Aktuálně

Jak reagovat na změny v legislativě

21.10.2012 10:10

Dlouho očekávaný zákon č. 331/2012 Sb., kterým se mění řada zákonů v oblasti sociálního zabezpečení, nabývá účinnosti  1. 12. 2012. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR nabízí návod, jak postupovat při podávání žádostí, aby bylo možné těchto změn využít. Týká se to souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku a zvýšení příspěvku na péči u nezaopatřeného dítěte ve věku od 4 do 7 let.  

Cena Dne Downova syndromu doputovala z Kapského města do Kadaně

23.10.2012 0:29

Výtvarník a spisovatel Jiří Šedý z Kadaně se stal v roce 2010 jedním z prvních laureátů Ceny Dne Downova syndromu. Letos byl pozván, aby v srpnu toto ocenění osobně převzal na kongresu organizace DSi (Down Syndrom International) v jihoafrickém Kapském městě. Z finančních důvodů se převzetí ceny zúčastnit nemohl, avšak o své pocity se podělil v následujícím příspěvku.

Reakce na článek v MF Dnes „Drábkův slib neplatí, sKartu budou muset využívat i důchodci“

23.10.2012 1:55

Ministerstvo práce a sociálních věcí se musí důrazně ohradit proti článku v MF Dnes „Drábkův slib neplatí, sKartou budou muset využívat i důchodci (20.10.2012), který uvádí zavádějící a mylné informace. Autorka článku svým textem vzbuzuje dojem, že sKarty jsou určeny také pro příjemce starobních důchodů. Zcela přitom opomíjí fakt (ať už záměrně, či neúmyslně), že k takovému kroku by byla nutná legislativní úprava, která by takové čerpání umožnila.

Šanci postavit se na nohy může mít ročně až 10 dětí s mozkovou obrnou

24.10.2012 14:29

Nízké povědomí lékařů a obtížný přístup k financování. To jsou hlavní důvody, proč má dnes k moderní léčbě dětské mozkové obrny přístup jen velmi málo pacientů. Implantaci baclofenové pumpy v ČR zatím od roku 2007 podstoupilo jen šest dětí, všechny ve Fakultní nemocnici Motol. Ročně by však mohlo být operováno odhadem deset dětí. U dětských pacientů přitom každé prodlení ve správné léčbě znamená zásadní riziko trvalého poškození těla.

NRZP ČR vyzývá k účasti na demonstraci 17. listopadu

24.10.2012 20:32

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR se domnívá, že je správné vyjádřit názor na dění v této zemi, a proto předsednictvo NRZP ČR schválilo účast na demonstraci, která se uskuteční 17. listopadu od 12 hodin na Václavském náměstí v Praze. Předsednictvo rovněž schválilo, že NRZP bude moci přispět na dopravu účastníkům z řad členských organizací.

Tři ženy a čtyři muži prožijí svůj Rok jinak 2013 díky Nadaci Vodafone

25.10.2012 22:06

Pátý ročník grantového programu Rok jinak Nadace Vodafone, který propojuje ziskovou a neziskovou sféru, zná své vítěze. Všech sedm vybraných odborníků z komerční sféry stráví období od ledna do prosince 2013 prací pro neziskový projekt dle své volby, přičemž Nadace Vodafone jim uhradí mzdu, na kterou jsou zvyklí z komerčního sektoru. Program dlouhodobě přenáší cenné znalosti a zkušenosti z komerční do neziskové sféry. Tisková mluvčí Tesco Stores ČR tak bude pomáhat zviditelnit nadační Fond Otakara Motejla, šéfredaktor časopisu o architektuře bude organizovat mezinárodní festival zaměřený na zlepšení života ve městě.

Eliška Wagnerová v Senátu navrhne zrušení sKaret

27.10.2012 15:02

Úplné zrušení sKaret v Senátu navrhne nově zvolená senátorka Eliška Wagnerová (nezávislá za Stranu zelených). Bude to její první legislativní iniciativa v horní parlamentní komoře.

