Svépomocná společnost Mlýnek

11.06.2018 7:44

Svépomocná společnost Mlýnek vznikla 1. 1. 2014 a je navazující organizací na Českou společnost pro duševní zdraví, pobočka Ostrava, která fungovala cca 22 let. Cílem je poskytnutí intenzivní péče lidem postižených újmou v oblasti duševního zdraví mimo jejich domácí prostředí a přispět tak ke zlepšení jejich zdravotního stavu, pochopení svého onemocnění a jeho akceptace včetně dosažených omezení, která duševní onemocnění do života přináší. Mlýnek je otevřen každý všední den od 9:00 do 15:30., je centrum setkávání všech klientů, kteří zde mohou plnohodnotně trávit svůj volný čas prostřednictvím naplánovaných aktivit (angličtina, sportovní aktivity, arteterapie, pěvecká terapie, psychoterapie, kreativní dílna, vaření, bubnování, divadlo, cvičení na rehabilitačních míčích a overballech, výlety, exkurze, edukační činnosti, apod.), a tím předcházet zhoršení svého zdravotního stavu.