Střediska podpory zdravotně postižených studentů na VŠ

ELSA

21.12.2009 11:00

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT v Praze vzniklo sloučením dosud samostatných pracovišť - Centra Tereza a Handicap poradny. Středisko podporuje uchazeče o studium a studenty ČVUT se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením, se specifickou poruchou učení, s psychickou poruchou a s chronickým somatickým onemocněním. Komplexní systém služeb je zabezpečován především prostřednictvím digitalizačního a knihovnického servisu, servisu vizualizačního a zapisovatelského, tlumočnického, asistenčního a servisu technického.

Studium pro pohybově postižené

14.01.2014 0:14

Od roku 2003 Metropolitní univerzita Praha realizuje program Škola bez bariér. V rámci programu umožňuje MUP studium uchazečům s pohybovým postižením, kterým poskytuje v bakalářských a magisterských studijních programech stipendium ve formě prominutí školného po celou dobu studia. Program je realizován v Praze i v univerzitních střediscích v Plzni a Hradci Králové. V rámci programu Škola bez bariér bylo zřízeno Denní centrum MUP, které studentům s handicapem poskytuje informačně-poradenské služby a které slouží i jako studovna.