Co by kolem sKaret nemělo uniknout pozornosti

27.10.2012 21:15

O iniciativách Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny a senátorky Elišky Wagnerové směřujících k pozastavení distribuce, resp. úplnému zrušení sKaret informuje Helpnet v samostatných článcích. Také nástupkyně ministra Drábka Ludmila Müllerová ještě před převzetím jeho úřadu prohlásila, že současný systém sociálních karet je jednoznačně nutné přehodnotit. Kolem sKaret se toho však děje víc. Podrobné a jinde nedostupné informace shrnul článek na webu Vozíčkář.com.

Lidl nevědomky podpoří protivládní demonstraci

01.11.2012 15:48

V sobotu 17. listopadu se uskuteční od 13 hodin na Václavském náměstí demonstrace svolaná iniciativou Stop vládě. Jako jeden z členů této iniciativy se jí zúčastní také Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Ta doporučuje svým členům a příznivcům, aby využili slevovou poukázku ČD Net Lidl, za kterou zaplatí 199 korun, zatímco běžná cena síťové jízdenky ČD Net je 550 korun. Poukázku, kterou nabízí ve svých prodejnách Lidl, lze použít k cestě železnicí v jednom ze tří termínů, mezi nimi i 17. listopadu. 

Metodický pokyn Úřadu práce k výplatě dávek prostřednictvím sKarty

03.11.2012 14:37

Metodický pokyn „Výplata nepojistných sociálních dávek prostřednictvím sKarty (postup ve speciálních případech)“, který vydal Úřad práce, má sjednotit postup Úřadů práce při výplatě sociálních dávek u lidí, kteří ze subjektivních či objektivních důvodů nemohou osobně přijímat dávky prostřednictvím sKarty. NRZP ČR k němu dodává doplňující a varovné informace.

Ombudsman ke zmírnění dopadů sociální reformy

03.11.2012 14:46

Od 1. prosince 2012 může být nově přiznán rodičovský příspěvek rodičům, kteří mají dítě závislé na péči do 4 let věku a pobírají na ně příspěvek na péči, pokud nemají vyčerpánu celou maximální částku rodičovského příspěvku, tj. 220 000 Kč. Umožňuje to novela zákona o státní sociální podpoře a změně některých dalších zákonů, která 1. 12. nabývá účinnosti. Žádost o přiznání rodičovského příspěvku od 1. 12. 2012 mohou rodiče podat již nyní, neboť žádost lze podat až 60 dnů přede dnem, od kterého oprávněná osoba dávku žádá.

Informace o spotřebitelských tématech jsou k dispozici ve znakovém jazyce

05.11.2012 12:31

Ve spolupráci s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka spustilo Sdružení českých spotřebitelů projekt pro neslyšící, který je informuje ve znakovém jazyce o jejich spotřebitelských právech. První modul je na téma, jak postupovat při nákupu a reklamaci zboží a služeb, druhý radí, jak nespadnout do dluhové pasti.

Konference představí projekty zabývající se mapováním a odstraňováním architektonických bariér

06.11.2012 16:48

"Přes bariéry" se jmenuje konference, kterou uspořádá Pražská organizace vozíčkářů 21. listopadu v Národní technické knihovně v Praze. Jejím cílem je představit projekty zabývající se mapováním přístupnosti objektů a životního prostředí z pohledu osob s omezenou schopností pohybu. Účast na konferenci je zdarma, do programu je možné ještě zařadit příspěvky odpovídající zaměření konference.

Vyhlášena literární soutěž o internetu, telefonu a zdravotním postižení

07.11.2012 11:45

Již devátým rokem se mohou autoři se zdravotním postižením zúčastnit literární soutěže Internet a můj handicap. V prvních pěti ročnících bylo jejich úkolem ukázat, jak jim pomáhá internet vyrovnat se s jejich handicapem, jak ovlivňuje jejich život. Od šestého ročníku organizátor soutěže – BMI sdružení – rozšířil soutěž tematicky o možnost vyjádřit, jak pomáhá lidem se zdravotním postižením také telefon.

