zde naleznou malí i velcí, běžci, rodinky či hendikepovaní sportovci na vozíku. Hlavní myšlenkou je propojit sportovce a podpořit pohyb bez rozdílu věku či hendikepu.

Stránky