Neziskové organizace mohou získat Windows 8 darem

13.11.2012 12:05

Program TechSoup ČR zprostředkovává softwarové dary předních IT hráčů českým neziskovkám již téměř dva roky. Díky spolupráci TechSoup a společnosti Microsoft nyní může nabídnout také absolutní novinku mezi operačními systémy v podobě Windows 8.

Prodloužen sběr podpisů petice Občané, braňte svoje nemocnice

14.11.2012 19:18

Vyhlašovatelé petice "Občané, braňte svoje nemocnice" prodloužili sběr podpisů do 30. listopadu. Petiční archy je možné stáhnout na stránkách NRZP ČR, anebo je lze podepsat také na stánku NRZP 17. listopadu na demonstraci na Václavském náměstí v Praze.

Kdo dosáhne důchodového věku v roce 2013, musí získat 29 let důchodového pojištění

18.11.2012 15:10

Zákon o důchodovém pojištění stanovil, že od roku 2010 se postupně prodlužuje doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod, a to v závislosti na důchodovém věku, který se rovněž postupně zvyšuje. Mnoho lidí ale prodlužování důchodového věku a potřebné doby pojištění ještě nemá zažito. Dobu pojištění 26 let a více již musí splňovat muži narození v roce 1948 a později, bezdětné ženy narozené v květnu 1949 a později či ženy, které vychovaly dvě děti a narodily se v květnu 1951 a později.

Bankou bez bariér 2012 se stala ČSOB

18.11.2012 15:24

V rámci jedenáctého ročníku soutěže domácích finančních institucí a jejich produktů – Fincentrum Banka roku 2012 – soupeřily bankovní ústavy již potřetí i v kategorii Banka bez bariér. Hodnotiteli byli sami lidé s handicapem – vozíčkáři a lidé se sluchovým postižením. Loňské vítězství v této kategorii, jejímž garantem je Konto BARIÉRY, obhájila ČSOB. Bodovala hlavně službou ERA eScribe, neboli simultánním přepisem mluvené řeči pro klienty se sluchovým postižením.

Smlouvou o sKartách byla vláda podfouknuta, tvrdí premiér Nečas

18.11.2012 15:39

Nebývale ostře se premiér Nečas vyjádřil o projektu sKaret pro výplatu sociálních dávek. "Vláda a koalice byly tou smlouvou trošku podfouknuty," řekl Nečas při uvádění nové ministryně Ludmily Müllerové do úřadu. Jeho podmínka i koaliční dohoda byla podle něj taková, že sKarty, které prosadil exministr Jaromír Drábek, nebudou povinné. "Nedovedu si to představit jinak, než že by to bylo dobrovolné," řekl Nečas. Povinně by se měly karty podle něj používat jen při podezření na zneužívání peněz od státu, a to u dávek v hmotné nouzi.

Jak odmítnout sKartu, pokud ji nechcete

20.11.2012 21:21

Podle stanoviska poslankyně Jitky Chalánkové (TOP 09) a vedoucí právního odboru Kanceláře veřejného ochránce práv JUDr. Kateřiny Valchové je jisté, že současná právní úprava umožňuje, aby občan odmítl sKartu, pokud nechce využívat její platební funkci. Jak v takovém případě postupovat, radí na stránkách NRZP ČR její předseda Václav Krása.

V prodejních centrech Tescoma budou obsluhovat lidé se zdravotním hendikepem

20.11.2012 21:42

Osoby se zdravotním postižením nemohou na pracovním trhu konkurovat většinové společnosti, zároveň ale není důvod je diskriminovat a nechat je sedět doma odkázané na státní podporu. Ergotep, družstvo invalidů, a společnost Tescoma ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí proto zavádějí nový prodejní koncept.

Stanovisko ombudsmana k tvrzení nové ministryně práce a sociálních věcí o povinnosti využívat sKartu

25.11.2012 17:24

V demokratickém právním státě lze povinnosti ukládat pouze na základě zákona. Povinnost příjemce jakékoli sociální dávky převzít sKartu žádným zákonem stanovena nebyla. Rovněž není zákonem stanovena ani sankce zastavení výplaty dávky pro případ, že klient sKartu nepřevezme. Přechodná ustanovení k zákonu č. 366/2011 Sb., o změně zákona o pomoci v hmotné nouzi, stanoví, že do dne vydání karty sociálních systémů se dávky vyplácejí dosavadním způsobem, tj. převodem na platební účet určený klientem nebo v hotovosti (poštovní poukázkou).

Soutěž o Nejpřístupnější město Evropy se blíží do finále

27.11.2012 0:31

V prosinci tohoto roku proběhne finále mezinárodní soutěže o nejpřístupnější město Evropy. Do soutěže se přihlásilo 99 měst z 20 evropských zemí. Porota složená z odborníků na bezbariérovost a zástupců Evropské komise, Evropského fóra zdravotně postižených a Age Platform Europe vybrala sedm kandidátů na získání titulu Nejpřístupnější město Evropy 2013 ( Award Access City), za ČR nominovaná města Chomutov a Pardubice se mezi ně nedostala.

Konference Universal Learning Design 2013 opět v Brně

28.11.2012 18:32

Již třetí ročník konference Universal Learning Design připravují v těchto dnech zaměstnanci střediska Teiresiás Masarykovy univerzity ve spolupráci s Univerzitou Johanna Keplera v Linci. Po úspěších předchozích ročníků bylo rozhodnuto, že konference zaměřená na univerzální přístupnost dokumentů osobám se smyslovým postižením se uskuteční 11.–15. února 2013 opět v Brně. Organizátoři uvítají návrhy na workshopy, prostor je ještě i pro jednotlivé přednášky.

Úřady práce předávají České spořitelně osobní údaje příjemců dávek sociální péče bez jejich souhlasu

28.11.2012 23:33

Jakékoliv nakládání s osobními údaji občana musí být stvrzeno jeho souhlasem. Úřady práce však předávají osobní údaje jednotlivých osob, které jsou příjemci dávek sociální péče (státní sociální podpora, podpora v nezaměstnanosti, hmotná nouze a dávek pro OZP) České spořitelně a.s., aniž by měly souhlas těchto osob jejich osobní údaje předávat komerčnímu subjektu. Předseda NRZP ČR Václav Krása proto vyzývá příjemce dávek pro osoby se zdravotním postižením, aby Úřadu práce napsali dopis, že nesouhlasí s předáváním svých osobních údajů komerčním organizacím.

Argumenty pro setrvání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany na Úřadu vlády

29.11.2012 0:03

V návrhu reorganizace ministerstev a orgánů vlády se počítá s tím, že Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) přejde do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Tomu chce zabránit Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, která činnost VVZPO hodnotí velmi pozitivně. Vyzývá členy svých organizací, aby oslovili premiéra Petra Nečase, místopředsedkyni vlády Karolinu Peake a místopředsedu vlády, ministra zahraničí Karla Schwarzenberga s tím, že nesouhlasí s touto změnou. Přidává k tomu i argumenty pro setrvání VVZPO na Úřadu vlády. 

Pět gospelových souborů se spojí na na koncertech SMArt Gospel

29.11.2012 1:33

Těsně před začátkem adventu, prvního prosince letošního roku, se ve čtyřech českých a moravských kostelích bude na benefičních koncertech zpívat gospel. Projekt SMArt Gospel má za cíl podpořit rodiny dětí, které se narodily s vzácnou, dědičnou a smrtelnou nemocí – se spinální muskulární atrofií.

Evidence na úřadu práce se pro nárok na starobní důchod i pro výši důchodu hodnotí v omezeném rozsahu

01.12.2012 22:32

Lidé mívají často nejasnosti v tom, jak se jim pro nárok na důchod bude hodnotit doba nezaměstnanosti, tj. období, kdy byli vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. Doba vedení v evidenci úřadu práce je tzv. náhradní doba pojištění a v současné době platí, že rozsah zápočtu doby evidence u úřadu práce je závislý na tom, v jakém období byla doba získána a zda byla vyplácena podpora v nezaměstnanosti.

Stránky